• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 20 квітня 2005 р.  № 123-р

  Київ

  Про затвердження фінансового
  плану ВАТ “Укртелеком”

  Затвердити фінансовий план ВАТ “Укртелеком” на 2005 рік, що додається до оригіналу.

    Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.21