• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  28 квітня 2005 р. № 323

  ПОРЯДОК
  використання у 2005 році коштів з державного бюджету
  для централізованих заходів і програм з охорони здоров’я

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів з державного бюджету для централізованої закупівлі лікарських і діагностичних засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів (далі — товари медичного призначення) і забезпечення ними закладів охорони здоров’я відповідно до державних програм та заходів програмного характеру (далі — видатки на централізовані заходи і програми з охорони здоров’я).

  2. Закупівля товарів медичного призначення за кошти державного бюджету здійснюється МОЗ у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  3. МОЗ забезпечує розподіл централізовано закуплених товарів медичного призначення у кількісному та вартісному вимірі в межах загального обсягу закупівель за результатами торгів з урахуванням заявок Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — територіальні органи МОЗ), закладів охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МОЗ, та головних розпорядників коштів державного бюджету, заклади охорони здоров’я яких забезпечуються товарами медичного призначення за рахунок видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров’я (далі — головні розпорядники коштів державного бюджету).

  4. Вимоги щодо складення і подання заявок визначаються МОЗ виходячи з принципу ефективного витрачання бюджетних коштів на основі конкретних критеріїв обґрунтованості визначення потреби у забезпеченні товарами медичного призначення за номенклатурою та обсягами, а також наявних на початок року в закладах охорони здоров’я залишків цих товарів, включаючи ті, що надійшли за централізованими поставками у попередні роки.

  5. Після проведення в установленому порядку торгів МОЗ укладає з їх переможцями (далі — постачальники) та з одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, які надають послуги з постачання, зберігання, монтажу та пусконалагодження, договори про закупівлю товарів медичного призначення. У договорах визначаються номенклатура, обсяг та вартість закупівель відповідно до розподілу, визначеного МОЗ, а також розмір плати за зазначені послуги.

  6. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про закупівлю товарів медичного призначення обовязково включається вимога про відповідне коригування суми договору та зобовязання МОЗ за договором у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на 2005 рік.

  7. Товари медичного призначення поставляються одержувачам (розпорядникам) бюджетних коштів, територіальним органам МОЗ, головним розпорядникам коштів державного бюджету або визначеним ними закладам охорони здоров’я частинами, визначеними у специфікації, що додається до договору, у межах обсягів видатків, передбачених МОЗ помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на відповідну бюджетну програму.

  Одержувачі (розпорядники) бюджетних коштів на підставі договорів можуть здійснювати попередню оплату товарів у розмірі до 30 відсотків їх вартості, визначеної відповідно до укладених договорів.

  Перша поставка повинна бути здійснена у місячний строк після здійснення попередньої оплати (якщо інше не передбачено законодавством) в обсязі не менше ніж на суму попередньої оплати.

  Оплата за кожною наступною поставкою в обсязі, визначеному умовами договору, здійснюється після надходження товарів.

  8. МОЗ контролює роботу щодо виконання договорів постачальниками та одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів.

  9. Заклади охорони здоров’я подають щокварталу у строк, визначений МОЗ, звітність про використання товарів медичного призначення за номенклатурою його територіальним органам та головним розпорядникам коштів державного бюджету, які після узагальнення подають відповідну звітність до МОЗ за встановленою ним формою.

  10. МОЗ здійснює щоквартальний моніторинг рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я товарами медичного призначення та невикористаних їх залишків і за його результатами коригує поставки та перерозподіляє залишки згідно з фактичною потребою у відповідних товарах медичного призначення.

  11. МОЗ надає щокварталу у визначений для подання квартальної зведеної фінансової звітності строк Мінфіну інформацію про виконання централізованих заходів і програм з охорони здоров’я за встановленою ним формою.

  _____________________