• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 22 квітня 2005 р.  № 117-р

   

  ЗАХОДИ

  щодо виконання у 2005 році Плану дій  Україна — ЄС

   

  Зміст Плану дій
  Україна — ЄС

   Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

   

  Проекти та/або програми технічної допомоги з боку ЄС, держав—членів ЄС, інших донорів для підтримки реалізації Плану дій Україна — ЄС (із зазначенням суми коштів)

  2.1. Політичний діалог та реформування

  Демократія, верховенство права, права людини та основні свободи (координатор – Мін’юст)

  1. Посилення стабільності та ефективності інституцій, що забезпечують демократію та верховенство права

   

  1. Забезпечити демократичне проведення президентських (2004 р.) та парламентських (2006 р.) виборів відповідно до стандартів Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), рекомендацій ОБСЄ та Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) включаючи ті, що стосуються засобів масової інформації

  за результатами підсумкової доповіді міжнародної місії спостерігачів на президентських виборах в Україні 2004 року:

  провести засідання за круглим столом з розроблення рекомендацій щодо усунення недоліків у процесі підготовки і проведення наступних виборів в Україні, залучивши до його роботи представників Бюро демократичних інститутів і прав людини  (БДІПЛ), Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ),

  Центрвиборчком (за згодою)
  МЗС

  червень

  Сприяння організації виборів в Україні (США)

  Участь громадян у виборах в Україні (США)

  Просвіта та мобілізація молоді на виборах Президента України

   

   

  Центрвиборчкому, Комітету виборців України, Венеціанської комісії, політичних партій, громадських організацій

  провести аналіз зауважень і рекомендацій та за їх результатами підготувати відповідні проекти рішень

   

   

  Ініціатива передвиборного навчання виборців, які голосують вперше (Фундація прав людини)

  Кожен голос має значення (ЄС, Тасіс НПД 2001) — 52 тис. євро

  Прозорість виборчої компанії і президентських виборів в Збройних Силах України

  Підтримка виборчого процесу (ЄС, Тасіс НПД 2001) — 590 тис. євро

   

   

  запросити міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, Ради Європи (РЄ), Європейського Союзу (ЄС), інших впливових міжнародних організацій та інституцій для нагляду за проведенням у 2006 році парламентських виборів в Україні

  Центрвиборчком (за згодою)

  МЗС

   

   

   

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про парламентську опозицію в Україні”

  Мін’юст

  протягом року

   

   

  передати на експертизу Венеціанській комісії Закон України “Про вибори народних депутатів України”  від 25 березня 2004 р., який набере чинності з 1 вересня 2005 р.

  —“—

  —“—

   

  2. Забезпечити, щоб будь-які подальші законодавчі реформи проводилися відповідно до міжнародних стандартів

  Продовжити адміністративну реформу та посилювати місцеве самоврядування шляхом запровадження відповідного законодавства згідно із стандартами, що містяться в Європейській хартії місцевого самоврядування

  розробити проект Закону України “Про нормативно-правові акти”

  Мін’юст

  червень

  Сприяння регіональному розвитку в Україні (ЄС, Тасіс НПД 2001) – 3,8 млн. євро

   

  Програма “Забезпечення верховенства права”  Міжнародного фонду “Відродження”

   

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

   

   

   

  Про внесення змін до Конституції України (щодо удосконалення системи місцевого самоврядування)

  Віце-прем’єр-міністр України (питання адміністративної та адміністра-тивно-територі-альної реформи)
  Мін’юст

  протягом року

   

  Про місцеве самоврядування в Україні

  —“—

  —“—

   

   

   

  розробити проект Адміністративно-процедурного кодексу України

  Мін’юст

  —“—

   

   

   

   

  розробити проекти Законів України  Про Кабінет Міністрів України


  Віце-прем’єр-міністр України (питання адміністративної та адміністра-тивно-територі-альної реформи)
  Мін’юст

   

   

   

  жовтень

   

   

   

  Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

  Віце-прем’єр-міністр України (питання адміністративної та адміністра-тивно-територі-альної реформи)
  Мін’юст

  у місячний строк після набрання чинності Законом України “Про Кабінет Міністрів України”

   

   

   

  Про територіальний устрій України

  Мін’юст

  протягом року

   

   

   

  Про місцеві державні адміністрації (нова редакція)

  —“—

  —“—

   

   

   

  удосконалити законодавство у сфері реєстрації фізичних осіб та провести реформування служби громадянства та реєстрації фізичних осіб

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Подальше проведення судової та правової реформ для забезпечення незалежності судової влади та зміцнення її адміністративної дієздатності, а також забезпечення неупередженості та ефективності дій прокуратури

   

  3. Забезпечити реалізацію нещодавніх змін до Цивільного, Кримінального кодексів та Кодексу про адміністративні правопорушення, а також відповідних процесуальних кодексів на основі європейських стандартів

  розробити проект Закону України “Про правову допомогу”

  Мін’юст

  протягом року

  Нідерландська програма технічної допомоги “МАТРА”

  Програма “Забезпечення верховенства права”  Міжнародного фонду “Відродження”

  Реформування арбітражних судів і підтримка Судової адміністрації України (ЄС, Тасіс НПД 2000) — 2,5 млн. євро

   

   

   

   

   

   

   

  4. Продовжити реформування системи прокуратури згідно з відповідним Планом дій Ради Європи (за підтримки Спільної програми ЄК та Ради Європи)

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про прокуратуру” (нова редакція) з урахуванням необхідності вилучення питань щодо виконання функцій загального нагляду і досудового слідства

  Мін’юст Генеральна прокуратура України
  (за згодою)

  протягом року

   

   

  Звернути увагу на повідомлені недоліки у роботі правоохоронних органів та прокуратури

  передати на експертизу Венеціанській комісії Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. № 2222

  Мін’юст

  —“—

   

   

   

  розробити пропозиції щодо запровадження ефективного механізму громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів

  Мін’юст

  МВС
  Генеральна прокуратура України (за згодою)

  вересень

   

   

  5. Завершити та втілити у життя реформу судової системи з метою забезпечення незалежності, неупередженості та ефективності судової влади

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів:

  Кодексу адміністративного судочинства України

  Кримінально-процесуального кодексу України (нова редакція)

  Господарського процесуального кодексу України

  Мін’юст

  протягом року

  Підвищення ефективності судової системи (ЄС, Тасіс  НПД 2003) — 2 млн. євро

  Реформування арбітражних судів і підтримка Судової адміністрації України (ЄС Тасіс НПД 2000) — 2,5 млн євро 

   

   

  розробити проекти:

  Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій України” з метою приведення його положень у відповідність з Конституцією України

   

  Мін’юст
  Державна судова адміністрація

   


  червень

  Програма "Забезпечення верховенства права”  Міжнародного фонду “Відродження”

   

   

  Кодексу про адміністративні проступки

  Верховний Суд України
  (за згодою)
  Мін’юст

  протягом року

   

   

   

  нормативно-правового акта визначення механізму доступу до судових рішень

  Мін’юст
  Державна судова адміністрація

  —“—

   

   

   

  забезпечити створення апеляційних адміністративних судів та формування їх складу

  Вищий адміністративний суд (за згодою)
  Державна судова адміністрація

  протягом року

   

   

   

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про адвокатуру” (щодо створення професійної спілки адвокатів)

  Мін’юст

  —“—

   

   

  6. Ефективно виконувати рішення Європейського Суду з прав людини

  Посилити навчання суддів, прокурорів та інших посадових осіб, задіяних у сфері судочинства, державного управління, міліції та виправних закладів,

  розробити проект Закону України „Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини” (нова редакція)

  —“—

  —“—

  Українсько-швейцарський проект “Підтримка реформування юстиції в Україні”

  Програма “Забезпечення верховенства права”  Міжнародного фонду “Відродження”

  Реформування арбітражних судів і підтримка Судової

   

  забезпечити виконання Спільної програми співробітництва між Європейською Комісією (ЄК) та Радою Європи для зміцнення демократичної стабільності в Україні

  МЗС

  Мін’юст разом із заінтересованими органами влади

  —“—

   

  удосконалити навчальний процес Академії суддів України

  Державна судова адміністрація

  —“—

   

  зокрема щодо захисту прав людини (за підтримки Спільної програми ЄК та Ради Європи)

  розробити навчальний курс з прав людини

  Мін’юст
  МОН

  Державна судова адміністрація
  Академія судів України

  протягом року

  адміністрації України (ЄС, Тасіс НПД 2000) — 2,5 млн. євро

  Підвищення ефективності судової системи (ЄС, Тасіс НПД 2003) — 2 млн. євро

  3. Забезпечення ефективності боротьби з корупцією

   

  7. Приєднатися до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та виконати відповідні рекомендації, у тому числі щодо перегляду Національної програми боротьби з корупцією

  розробити проекти Законів України:

   

   

  Сприяння ефективному державному управлінню через протидію та профілактику проявів корупції (ЄС, Тасіс НПД 2004) — 3 млн. євро

   

  Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

  Мін’юст

  МЗС

  —“—

   

  Про ратифікацію додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

  Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу з корупцією

   

   

   

   

  Про основи запобігання та протидії корупції в Україні

  Мін’юст

  —“—

   

   

   

  Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення

   

   

   

   

   

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні дії

   

   

   

   

   

  розробити проекти:

   

   

   

   

   

  Указу Президента України щодо призначення представника України у Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

  Мін’юст

  МЗС

  протягом року

   

   

   

  Програми „Чисті руки” (щодо формування загальнодержавної антикорупційної політики)

  Мін’юст

  —“—

   

   

  8. Сприяти прозорості та підзвітності органів державного управління, зокрема шляхом реформування інституту державної служби на основі європейських стандартів

  розробити проект Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

  Віце-прем’єр-міністр України  (питання адміністративної та адміністра-тивно-територі-альної реформи)

  Головдержслужба

  Мін’юст

  —“—

  Сприяння ефективному державному управлінню шляхом протидії та профілактики проявів корупції (ЄС, Тасіс НПД 2004) — 2 млн. євро

   

  розробити проект Кодексу честі державного службовця

  Головдержслужба

  СБУ

  МВС

  —“—

   

  забезпечити проведення оцінки деяких секторів державного управління за базовими показниками SIGMA/OECD

  Головдержслужба

  протягом року

  4. Забезпечення поваги до прав та основних свобод людини відповідно до
  міжнародних та європейських стандартів

   

  9. Сприяти дотриманню та забезпеченню виконання основних конвенцій та відповідних факультативних протоколів ООН і Ради Європи (в тому числі підписання і ратифікація CCPR-OP2-DP, CAT – Declar.Art.21, Declar.Art.22, CAT-OP, MWC, 1951 CSR, 1967 CSR-Prot. та CEDAW-OP і CRC-OP-AC)

  здійснити заходи щодо укладення:

  Мін’юст

  —“—

  Права людини в дії (ПРООН) — 2, 83 млн. доларів  США

   

  Доброчесність на практиці (ПРООН) — 23 851 долар США

   

  Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних

   

   

   

  Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних

   

   

   

  Протоколу № 14 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що доповнює контрольну систему Конвенції

   

   

   

   

  Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Забезпечення  розвитку громадянського суспільства

   

   

  10. Забезпечити дотримання права на свободу об’єднань та залучення громадян до процедури прийняття рішень, у тому числі через організації громадянського суспільства

  розробити проекти законів України:

   

   

  Підтримка розвитку неурядових організацій (ЄС, Тасіс НПД 2002) – 1,5 млн. євро

   

  Демократизація України: програма

   

  Про внесення змін до Закону України Про об’єднання громадян

  Мін’юст

  червень

   

  Про свободу совісті та релігійні організації

  Про звернення громадян

   

  протягом року  —“—

   

   

  розробити проект Концепції взаємодії держави з громадянським суспільством

   

  —“—

  малих проектів
  (Великобританія)

   

   

   

   

   

  Співпраця державних установ з громадськими організаціями в процесі формування та реалізації аграрної політики (ЄС, Тасіс – ІВРР) - 0,5 млн. євро

   

   

   

   

   

  Зміцнення засад громадянського суспільства (ЄС, Тасіс НПД 2003) — 2 млн. євро

   

   

   

   

   

   

  6.  Забезпечення поваги до свободи засобів масової інформації та висловлювань

   

  11. Надалі покращувати та посилювати законодавчі та адміністративні умови для свободи засобів масової інформації, беручи до уваги відповідні рекомендації Ради Європи.

  Забезпечити ефективне дотримання принципу свободи засобів масової інформації, у тому числі прав журналістів

   

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про телебачення і радіомовлення”

  Держкомтелерадіо

  протягом року

  Медіаконсультації для академії української преси (Німеччина) —110 тис. євро

  Зміцнення незалежних засобів масової інформації в Україні (США)

  Центр медіареформ — Україна (Великобританія)

   

  розробити проекти Законів України:

   

   

   

  Про захист професійної діяльності журналістів

   

  Про інформацію  (нова редакція)

  розробити проекти:

  Концепції роздержавлення засобів масової інформації з урахуванням необхідності дотримання прав  та забезпечення соціальних гарантій працівників інформаційної сфери

  Держкомтеле-радіо

  Мін’юст

  —“—

   

  Держкомтеле-радіо

  червень

   

   

   

  —“—

   

  серпень

   

   

  Концепції створення, діяльності та перспектив розвитку системи громадського мовлення

  Держкомтеле-радіо

  Мін’юст

  жовтень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7. Забезпечення поваги до прав осіб, які належать до національних меншин

   

  12. Продовжити діяльність, спрямовану на створення відповідної законодавчої бази і дієвий захист прав осіб, що належать до національних меншин на основі європейських стандартів.
  Продовжити тісну співпрацю між державними органами та представниками національних меншин

   

  розробити проекти Законів України:

   

   

   

   

  Про внесення змін до Закону України Про національні меншини в Україні

  Держкомнац-міграції

  червень

   

   

  Про Концепцію державної етнонаціональної політики України

  —“—

  вересень

   

  8. Запобігання неналежному поводженню з людьми та застосуванню тортур

   

  13. Подальше удосконалення законодавчої бази та практики у сфері утримання під вартою, зокрема досудового утримання під вартою, з метою ефективного вирішення проблеми незаконного утримання під вартою, умов перебування під вартою та неналежного

  здійснити заходи щодо укладення Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

  Мін’юст

  протягом року

  Українсько-швейцарський проект “Підтримка реформування юстиції в Україні”

   

  забезпечити передачу кримінально-виконавчої системи до сфери відання Мін’юсту

  Мін’юст

  МВС

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

  поводження з затриманими з боку правоохоронців, у тому числі шляхом забезпечення навчання. Виконання рекомендацій Європейського комітету щодо запобігання тортурам (CPT)

   

  розробити проект Стратегії розвитку кримінально-виконавчої системи

  Мін’юст

  протягом року

   

  9. Забезпечення рівноправності

   

  14. Продовжити докладати зусиль для забезпечення рівності чоловіків і жінок у суспільному та економічному житті

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  —“—

  Програма рівних можливостей (ПРООН) — 100 тис. доларів США

   

  розробити проект Концепції Національного плану дій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві на період до 2015 року

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10. Забезпечення поваги до прав дитини

   

  15. Впроваджувати рекомендації Комітету ООН з прав дитини від 2002 року. Забезпечити повне виконання стандартів ювенальної юстиції згідно з відповідними міжнародними стандартами. Обмінюватися інформацією щодо результатів імплементації в ЄС та Україні Конвенцій ООН і Гаазьких Конвенцій про захист прав дитини

  проводити регулярний обмін інформацією з ЄС про результати імплементації Конвенції про права дитини та стан роботи з приєднання України до Гаазької Конвенції щодо цивільно-правових аспектів міжнародного викрадення дітей 1980 року та Гаазької Конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міжнародного усиновлення 1993 року

  Міністерство у справах молоді та спорту

  протягом року

  Деінституціоналі-зація дітей та сприяння їх сімейній інтеграції (ЄС, Тасіс-ІВРР НПД 2002) – 190 749 євро

  Розроблення комплексних заходів з надання соціальної допомоги незахищеним сім’ям і дітям (ЄС, Тасіс НПД 2003) – 1,6 млн. євро

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11. Забезпечення поваги до прав профспілок та основних стандартів праці

   

  16. Продовжити докладати зусилля з метою забезпечення прав профспілок та основних стандартів у сфері праці на основі європейських стандартів та відповідно до конвенцій МОП

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України Трудового кодексу України

  Мінпраці

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12. Забезпечення міжнародного правосуддя

   

  17. Посилити співробітництво з метою сприяння міжнародному правосуддю та запобігання уникненню відповідальності, у тому числі через подальшу підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) та запровадження консультативного  механізму щодо діяльності та функціонування МКС

  підготувати пропозиції щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), в тому числі щодо внесення у зв’язку з цим змін до Конституції України

  Мін’юст

  протягом року

  Міжнародне співробітництво з судовими та правоохоронними органами у кримінальних справах (ЄС, Тасіс НПД 2004) – 1,5 млн. євро

   

  здійснити заходи щодо укладення Угоди про привілеї та імунітети МКС

  започаткувати співробітництво у рамках Спеціальної робочої групи з питань розкриття злочинів агресії та інших спеціальних груп

  —“—

   

   

  Мін’юст
  СБУ

  —“—

   

   

  —“—

   

  Започаткувати тісне співробітництво з метою розроблення відповідних законопроектів, необхідних для ратифікації Римського Статуту

   

   

   

   

   

  Підписати та ратифікувати Угоду про привілеї та імунітети МКС

   

   

   

   

   

  Підтримувати співробітництво у рамках Спеціальної робочої групи з питань розкриття злочинів агресії та інших спеціальних груп

   

   

   

   

  Регіональні та міжнародні питання, співробітництво у сфері зовнішньої та безпекової політики, нерозповсюдження зброї масового знищення та роззброєння, попередження конфліктів та врегулювання кризових ситуацій (координатор –  МЗС)

  13. Подальше посилення та зосередження політичного діалогу і
  співробітництва на питаннях зовнішньої та безпекової  політики

   

  18. Удосконалити методи роботи у визначених форматах ведення політичного діалогу, у тому числі за допомогою більш сконцентрованих та зорієнтованих на результат програм.

  Вивчити можливість поглиблення співпраці у сфері зовнішньої та безпекової політики, включаючи

  провести консультації з ЄС щодо  удосконалення методів роботи в рамках  Спільної зовнішньої та безпекової політики та Європейської політики безпеки та оборони

   

  МЗС

  Міноборони

  МВС

  МНС

  СБУ

  протягом року

   

  Підтримка виконання Плану дій Україна – ЄС (ЄС, Тасіс НПД 2004) — 3 млн. євро

   

  Європейську політику безпеки та оборони з особливою увагою до вирішення питань, пов’язаних з регіональною стабільністю та посиленим співробітництвом у сфері врегулювання криз та нерозповсюдження

   

  провести консультації з політичним підрозділом ЄС з метою посилення зовнішньополітичної співпраці між Україною та ЄС

   

  МЗС

  протягом року

   

   

  19. Співпрацювати з ЄС щодо забезпечення більш ефективної роботи багатосторонніх інституцій та конвенцій з метою посилення глобального управління, координації у

  провести консультації з ЄС щодо посилення ролі ООН та підвищення ефективності її діяльності

  —“—

   

  вересень

   

   

  боротьбі з загрозами у сфері безпеки та вирішення пов’язаних з цим проблем розвитку

  Продовжити діалог щодо імплементації Європейської стратегії безпеки

  Розвивати можливості для поглиблених консультацій між Україною і ЄС щодо врегулювання кризових ситуацій

  провести консультації з ЄК та державами — членами ЄС щодо механізмів та порядку співробітництва у рамках ініціативи Великої вісімки “Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення”

  МЗС

  СБУ

  протягом року

   

   

   

   

  ініціювати щоквартальне проведення консультацій у форматі Трійка Політико-безпекового комітету ЄС – Україна на рівні Послів держав — членів Трійки

  МЗС

  —“—

   

  14. Посилення співробітництва з регіональних та міжнародних
  питань, попередження конфліктів і врегулювання кризових ситуацій

   

  20. Україну запрошуватимуть приєднуватися до позиції ЄС з регіональних та міжнародних питань на вибірковій основі

   

  провести консультації з ЄК, розробити порядок приєднання України до заяв та позицій від імені ЄС з регіональних та міжнародних проблем

  —“—

  —“—

   

   

  21. Україна продовжуватиме докладати конструктивні зусилля як посередник у процесі врегулювання Придністровського конфлікту у Молдові з метою його вирішення

  Подальше залучення Євросоюзу до підтримки ОБСЄ та посередників, у

  продовжити проведення тристоронніх експертних консультацій України, Молдови та ЄС з питань врегулювання Придністровського конфлікту

  МЗС

  Держмитслужба Адміністрація Держприкордон-служби

  протягом року

  Підтримка у здійсненні прикордонного контролю вздовж придністровської ділянки кордону з Молдовою (ЄС, Тасіс НПД 2004) — 3 млн. євро

   

  тому числі України, у процесі врегулювання конфлікту у Придністров’ї з метою його ефективного врегулювання.

  впровадити механізм регулярного обміну з ЄС інформацією щодо проблеми Придністров’я

   

  —“—

   

   

  Активне залучення до проведення та практичної реалізації результатів тристоронніх експертних консультацій за участю України, Молдови та Європейської Комісії. ЄС готовий до активізації співпраці з Україною щодо врегулювання

  організувати проведення робочої зустрічі експертів з питань погодження Типової технологічної схеми (спільного контролю) пропуску через україно-молдовський державний кордон осіб, транспортних засобів та іншого майна

  Адміністрація Держприкордон-служби
  Держмитслужба

  квітень

   

   

  придністровського конфлікту в Молдові. Україна буде розвивати співробітництво з Молдовою щодо прикордонних питань на усій протяжності українсько-молдовського кордону, включаючи ефективний обмін інформацією щодо потоків товарів і людей, які перетинають спільний кордон

  здійснити заходи щодо укладення Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Департаментом прикордонних військ Республіки Молдова про співробітництво оперативних органів

  розглянути з Молдовською Стороною питання щодо створення консультаційного пункту на українсько-молдовському державному кордоні

  Адміністрація Держприкордон-служби
  МЗС

   

   

  —“—

  червень

   

   

   

   

  липень

   

   

   

  організувати поїздку місії ЄС на прикордонну ділянку українсько-молдовського кордону з метою ознайомлення з діяльністю Української Сторони щодо належного забезпечення транзиту товарів з  Молдови через придністровську ділянку її кордону з Україною

  Адміністрація Держприкордон-служби
  Держмитслужба МЗС

  протягом року

   

   

  здійснити заходи щодо візиту експертів ЄС до України з метою вивчення можливостей запровадження ефективної системи обміну інформацією про переміщення вантажів і товарів через  придністровську ділянку українсько-молдовського державного кордону

  МЗС Держмитслужба Адміністрація Держприкордон-служби  червень

   

   

  продовжити процес демаркації українсько-молдовського кордону із залученням фінансової допомоги ЄС

  —“—

  протягом року

   

   

   

  співпрацювати з Молдовою з питань здійснення спільного контролю у погоджених між Сторонами пунктах пропуску

  Адміністрація Держприкордон-служби Держмитслужба
  МЗС

  —“—

   

   

  22. Подальше нарощування позитивного досвіду участі України у поліцейській місії Євросоюзу в Боснії та Герцеговині та у поліцейській місії ЄС у  колишній Югославській Республіці Македонії. Спільно визначити можливості участі України у подальших операціях у рамках Європейської політики безпеки і оборони

  опрацювати з ЄС питання:

  збільшення присутності українських фахівців-інструкторів у центрах підготовки національних сил поліції в Боснії та Герцеговині і Македонії

  залучення українських спеціалістів до громадських ресурсів ЄС для постконфліктної стабілізації

  МЗС

  Міноборони

  протягом року

   

   

  23. Продовжити консультації щодо можливого використання Євросоюзом українських можливостей у сфері далеких авіатранспортних перевезень

  здійснити заходи щодо відновлення двосторонніх консультацій з питань використання Євросоюзом українських можливостей у сфері авіатранспортних перевезень на далекі відстані

  МЗС
  Міноборони
  Мінтрансзв’язкуМінпромполітики

  червень

   

   

  24. Завершити переговори щодо укладення “Угоди з питань безпеки” між Україною та ЄС (процедури обміну таємною інформацією)

  здійснити заходи щодо укладення “Угоди з питань безпеки” між Україною та ЄС (щодо процедури обміну таємною інформацією)

  СБУ
  МЗС

   

  —“—

   

   

  розробити проект Закону України “Про ратифікацію Угоди з питань безпеки між Україною та ЄС (процедури обміну таємною інформацією)”

  СБУ

  МЗС

  протягом року

   

   

  25. Завершити переговори щодо укладення  Угоди між Україною та ЄС про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС із врегулювання кризових ситуацій (правові та фінансові умови можливої участі України в операціях ЄС)

  здійснити заходи щодо укладення Угоди про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС з урегулювання кризових ситуацій

  МЗС

  червень

   

   

  розробити проект Закону України “Про ратифікацію Угоди про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС з урегулювання кризових ситуацій” та забезпечити його супроводження  у Верховній Раді України

  —“—

   

  вересень

   

   

   

  здійснити заходи щодо започаткування співробітництва між Інститутом стратегічних досліджень в Парижі та науковими установами України з питань врегулювання кризових ситуацій

  —“—

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15. Подальший розвиток співпраці з подолання спільних загроз у сфері безпеки, включаючи боротьбу з тероризмом, нерозповсюдження зброї масового знищення і боротьбу з нелегальним експортом зброї

   

  26. Співпрацювати з метою посилення ролі ООН у багатосторонній боротьбі з тероризмом, у тому числі шляхом виконання резолюцій РБ ООН 1373/01 та 1267/01, а також імплементації та

  забезпечити виконання резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999) і 1373 (2001)

  МЗС разом з іншими органами державної влади

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  виконання Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму

   

   

   

   

   

  27. Впроваджувати стандарти, які містяться у рекомендаціях ФАТФ, щодо боротьби з фінансуванням тероризму

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму”

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  —“—

  Проект з питань боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (MOLI-UA) (ЄС, Тасіс РПД 1999) — 1 млн. євро

   

  28. Забезпечувати дотримання прав людини у боротьбі з тероризмом

  розробити проект Закону України „Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом 1977 року, підписаного Україною 15 травня 2003 року” та забезпечити його супроводження у Верховній Раді України

   

  СБУ

  МВС

  Держфінмоніто-ринг
  Мін’юст

  МЗС

  жовтень

   

   

  29. Україна належним чином враховуватиме зміст та принципи Кодексу поведінки ЄС щодо експорту озброєнь

  опрацювати питання про адаптацію національної практики експорту озброєнь до відповідних положень Кодексу поведінки ЄС

  МЗС

  Мінекономіки

  Мінпромполітики

  СБУ

  Держмитслужба Міноборони

  Держекспорт-контроль

  НКАУ

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  30. Надалі розвивати співробітництво у боротьбі з незаконною торгівлею зброєю та ядерними матеріалами

  розробити проект Закону України „Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї” та забезпечити його супроводження у Верховній Раді України

  Держатомрегу-лювання

  Міноборони

  Держекспорт-контроль

  травень

  Проект між Шведською інспекцією з атомної енергії та Науково-технічним центром експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів стосовно контролю за експортом та його реалізацію в Україні

   

   

  31. Співпрацювати з питань нерозповсюдження зброї масового знищення, у тому числі щодо аспектів, пов’язаних з приєднанням до відповідних міжнародних інструментів та режимів з питань зовнішніх,

  здійснити заходи щодо вступу України до міжнародного режиму контролю (“Австралійська група”)

  Держекспорт-контроль
  МЗС

  Держмитслужба

  Мінпромполітики

  протягом року

  Посилення прикордонного менеджменту на українсько-молдовському державному кордоні з метою підвищення спроможності

  1.     

  експортного контролю та їх імплементацією згідно з Стратегією ЄС у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення, ухваленою Європейською Радою в грудні 2003 року, а також висновками Ради міністрів ЄС з загальних

  провести аналіз відповідності процедур державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання вимогам міжнародних режимів експортного контролю та підготувати у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів

  Держекспорт-контроль
  МЗС

  Держмитслужба

  Мінпромполітики

  —“—

  Державної прикордонної служби щодо виявлення та затримання зброї масового знищення та пов’язаних  з нею матеріалів (США)

  2.     

  зносин (17 листопада
  2003 р.); надалі вдосконалювати ефективну систему державного експортного контролю, яка забезпечує нагляд за експортом та транзитом товарів, пов’язаних із зброєю масового знищення, включаючи контроль за технологіями подвійного використання щодо кінцевого використання зброї масового знищення

  здійснити заходи щодо удосконалення системи державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання

  Держекспорт-контроль
  СБУ
  ДержмитслужбаМінпромполітики

   

  протягом року

   

   

   

   

  3.     

  32. Вжити заходів для завершення ратифікації Україною Конвенції про заборону використання, накопичення запасів, виробництва та передачі

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про ратифікацію Україною Конвенції про заборону використання, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та їх знищення

  МЗС
  Міноборони

  —“—

   

  4.     

   

   

   

   

   

  5.     

  протипіхотних мін та їх знищення; спільно боротися з загрозами, які створюють українські склади застарілих боєприпасів, зокрема, протипіхотних мін для безпеки, здоров’я та навколишнього середовища

  вжити заходів із залучення допомоги з боку ЄС з метою ліквідації протипіхотних мін та застарілих боєприпасів, які розміщені на території України

   

  МЗС
  Міноборони

  протягом року

   

   

  2.2. Економічні та соціальні реформи і розвиток (координатор – Мінекономіки)

   

  Функціонуюча ринкова економіка

  1. Подальший прогрес у створенні повністю функціонуючої ринкової економіки, включаючи ціноутворення, контроль за державною допомогою, законодавче середовище, яке забезпечує чесну конкуренцію між суб’єктами господарювання

   

  6.     

  33.

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

   Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України стосовно посилення контролю за концентрацією монопольних утворень та виявлення факту антиконкурентних узгоджених дій на підставі економічного аналізу

   

   

  Антимонополь-ний комітет

   

  протягом року

  Правова та інституціональна основа захисту конкуренції (ЄС, Тасіс НПД 2001) – 2,5 млн. євро

  7.     

   

  Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України стосовно встановлення кримінальної відповідальності за змови конкурентів про ціни, бойкот, розподіл ринків та встановлення альтернативної послідовності цих злочинів

  Антимонополь-ний комітет

   

  протягом року

   

  2. Подальший прогрес у поступовому  наближенні законодавства до існуючого в ЄС,
  забезпечення його  ефективної імплементації

   

  34. Імплементація стратегії адаптації законодавства в пріоритетних сферах, визначених у статті 51 УПС, включаючи удосконалення якості та послідовності законопроектної роботи

  розробити План заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС у 2005 році та забезпечити його реалізацію

  Мін’юст

  Державний департамент з питань адаптації законодавства

  —“—

  Підтримка виконання Плану дій Україна — ЄС (ЄС, Тасіс НПД 2004) — 3 млн. євро

  Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства (ЄС, Тасіс НПД 2003) —
  5 млн. євро

  Підтримка виконання УПС (ЄС, Тасіс НПД 2004) — 2 млн. євро

   

  На основі спільного розуміння завершити спільну роботу з підготовки плану-графіка та визначення пріоритетів для моніторингу і сприяння імплементації

  Усунути протиріччя між чинними Господарським і Цивільним кодексами України

   

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського кодексу України (з метою узгодження положень з Цивільним кодексом України)”

  Мін’юст

  протягом року

  3. Покращення інвестиційного клімату, включаючи забезпечення прозорості, передбачуваності
  та спрощення механізму його регулювання та застосування

   

  35. Провести консультації з національними та іноземними суб’єктами господарської діяльності щодо розроблення робочої програми подальшого впровадження регуляторної реформи, спрямованої на зменшення адміністративних бар’єрів розвитку бізнесу

  провести регіональні засідання за “круглим столом”, за результатами рішень яких розробити та затвердити  Робочу програму подальшого проведення регуляторної реформи, спрямованої на зменшення адміністративних бар’єрів розвитку бізнесу

  Держпідприєм-ництво
  Мінекономіки

   

  —“—

  Подолання регулятивних і адміністративних бар’єрів на шляху до розвитку малих та середніх і новостворених підприємств (ЄС, Тасіс НПД 2003) – 0,5 млн. євро

   

   

   

   

   

   

   

  Монетарна та фіскальна політика, політика обмінного курсу

  4. Закріпити прогрес у реалізації політики макроекономічної стабілізації та зростання

   

  36. Посилити незалежність Національного банку України, у тому числі у разі необхідності, внести зміни до Закону України “Про Національний банк України” з метою приведення його у відповідність до стандартів ЄС

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний банк України”

   

  Національний банк (за згодою)

  червень

  Реформа банківського сектору в Україні (ЄС, Тасіс НПД 2002) — 2 494 500 євро

   

   

  37. Зміцнити стабільність фіскальної системи, у тому числі шляхом проведення податкової реформи та реалізації заходів середньострокового характеру в пенсійній системі

  розробити  проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів”

   

   

  Мінфін

   

   

   

  березень

   

   

  Структурні реформи

  5. Виконання послідовної та довгострокової програми структурної реформи з метою
  подальшого зміцнення функціонування ринкової економіки

   

  38. Впровадити програму приватизації, включаючи приватизацію великих підприємств, та підвищити прозорість процесу приватизації

  розробити Державну програму приватизації на 2005 — 2007 роки

   

   

   

  Фонд державного майна
  Мінекономіки
  Антимонополь-ний комітет Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  червень

   

   

   

   

   

  39. Надати Україні ринковий статус як тільки незначна кількість проблемних питань буде вирішена належним чином. ЄС активізуватиме контакти з Україною з метою їх розв’язання

   

   

  з метою отримання від ЄС статусу країни з ринковою економікою забезпечити:

  проведення консультацій та надання ЄК необхідної інформації стосовно зауважень, які  висуватиме ЄК в контексті ринкового статусу

  підготовку у разі необхідності проектів актів законодавства для вирішення проблемних питань, які порушуватиме Європейська Сторона

  Мінекономіки МінпромполітикиМінпаливенерго 

   

   

   

   

   

   

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.     

  Зменшити участь держави у ціноутворенні з метою запобігання погіршенню умов торгівлі та функціонування економіки

  скасувати меморандуми про взаєморозуміння між Урядом України та  підприємствами гірничо-металургійного комплексу щодо стабілізації цінової політики на внутрішньому ринку

  Мінекономіки

  Мінпромполітики Мінпаливенерго

  березень

   

  9.     

   

   

   

   

   

  10.  

  40. Підсилити регулювання та контроль банківської діяльності. Активізувати реформування фінансового сектору, включаючи покращення діяльності Державного ощадного банку

  забезпечити:

  підготовку до впровадження поряд з традиційними  підходами нагляду на основі оцінки ризиків  банківської діяльності

  створення методологічної бази для застосування процедури нагляду за банками на консолідованій  основі

  перегляд операційних обмежень, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України, Національним банком України та ВАТ “Ощадбанк”, укладеним
  21 червня 2003 р. в присутності представників Світового банку, в рамках другої Програмної системної позики Україні (ПСП-
  II)

   

   

  Національний банк (за згодою)
  Мінфін
  ВАТ “Ощадбанк” (за згодою)

  протягом року

  Реформа банківського сектору в Україні (ЄС, Тасіс НПД 2002) – 2 494 500 євро

  Реструктуризація банків (ЄС, Тасіс НПД 2002)

  Грант Уряду Нідерландів на підтримку програми реформування  фінансового сектору (МБРР) — 183,282 тис. євро

  Розвиток банківського нагляду (США)

  Підтримка процесу адаптації банківського сектору України до законів, стандартів та принципів ЄС (ЄС, Тасіс – Бістро) – 200 тис. євро

  11.  

  41. Розвивати внутрішній ринок цінних паперів, вдосконалювати в подальшому регуляторну та наглядову системи для небанківських фінансових установ

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів  Законів України:

  Про цінні папери та фондовий ринок (щодо забезпечення прозорості операцій із цінними паперами, підвищення захисту прав учасників фондового ринку, відповідності нормам Цивільного і Господарського кодексів України)

   


  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Мінфін

   


  червень

   

  Підтримка сектору страхування (ЄС, Тасіс НПД 2004) — 3,5 млн. євро

   

  12.  

   

  Про іпотечні цінні папери (щодо створення правових умов для залучення в економіку довгострокових фінансових ресурсів через інструменти фондового ринку)

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Мінфін

  —“—

   

  13.  

   

  розробити проекти  Законів України:

  Про похідні цінні папери (щодо створення правових засад для ефективного розвитку вітчизняного фондового ринку)

  —“—

  вересень

   

  14.  

   

  Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні

  —“—

  протягом року

   

  15.  

   

   

   

   

   

  16.  

  42. Прийняти новий закон про акціонерні товариства з більш чітким визначенням відповідальності керівників, менеджерів, зборів

  розробити проект Закону України “Про акціонерні товариства»

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  травень

   

  17.  

  акціонерів, посилення вимог  стосовно розкриття інформації, посилення захисту прав дрібних акціонерів

  розробити проект Закону України щодо внесення змін до Закону України “Про господарські товариства” (щодо захисту прав міноритарних акціонерів) 

  Мінекономіки
  Мінфін
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  квітень

   

  18.  

  43. Прийняти супровідні акти  законодавства, необхідні для ефективного  застосування Земельного кодексу. Скасувати існуючі обмеження, закріплені статтею 82 Земельного кодексу, на володіння земельними ділянками несільськогосподарського призначення українськими юридичними особами із часткою іноземного капіталу, включаючи ті, в яких іноземний капітал становить 100 відсотків

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України  проекту Закону України “Про ринок земель”

   

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України”  щодо продажу земельних ділянок підприємствам із стовідсотковими іноземними інвестиціями” та забезпечити супроводження його розгляду у Верховній Раді України 

   

  Держкомзем

   

   


  Держкомзем
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст  протягом року

   

   

  —“—

  Проект підтримки приватизації землі в Україні (США)

   

  Соціальна сфера, зайнятість, зменшення бідності

  6. Посилення діалогу та співробітництва з соціальних питань (як передбачено в статті 1 УПС),
   забезпечення наближення стандартів України до стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості та соціальної політики

   

  44. Розпочати діалог з питань зайнятості та соціальної політики для аналізу та оцінки ситуації, визначення основних проблемних питань і шляхів наближення політики та практики, що існує в Україні, до стандартів ЄС (соціально-громадський діалог, охорона здоров’я та безпека на виробництві, гендерна рівність, трудове законодавство, політика зайнятості, соціальний захист, включаючи питання соціального забезпечення та охоплення соціальними програмами)

  Здійснювати моніторинг відповідних законодавчих і політичних змін

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо удосконалення механізму надання безробітним матеріального забезпечення та соціальних послуг та забезпечити супроводження його у Верховній Раді України

   

  започаткувати консультації з ЄК з питань зайнятості та соціальної політики

   

   

   

   

  Мінпраці

   

   

   

   

   

   

  Мінпраці

   

   

  червень

   

   

   

   

   

   

  протягом року

   

   

  Соціальне контрактування для вдосконалення надання соціальних послуг (ЄС, Тасіс НПД 2004) – 3 млн. євро

  Зміцнення регіональних соціальних служб (ЄС, Тасіс НПД) 2,8 млн. євро

  Розроблення комплексних заходів з надання соціальної допомоги незахищеним сім’ям і дітям (ЄС, Тасіс НПД 2003) – 2 млн. євро

   

   

   

   

   

   

  7. Запровадження ефективних заходів зменшення бідності та збільшення зайнятості, спрямованих на суттєве
   зменшення кількості населення, що перебуває за межею бідності, та посилення соціальної інтеграції,
  включаючи стабільну систему освіти, охорони здоров’я та інших соціальних послуг для всіх верств населення

  Регіональний розвиток

  8. Зменшення розриву між рівнями розвитку регіонів та покращення можливостей для місцевого розвитку

   

  45. Запровадити стратегічне планування на державному та регіональному рівні в Україні, розробити проект Державної стратегії регіонального розвитку України до 2015 року та створити нормативно-правову базу для стимулювання розвитку регіонів, включаючи депресивні території

  розробити проект Державної стратегії регіонального розвитку України до
  2015 року

   

   

  Мінекономіки

   

   

   

   

   

  червень

   

   

   

   

  Сприяння регіональному розвитку в Україні (ЄС, Тасіс НПД 2001) – 3,8 млн. євро

  Сталий місцевий розвиток (ЄС, Тасіс НПД 2004) – 3 млн. євро

   

  Сталий розвиток

  9. Сприяння сталому розвитку

   

  46. Завершити розроблення та прийняти державну стратегію сталого розвитку та вжити заходів для забезпечення її імплементації. Вжити заходів у напрямі виконання довготермінової стратегії

  розробити  проект  Закону України  “Про Стратегію сталого розвитку України” 

  Мінприроди Мінекономіки

  Національна академія наук (за згодою)

   

  травень

   

  19.  

   

   

   

   

   

  20.  

  47. Вжити подальших заходів  із включення  питань захисту навколишнього природного середовища до політики в інших сферах, зокрема у галузі промисловості, енергетики, транспорту, регіонального розвитку та сільського господарства

  розробити  проект  Закону України  “Про  екологічне страхування” 

   

   

  Мінприроди

   

   

  травень

   

  Програма управління довкіллям міста (ПРООН) — 95  тис. доларів США

  Реформа муніципального управління: поводження з відходами в
  м. Донецьку (ЄС, Тасіс НПД 2003) — 2 млн. євро

  Розвиток потужностей для управління довкілля та планування
  м. Львова (ЮНІДО через ПРООН)

  Сталий місцевий розвиток (ЄС, Тасіс НПД 2004) —
  3 млн. євро

  2.3. Торгівля, ринкові та регуляторні реформи (координатор – Мінекономіки)

   

  48. Провести протягом 2005 року першу оцінку впливу розширення ЄС на торгівлю між ЄС та Україною та проводити в подальшому відповідні оцінки на регулярній основі  за домовленістю

  здійснити заходи щодо створення двосторонньої експертної робочої групи з питань  вивчення впливу розширення ЄС на Україну та започаткування роботи з проведення разом з ЄК оцінки впливу розширення ЄС на торгівлю між Україною та ЄС

  Мінекономіки

   

  протягом року

   

   

   

  2.3.1. Рух товарів

  Торговельні відносини

  1. Повна імплементація зобов’язань за УПС у сфері торгівлі товарами

   

  49. Поступово скасувати усі експортні та імпортні обмеження в дусі положень частини III УПС та після

  розробити з урахуванням домовленостей, досягнутих в рамках СОТ, проекти Законів України:

   

   

   

   

  вступу України до СОТ забезпечити відповідність, зокрема, положенням статей ХI, ХII, XIV, ХIХ, ХХ та ХХI ГАТТ

  Про внесення змін до Закону України “Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину”

  Мінекономіки
  Мінагрополітики
  Мінпромполітики

  червень

   

   

   

  Про внесення змін до Закону України “Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур”

  Мінекономіки
  Мінагрополітики

  —“—

   

   

  50. Поступова лібералізація торгівлі сталеливарними виробами та поступове скасування експортного мита на брухт чорних металів відповідно до двосторонньої угоди між Україною та ЄС про торгівлю деякими сталеливарними виробами, ще до  повної лібералізації з набуттям Україною членства в СОТ

  Буде прискорена робота щодо завершення укладення текстильної та сталевої угод на 2005 рік

  здійснити заходи щодо укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про торгівлю деякими сталеливарними виробами на 2005 — 2006 роки

   

  розробити проект Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів”

  Мінекономіки
  Мінагрополітики

  червень

   

  2. Вступ до СОТ

   

  51. Виконання Україною двосторонніх зобов’язань та вимог норм СОТ (заходи визначені нижче в окремих пунктах)

  Вирішити окремі питання нетарифних заходів, висунутих ЄК, у тому числі через виконання зобов’язань, що містяться у звіті Робочої Групи зі вступу України до СОТ

   Продовжувати надавати підтримку Україні щодо набуття членства в СОТ та забезпечити необхідне сприяння у процесі виконання нею визначених вимог

  проводити на політичному, дипломатичному та експертному рівні послідовну роботу з основними партнерами державами—членами СОТ щодо підтримки процесу вступу України до СОТ

  провести двосторонні консультації з державами—членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ

  забезпечити доопрацювання проекту Звіту Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ

  забезпечити внесення змін до нормативних актів з метою приведення законодавства України у відповідність з нормами угод СОТ

  Мінекономіки
  МЗС

  протягом року

  Торговельна політика України (фаза 2) (Великобританія) — 918 100 фунтів стерлінгів Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства (ЄС, Тасіс НПД 2003) — 5 млн. євро

  Вступ України до Світової організації торгівлі (США)
  1,1 млн. доларів США

  3. Прискорити та провести необхідні адміністративні та макроекономічні реформи, передбачені УПС
   (розділи 2.2 та 2.3 Плану дій). Відповідно до статті 4 УПС та у світлі прогресу реалізації економічних
   реформ і виконання зобов’язань за УПС розглянути спільно питання економічних передумов створення
  зони вільної торгівлі після вступу України до СОТ


   

  52. Провести перегляд спільного дослідження економічних передумов укладення угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС (1999 рік); розгляд прогресу виконання пріоритетних заходів (липень 2002 р.)

  Після здійснення цього перегляду, провести консультації щодо узгодження подальших дій обох сторін для досягнення вищезазначеної мети та визначити пріоритети для поглиблення торговельно-економічних відносин між Україною та ЄС

  Буде прискорено підготовку перегляду спільного дослідження економічних передумов створення Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з метою невідкладного започаткування відповідних переговорів про ЗВТ після вступу України до СОТ

  здійснити заходи щодо:

  створення двосторонньої експертної робочої групи з перегляду спільного дослідження економічних передумов укладення угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

  проведення перегляду спільного дослідження, за результатами якого підготувати пропозиції щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

  розгляду проміжних та кінцевих результатів дослідження на засіданнях спільних органів, створених відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво

   

  Мінекономіки

   

  протягом року

  Фінасування дослідження коштом спецфонду Гендиректорату ЄК “Торгівля” з орієнтовним бюджетом  90 — 95 тис. євро

   

   

  Митні справи

  4. Розроблення та імплементація митного законодавства, що відповідає міжнародним стандартам та стандартам ЄС

   

  53. Завершити  впровадження нормативно-правової бази, необхідної для  імплементації Митного кодексу відповідно до міжнародновизнаних стандартів, особливо угод

  розробити проекти Законів України:

   Про внесення змін до Митного кодексу України для приведення законодавства з митної оцінки у повну відповідність з Угодою про застосування статті VII ГАТТ

   

  Держмитслужба

   

   

  травень

   

   

   

  СОТ, зокрема щодо митної вартості, а також відповідно до митного законодавства ЄС

  про приєднання до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур

  Держмитслужба

  протягом року

   

   

  Подальший перегляд Митного кодексу, враховуючи положення законодавства ЄС і раніше надані рекомендації

  забезпечити видання наказу Держмитслужби “Щодо врахування пояснювальних приміток Угоди про застосування статті VII ГАТТ при визначенні митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України”

  —“—

  червень

   

   

   

  забезпечити застосування методик, стандартів проведення лабораторних досліджень, що використовуються  експертними підрозділами митних служб держав ЄС

  —“—

  протягом року

   

  21.  

  54. Україна має прийняти та поновлювати чинну Гармонізовану систему з метою подальшого прийняття Комбінованої номенклатури, як це передбачено УПС

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про митний тариф України” на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2002 року”

  Мінекономіки Держмитслужба

  —“—

   

  22.  

   

   

   

   

   

  23.  

  55. Впровадити митний контроль, заснований на аналізі ризиків, та визначити необхідне організаційне забезпечення

  забезпечити видання наказів Держмитслужби щодо:

  концепції створення, введення та розвитку системи аналізу та керування ризиками

  положення про систему аналізу і селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю

  Держмитслужба

  Мін’юст

   

   

  квітень

   

   

   

   

  24.  

  56. Підготувати та ввести в дію законодавство з митної сфери: щодо митного контролю прекурсорів, контрафактної та піратської продукції, товарів подвійного призначення, предметів культури

  розробити проект Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України” стосовно:

  врахування положень статті 53 Угоди TRIPS щодо застави або еквівалентної гарантії, яку компетентні органи повинні мати право вимагати від заявника і які є достатніми для захисту відповідача та компетентних органів і забезпечують запобігання зловживанням

  надання права митним органам діяти за власною ініціативою (ex officio) у разі виникнення підозри щодо порушення прав інтелектуальної власності

  ДержмитслужбаМВС  МОН

   

   

   

   

   

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Удосконалити функціонування митниці (Customs service);
  спростити та модернізувати митні процедури на кордонах і всередині держави

   

  57. Розробити підхід “одне вікно” для всієї документації, пов’язаної з зовнішньоторговельними операціями та контролем, у першу чергу, шляхом активізації співробітництва між усіма службами, що працюють на кордоні

  розробити проект нормативного акта про здійснення митними органами попереднього документального контролю товарів, що підлягають різним видам контролю в пунктах пропуску через державний кордон (санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, контроль за переміщенням культурних цінностей) та органами прикордонного контролю (екологічний, радіологічний) 

  Мінекономіки
  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордон-служби
  Мінприроди


  протягом року

   

   

   

  58. Започаткувати механізм постійного інформування та надання консультацій суб’єктам ЗЕД щодо законодавства та процедур здійснення експортних та імпортних операцій

   

  утворити Раду імпортерів при Кабінеті Міністрів України  з метою проведення консультацій щодо формування економічної політики держави у сфері здійснення імпортних операцій

  забезпечити проведення постійних консультацій із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності щодо законодавства України та процедур здійснення експортно-імпортних операцій

  Мінекономіки

   

   


  Мінекономіки
  Держмитслужба

   

  березень

   

   


  протягом року

   

  25.  

  59. Прийняти та впровадити Політику митної етики на основі визнаних у світі стандартів (Арушська Декларація)

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Дисциплінарний статут митної служби України”

  Держмитслужба

  —“—

   

  26.  

   

   

   

   

   

  Стандарти, технічне регулювання та оцінка відповідності (гармонізовані з ЄС сфери)

  6. Продовжувати приведення регуляторної та адміністративної практики України у відповідність з міжнародною та існуючою в ЄС, підготовка України до участі у внутрішньому ринку ЄС в окремих пріоритетних галузях промисловості

   

  60. Спільно визначити пріоритетні сфери для приведення їх у відповідність з міжнародною та існуючою в ЄС регуляторною практикою і можливим приєднанням до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (ACAA), у тому числі шляхом проведення консультацій з виробниками та експортерами

  започаткувати консультації з ЄК та погодити спільну програму, спрямовану на укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (ACAA)

   

   

  Держспожив-стандарт
  Мінекономіки
  Інші органи виконавчої влади

   

  протягом року

   

   

  27.  

  61. Гармонізувати необхідне рамкове та секторальне законодавство у пріоритетних сферах із

  розробити проекти Законів України:

  Про розроблення та застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

  Держспожив-стандарт
  Мінекономіки
  Мінпромполітики

  —“—

   

  28.  

  системою технічного регулювання ЄС

  Про внесення змін до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

   

  Мінекономіки
  Національне агентство з акредитації України

  червень

   

  29.  

   

  Про нормування в будівництві

  Держбуд

  протягом року

   

  30.  

   

  розробити нормативно-правові акти щодо імплементації в національне технічне законодавство європейських директив Нового підходу, зокрема щодо будівельних виробів, медичних пристроїв, вибухових речовин цивільного призначення, обладнання та системи захисту для вибухонебезпечних атмосфер, прогулянкових суден

  Держспожив-стандарт
  МінпромполітикиМінпраці
  Держнагляд-охоронпраці
  Мінтранс
  Держбуд  —“—

   

  31.  

  62. Забезпечити прозорість та передбачуваність регуляторного середовища  для суб’єктів господарювання

  розробити проект рішення  Кабінету Міністрів України щодо утворення при Мінекономіки Національного інформаційного центру обробки запитів та надання повідомлень з питань СОТ 

  Мінекономіки
  Держспожив-стандарт

   

   

  червень

   

   

   

   

  32.  

  63. Зміцнити інституційне забезпечення сфери стандартизації, акредитації, оцінки відповідності, метрології та дослідження ринку, забезпечуючи інтеграцію, наскільки це можливо, інституцій України в європейські та міжнародні структури. Продовжити перегляд інституційної  структури з метою запобігання концентрації функцій в рамках однієї інституції та пов’язаних з цим конфліктів інтересів

  здійснити заходи щодо вступу Національного агентства з акредитації України до Європейської асоціації акредитації

   

  розробити проекти Законів України:

  Про внесення змін до Закону України “Про стандартизацію”

  Про внесення змін до Закону України “Про підтвердження відповідності”

  Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів “Про стандартизацію та сертифікацію” 

   

  Мінекономіки

   

   

   

   

  Держспожив-стандарт Мінекономіки

   

   

   

   

   

   

  грудень

   

   

   

   

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

  33.  

  64. Адаптувати законодавство з питань відповідальності за дефектну продукцію та загальну безпеку продукції

  розробити проекти Законів України:

  Про загальну безпеку продукції

  Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” з урахуванням положень європейської директиви щодо відповідальності за дефектну продукцію

  Держспожив-стандарт

   

   

   

   

  липень

  жовтень

   

   

  34.  

  65. Поступово спростити процедури оцінки відповідності промислових товарів вимогам Технічних регламентів (Директив ЄС)  з метою запобігання обов’язковій сертифікації товарів з низьким рівнем ризику та багаторазових перевірок товарів

  розробити наказ Держспоживстандарту “Про внесення змін до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні” (стосовно вилучення з Переліку товарів з низьким та середнім ступенем ризику з метою застосування до них процедури декларування відповідності виробником або імпортером)

  Держспожив-стандарт
  Інші органи виконавчої влади

   

   

  травень

   

   

   

   

   

  35.  

  66. На основі найкращої практики держав—членів ЄС зміцнити та розвинути спроможності українських інституцій у сфері ринкового нагляду

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” 

  Мінекономіки Держспожив-стандарт

   

  протягом року

   

   

   

  Скасування обмежень та покращення управління (фітосанітарна сфера ЄС)

  7. Спрощення руху товарів шляхом i) запобігання застосування кількісних обмежень, ii) поступового скасування ліцензування імпорту та iii) послідовного скасування і запобігання застосування нових дискримінаційних заходів. Удосконалення інституційного та адміністративного співробітництва

   

  67. Поступово скасувати вимоги неавтоматичного ліцензування окремих товарів,  що не відповідають статті 20 УПС або статтям ХХ та ХХI ГАТТ

  розробити проект постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1722 “Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та на які встановлено квоти у 2005 році” (щодо відміни квотування експорту смоли кам’яновугільної, а також ліцензування експорту м’яса та м’ясопродуктів, залізорудної сировини)

   

  Мінекономіки Мінагрополітики
  Мінпромполітики
  Мінфін
  Мін’юст
  МОН
  Держмитслужба
  червень

   

  36.  

  68. Привести умови ліцензування імпорту та вимоги до реєстрації, які залишаються, у відповідність з існуючими в ЄС

  розробити проект Указу Президента України “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 7 листопада 1994 року
  № 659” (щодо обліку окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні)

  Мінекономіки

   

   

   

  протягом року

   

   

   

  Санітарні та фітосанітарні заходи

  8. Підвищення безпеки продуктів харчування для споживачів та спрощення торгівлі
  шляхом проведення реформ та модернізації санітарної і фітосанітарної сфери

   

  69. Забезпечити імплементацію Угоди СОТ щодо застосування санітарних і фітосанітарних заходів після вступу України до СОТ, зокрема шляхом визначення центрального інформаційного підрозділу та створення оперативної системи інформаційного забезпечення

  Провести порівняльну оцінку системи санітарного та фітосанітарного контролю в Україні та ЄС

  Здійснити перегляд переліку заходів, які необхідно вжити для поступового наближення до норм законодавства ЄС у сфері санітарного та фіто- санітарного контролю та відповідних інституцій, із створенням часових графіків та  механізму фінансування. Прискорити здійснення ефективних реформ в цій сфері (наприклад, чіткий розподіл повноважень між окремими інституціями, принципи Директиви 96/22 про заборону речовин та Директиви 96/23 про моніторинг залишкових речовин)

  розробити проекти Законів України:

  Про внесення змін до Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”


  Про внесення змін до Закону України “Про ветеринарну медицину”

   

  Про внесення змін до Закону України “Про карантин рослин”

  розробити проект фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту та порядок переробки та реалізації підкарантинних матеріалів

   

   

   

   

   

  МОЗ
  Мінагрополітики
  Мінагрополітики
  МОЗ   

  Мінагрополітики

   

  Мінагрополітики

  Мін’юст
  Мінтрансзв’язкуДержмитслужбаДержпідприєм-ництво

   

   

   

  червень
  червень


   

   

  березень

   

  грудень

   

  Вступ України до Світової організації торгівлі (США)

  Запровадження механізмів сертифікації та контролю сільськогосподарсь-ких стандартів відповідно до вимог СОТ (ЄС,  Тасіс НПД 2001) –1,4 тис. євро

  37.  

  70. Провести порівняльний аналіз законодавства ЄС та України у сфері гігієни продуктів харчування, у тому числі обробки харчових продуктів. У разі необхідності розробити заходи щодо гармонізації законодавства у зазначеній сфері, а також план їх фінансування

  провести порівняльний аналіз відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері гігієни продуктів харчування, у тому числі обробки харчових продуктів

   

   

  МОЗ
  МінагрополітикиМін’юст

  протягом року

   

  38.  

  71. Забезпечити прогрес у наближенні до законодавства ЄС у сфері відстеження харчового ланцюга “від поля до столу”; загальних принципів та вимог до безпеки продуктів харчування (Регламент 178/2002/ЕС); ефективно імплементувати систему Hazard Analysis Critical Control Point (НАССР) на підприємствах та в органах контролю, включаючи галузь рибного господарства

  розробити проект Закону України „Про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо заохочення вітчизняних підприємств до розроблення, впровадження та сертифікації систем управління якістю (ISO серії 9000), навколишнім природним середовищем (ISO серії 14000), безпечністю харчових продуктів (НАССР) тощо”

   

  Держспожив-стандарт
  Мінпромполітики
  МінагрополітикиМОЗ
  Інші органи виконавчої влади


   

   

  жовтень

   

   

   

   

   

   

   

   

  39.  

  72. Забезпечити перевірку мережі державних лабораторій та визначити державні метрологічні лабораторії у санітарній та фітосанітарній сфері з особливою увагою до забезпечення необхідним обладнанням і належними методами аналізу (тестування залишків), а також підготовці до їхньої акредитації відповідно до стандартів ISO

  здійснити комплекс заходів щодо:

  міжнародної акредитації державних лабораторій ветеринарної медицини (згідно з вимогами стандарту ISO 17025)

  акредитації  метрологічних лабораторій (згідно з вимогами стандарту ISO/IEC17025

  забезпечення державних метрологічних лабораторій у санітарній та фітосанітарній сфері необхідним обладнанням і належними методами аналізу

   

   

  МінагрополітикиМОЗ

   

  Держспожив-стандарт
  Мінагрополітики

  Мінфін
  МОЗ

   

   

  протягом року

   

  —“—

   

  протягом року

   

   

   

  2.3.2. Право щодо заснування; законодавство щодо діяльності компаній та послуг

  Заснування компаній та законодавство про компанії

  1. Повна імплементація частини IV розділу II УПС та, зокрема, принципів режиму найбільшого сприяння та національного режиму (умови, що впливають на заснування та діяльність компаній)

  a) Діяльність компаній

   

  73. Створити відповідне середовище для діяльності компаній, наприклад, прийняти та ефективно імплементувати законодавство щодо конкуренції та банкрутства

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

   

  Мінекономіки
  Мін’юст
  Мінфін
  Мінпромполітики Держпідприємни-цтво


  —“—

  Правова та інституціональна основа захисту конкуренції (ЄС,  Тасіс НПД 2001) – 2,5 млн. євро

  b) Заснування компаній

   

  74. Забезпечити, щоб дочірні компанії або філії ЄС та українські  дочірні компанії або філії діяли в умовах не менш сприятливих, ніж ті, в яких діють національні компанії (національний режим)

  Завершити перегляд Україною законодавства з метою визначення бар’єрів для заснування компаній

  Поступово усунути обмеження щодо заснування компаній

  розробити проекти Законів України:

  Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (щодо відкриття філій іноземних банків)

   

   

  Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

   

   

   

  Національний банк (за згодою)

   

   

   

  Держпідприємни-цтво
  Мінекономіки

   

   

   

   

   

  —“—

   

   

   

   

  вересень

   

   

   

   

   

  Подолання регулятивних і адміністративних бар’єрів на шляху до розвитку малих і середніх та новостворених підприємств (ЄС, Тасіс НПД 2003) – 0,5 млн. євро

  с) Законодавство України у сфері автомобілебудування

   

  75. Приведення законодавства України у сфері автомобілебудування у відповідність з положеннями УПС з урахуванням відповідних зобов’язань України в рамках переговорного процесу із вступу України до СОТ 

  розробити проект Закону України щодо скасування умови локалізації, визначеної у статті 4 Закону України “Про розвиток автомобільної промисловості України”

  Мінекономіки

  квітень

   

   

   

   

   

   

   

  d) Законодавство про компанії

   

  76. Підвищити компетенцію та рівень незалежності аудиторів

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність в Україні” (щодо законодавчого забезпечення для всіх осіб незалежно від громадянства рівних умов отримання сертифікату аудитора)

  Мінфін
  Аудиторська палата

   

  липень

   

   

   

   

  40.  

  77. Створити єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб—приватних підприємців та забезпечити публікацію інформації стосовно організації та фінансового стану компаній. Визначити та забезпечити ефективну діяльність адміністративного органу, який здійснює контроль за реєстрацією компаній або відповідність окремих актів законодавству

  створити базу даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб—приватних підприємців

  Держпідприємни-цтво

   

   

  протягом року

   

  41.  

   

   

   

   

   

  42.  

   

   

   

   

   

  43.  

   

   

   

   

   

  Послуги

  2. Поступове усунення обмежень, що сприятиме наданню послуг між ЄС та Україною в окремих галузях згідно з зобов’язаннями, які містяться в частині IV розділу III УПС (надання транскордонних послуг)

  Фінансові послуги:

   

  78. Дотримуватись рекомендацій Програми МВФ щодо оцінки фінансового сектору (листопад 2003 р.)

  застосувати рекомендації Міжнародного валютного фонду та Світового банку, надані у рамках Програми Фонду щодо оцінки фінансового сектору

   

  Мінфін
  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Національний банк (за згодою)

   

  протягом року

   

   

   

  Реформа банківського сектору в Україні (ЄС, Тасіс НПД 2002) —
  2 494 500 євро

  Підтримка сектору страхування (ЄС,  Тасіс НПД 2004) — 3,5 млн. євро

  Підтримка процесу адаптації банківського сектору України до законів, стандартів та принципів ЄС (КЄС Тасіс — Бістро) —
  200 тис. євро

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3.4                   Пересування людей, у тому числі пересування працівників

  Недискримінаційне ставлення до працівників-мігрантів (працевлаштування та умови праці)

  1. Повна імплементація зобов’язань відповідно до статті 24 УПС (Умови праці)

   

  79. Забезпечити повне виконання положень статті шляхом скасування усіх дискримінаційних заходів, що застосовуються до працівників-мігрантів за ознакою громадянства стосовно умов праці, оплати праці або звільнення

  розробити проект Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус працівників-мігрантів"

   

  Мінпраці
  МЗС
  Держкомнац-міграції

   

  червень

   

  Координація систем соціального забезпечення

  2. Повна імплементація положень щодо координації соціального
  забезпечення, які визначені статтями 25 та 26 УПС

   

  80. Продовжити процес укладання угод з державами—членами ЄС про повне застосування положень щодо координації соціального забезпечення, які визначені статтею 25 УПС та як передбачено умовами статті 26 УПС

  провести експертні переговори щодо укладення:

  Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення

  Угоди між Україною та Угорською Республікою про соціальне забезпечення

  Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення

  Мінпраці
  МЗС
  Мін’юст
  МОЗ
  Пенсійний фонд України

  березень  червень

   

  грудень

   

   

  Вжити подальших кроків з метою укладення двосторонніх угод щодо взаємодії у сфері соціального захисту

   

   

   

   

  2.3.5. Інші ключові сфери

  Оподаткування

  1. Розвиток та впровадження систем оподаткування та їх установ
   відповідно до міжнародних стандартів та стандартів ЄС

   

  81. Провести податкову реформу, включаючи:

  прийняття та імплементацію законодавства з питань ПДВ та акцизного збору,  що відповідає положенням УПС і нормам СОТ

  забезпечення відповідності вільних економічних зон правилам СОТ відповідно до зобов’язань України щодо СОТ, розпочати процес

  розробити проекти Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів  щодо:

  удосконалення адміністрування податку на додану вартість

  скасування пільг із сплати податку на додану вартість, акцизного збору, податку на прибуток, ввізного мита для підприємств автомобільної промисловості

  скасування пільг у вільних економічних

  Мінфін
  Державна податкова адміністрація
  Мінекономіки
  Держмитслужба
  Мін’юст   

   
   
   

   

  березень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Податкова реформа (ЄС,  Тасіс НПД 2003) – 2 млн. євро

   

  44.  

  приведення законодавства України про вільні

  економічні зони у відповідність із законодавством ЄС

  зонах та на територіях пріоритетного розвитку

  надання підприємствам з іноземними інвестиціями  права використання податкових векселів

   

   

   

  45.  

  вирішення питань щодо існуючої заборгованості з відшкодування ПДВ та запобігання накопиченню нової заборгованості, у тому числі шляхом забезпечення ефективних процедур і виділення достатніх ресурсів

  скасування дискримінаційного режиму використання податкових векселів, у тому числі шляхом внесення відповідних змін до законодавства

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” з метою приведення законодавства у відповідність з вимогами Директив Ради 92/12/ЄЕС та Рекомендаціями Ради 2000/789/ЄС

   

   

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” з метою приведення законодавства у відповідність з вимогами Директиви Ради 92/12/ЄЕС та Рекомендаціями Ради 2000/789/ЄС

  Мінфін
  Державна податкова адміністрація Мінекономіки
  Мінагрополітики
  Держмитслужба
  Держспожив-стандарт
  Мін’юст
  Державна податкова адміністрація
  Мінфін
  Мінекономіки
  Мінагрополітики
  Держмитслужба  протягом року

   

   

   

   

   

   

  —“—

   

  46.  

  82. Впроваджувати комплексний стратегічний план для Державної податкової адміністрації з визначенням необхідних адміністративних структур та процедур, визначенням потреб Адміністрації у фінансових, людських, матеріально-технічних та інформаційних ресурсах

  забезпечити виконання Стратегічного плану розвитку Державної податкової служби України на період до 2013 року

   

  забезпечити вдосконалення Порядку розподілу платників податків за категоріями уваги

   

  розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"  

  Державна податкова адміністрація


  —“—

   

  Державна податкова адміністрація
  Мінфін 

  протягом року

   

  —“—

   

   


  липень

   

  Податкова реформа (ЄС,  Тасіс НПД 2003) – 2 млн. євро

   

  Конкурентна політика

  2. Виконувати зобов’язання щодо державної допомоги відповідно до статей 49.2.2
  та 49.2.3 УПС та діяти відповідно до них, а також розробити законодавство
  і режим контролю, що відповідають існуючому в ЄС

   

  83. Розробити та прийняти законодавство про державну допомогу,  включаючи, зокрема:

  визначення поняття державної допомоги відповідно до того, що існує в ЄС

   

  розробити проект  Закону України “Про державну допомогу” (нова редакція)

   

   

   

  Антимонополь-ний комітет
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст


   

  протягом року

   

   

   

   

  Правова та інституціональна основа для захисту конкуренції (ЄС,  Тасіс НПД 2001) – 2,5 млн. євро

   

  принцип заборони надання державної допомоги, яка призводить до погіршення умов торгівлі між Україною та ЄС

   

   

   

   

   

  встановлення прозорих умов надання державної допомоги в Україні (зокрема шляхом визначення переліку установ, що надають допомогу, та незалежного наглядового органу, регулярного звіту щодо типу, обсягів допомоги, а також її одержувачів)

   

   

   

   

  3. Виконувати зобов’язання, визначені у статті 49.2.1 УПС, та діяти відповідно до них
   шляхом забезпечення відповідності державного антимонопольного законодавства
  та режиму контролю тим, що існують в ЄС

   

  84. Оцінити повноту та відповідність законодавчої бази України тій, що існує в ЄС, зокрема стосовно принципів недискримінації, прозорості та процесуальної справедливості

  розробити проект Конкуренційного процесуального кодексу України

  провести порівняльне дослідження процедури розгляду скарг органами захисту конкуренції ЄС та України

  Антимонополь-ний комітет

   

  протягом року

   

  Правова та інституціональна основа для захисту конкуренції (ЄС,  Тасіс НПД 2001) – 2,5 млн. євро

   

  Права інтелектуальної та промислової власності

  4. Забезпечити рівень захисту, подібний до того, що існує в ЄС, включаючи ефективні засоби
   його впровадження відповідно до положень статті 50 УПС

   

  85. Забезпечити імплементацію та ефективне застосування законодавства, яке б відповідало Угоді TРIПС,  після вступу України до СОТ

  Забезпечити застосування законодавства  щодо торговельних марок і географічних позначень

   Продовжити приведення законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної та промислової власності у відповідність із законодавством ЄС

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо імплементації положень багатосторонньої Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) СОТ  — щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування)

  розробити проекти законодавчих актів з метою приведення законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності у відповідність із законодавством ЄС

  МОН
  Мінпромполітики
  Мін’юст

   

   

   

   

  МОН
  Мін’юст

  протягом року

   

   

   

   

   

  —“—

   

  Застосування режиму зовнішньої торгівлі. Створення рамкових умов для захисту прав інтелектуальної власності (ЄС,  Тасіс НПД 2000) – 750 тис. євро

  47.  

  86. Забезпечити ефективне впровадження санкцій за порушення прав інтелектуальної та промислової власності

  розробити:

  методичні рекомендації щодо виявлення фактів  порушення прав інтелектуальної власності

  методичні рекомендації щодо правової охорони інтелектуальної власності під час  міжнародного економічного, науково-технічного, військово-технічного співробітництва України з іншими державами

  МВС
  МОН
  Мін’юст

   

   

  —“—

   

   

  Застосування режиму зовнішньої торгівлі. Створення рамкових умов для захисту прав інтелектуальної власності (ЄС,  Тасіс НПД 2000) – 750 тис. євро

   

  87. Вживати ефективних заходів у боротьбі з контрафактною/піратською продукцією в окремих визначених секторах

  здійснити заходи з метою:

  посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку (умов і правил) провадження підприємницької діяльності щодо введення в обіг примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних

  МВС
  МОН
  Мін’юст

   

   

  протягом року

   

   

   

   

   

  запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних

  МОН
  МВС

  —“—

   

   

   

  провести позапланову перевірку:

  суб’єктів господарської діяльності з метою виявлення фактів виготовлення та розповсюдження контрафактних примірників аудіовізуальної продукції, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних і притягнення до відповідальності винних у порушенні законодавства

   

  МОН
  МВС

   

  —“—

   

   

   

  суб’єктів підприємницької діяльності — найбільших імпортерів дисків для лазерних систем зчитування з метою виявлення фактів порушення законодавства у сфері права інтелектуальної власності

   

   

   

  Державні закупівлі

  5. Створити умови для відкритого та конкурентного укладення контрактів,
  зокрема шляхом проведення тендерів, відповідно до положень статті 55 УПС

   

  88. Продовжити наближення до законодавства ЄС у сфері закупівель з метою забезпечення ефективної імплементації ключових принципів прозорості, недискримінації, конкуренції та доступу до засобів юридичного захисту. Ці принципи мають застосовуватись при закупівлях товарів, послуг та робіт усіма відповідними державними органами на всіх рівнях

  розробити  проекти Законів України:

   

  Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти  (нова редакція) з 

   

  Про поставки продукції для державних потреб  (нова редакція)

  Мінекономіки

  Мін’юст

  Мінфін

   

   

   

   

  березень

   

  грудень

   

   

  89. Сприяти ефективному, взаємному та поступовому відкриттю ринків державних закупівель

  започаткувати проведення консультацій між Україною та ЄС з питань укладення угоди щодо можливості розміщення інформації про закупівлі у мережі “Щоденна електронна система тендерних оголошень” (TED) (для закупівель вище порогових показників) та інформації про закупівлі Європейського Союзу у бюлетені “Вісник державних закупівель”

  Мінекономіки

  протягом року

   

  Статистика

  6. Впровадження статистичних методів, які повністю відповідають європейським
  стандартам в окремих сферах, та прискорення інституційного зміцнення Державного
  комітету статистики України.

   

  90. Розробити коротко- та середньострокову стратегію розвитку з метою гармонізації із стандартами ЄС у відповідних галузях статистики

  порівняти та визначити основні розбіжності у системах статистичних показників України та Євростату 

  визначити пріоритети поступового запровадження в Україні окремих показників у різних галузях статистики

  Держкомстат

  Національний банк (за згодою)

  Держкомстат

  липень

   

   

  грудень

  Підпрограма Статис-тика (ЄС,  Тасіс НПД 2002) – 1 млн. євро

   

   

  91. Забезпечити включення до статистичного законодавства базових принципів об’єктивності, надійності, прозорості та конфіденційності персональних даних

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (зокрема до Закону України “Про державну статистику”)

  Держкомстат

  Національний банк (за згодою)

   

  протягом року

  Підпрограма Статистика (ЄС,  Тасіс НПД 2002) – 1 млн. євро

   

  92. Підвищити якість та збільшити обсяг бізнес-реєстру шляхом  включення до нього приватних підприємців

  забезпечити ведення бізнес-реєстру Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, створеним відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, та взаємообмін інформацією з реєстрами органів державної статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування

  Держпідприєм-ництво
  Держкомстат Державна податкова адміністрація Пенсійний фонд України

  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

  Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального

  грудень

   

   

   

   

   

   

  Підпрограма Статистика (ЄС,  Тасіс НПД 2002) – 1 млн. євро

   

   

   

   

   

   

   

   

  страхування на випадок безробіття
  Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

   

   

   

  93. Запровадити основні статистичні класифікації ЄС та застосувати їх у всіх галузях статистики

  Увести в дію другу редакцію Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), гармонізовану з відповідною європейською класифікацією NACE

  Держкомстат

   

   

  грудень

  Підпрограма Статистика (ЄС,  Тасіс НПД 2002) –
  1 млн. євро

  Фінансовий контроль

  7. Надійне управління та контроль за державними фінансами

  Системи обліку Казначейства (Treasury Accounting)

   

  94. Підвищити рівень прозорості управління державними фінансами, включаючи розробку та імплементацію стратегії модернізації системи обліку Державного казначейства

  розробити проект Стратегії модернізації системи обліку Державного казначейства

   

  Державне казна-чейство

  Мінфін

   

  жовтень 

  Ефективне управління державним бюджетом (ЄС,  Тасіс НПД 2002) – 2940700 євро

  Грант Уряду Японії для підготовки “Проекту системи казначейства – 2” (МБРР) —
  673500 доларів США

  Державний внутрішній фінансовий контроль

   

  95. Розробити Концепцію розвитку та реструктуризації системи урядового фінансового контролю та аудиту в Україні

  розробити Концепцію розвитку системи урядового фінансового контролю та аудиту в Україні

   

  Мінфін

  ГоловКРУ

   

   

  червень

   

   

   

   

  96. Створити нормативно-правову базу з питань державного фінансового контролю

  розробити проекти законодавчих актів з питань державного фінансового контролю

   

  Мінфін
  Мін’юст
  Рахункова палата (за згодою)

  грудень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Зовнішній аудит та контроль

   

  97. Забезпечити відповідне функціонування вищого органу аудиту (Рахункової палати) відповідно до міжнародно визнаних стандартів зовнішнього аудиту (Міжнародна організація вищих аудиторських установ)

  розробити проект Закону України “Про Рахункову палату України” з урахуванням стандартів, прийнятих Міжнародною організацією вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI)  та Європейською організацією вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)

   

  Рахункова палата (за згодою)

  Мінфін

   

  листопад

  Аудит державних фінансів (ЄС,  Тасіс НПД 2000) — 2 млн. євро

  Проект ПРООН “Доброчесність на практиці”

   

   

   

   

   

   

   

  Політика у сфері підприємництва
  8. Налагодити діалог щодо політики у сфері підприємництва з метою удосконалення адміністративних
  та регуляторних умов діяльності компаній; розвинути законодавчу та адміністративну бази України
  з метою стимулювання розвитку малих та середніх підприємств (МСП) відповідно до статті 73 УПС

   

  98. Впровадити національну систему реєстрації компаній на основі досвіду держав-членів ЄС, що можливо призведе до приєднання України до Європейського бізнес-реєстру

  розробити проекти законів України:

  Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” (щодо удосконалення системи обліку платників податків в органах державної податкової служби як складової системи державної реєстрації)

  Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

   

  Державна податкова адміністрація Держпідприєм-ництво

   

  Держпідприєм-ництво

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація

   

  протягом року

   

   

   

   

  —“—

   

   

  99. Вивчити можливість відкриття одного чи більше Європейських інформаційних кореспондентських центрів (Euro-Info-Correspondence Centres — EICC)

  опрацювати питання відкриття у деяких обласних центрах України Європейських інформаційних кореспондентських центрів

   

  Держпідприєм-ництво Держкомтеле-радіо

  Мінекономіки

  Торгово-промислова палата

  —“—

   

  2.4. Співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ (координатор – Мін’юст)

   

  100. У контексті процесу розширення ЄС та Європейської політики сусідства буде запроваджено конструктивний діалог із спрощення візового режиму між Україною та ЄС з метою підготовки до майбутніх переговорів щодо укладення угоди з цього питання, з урахуванням необхідності прогресу у переговорах щодо угоди про реадмісію між Україною та ЄС

  Що стосується проведення переговорів між Україною та ЄС до наступного саміту Україна—ЄС, розглянути шляхи та рамки спрощення візового режиму відповідно до вимог безпеки. У цьому контексті ключове значення матиме прогрес у переговорах щодо укладення угоди про реадмісію

  Здійснити заходи щодо:

  популяризації серед політичних кіл та громадськості держав — членів ЄС позитивних результатів виконання угод про взаємні поїздки громадян між Україною і новими державами — членами ЄС

  проведення з ЄК консультації з питань визначення параметрів мандату Ради Міністрів ЄС стосовно переговорів з Україною про спрощення візового режиму та укладення відповідної Угоди

  проведення переговорів з ЄК щодо узгодження проекту Угоди про спрощення візового режиму з одночасним проведенням консультацій щодо проекту угоди про реадмісію

  забезпечення одночасного укладення двосторонніх угод про реадмісію між державами-призначення (ЄС), державами-транзиту (Україна, Білорусь, Росія, Молдова) та державами—постачальниками нелегальних мігрантів (Близький і Середній Схід, Центральна і Південна Азія тощо)

  МЗС

  Мін’юст

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  розробити проект Національної програми реформування міграційно-візової політики України та її адаптації до стандартів ЄС   

  МЗС

  Мін’юст

  липень

   

   

  101. Відповідно до Плану дій ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні Рада ЄС має переглянути діяльність за  цим Планом дій до кінця 2005 року та прийняти рішення щодо здійснення подальшого перегляду цього питання. На основі такого перегляду і досягнень України в контексті Європейської політики сусідства може бути розглянуто питання щодо включення нових цілей та дій до цього Плану дій

  підготувати пропозиції щодо оновлення цілей Плану дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні та провести консультації з ЄК щодо включення цих пропозицій до проекту Плану дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні, який схвалюється Радою ЄС

   

  Мін’юст

  МЗС

   

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.5. Транспорт, енергетика, інформаційне суспільство та
  навколишнє середовище (координатор – Мінекономіки)

  Транспорт

  1. Розробити та започаткувати впровадження національної транспортної стратегії,
  включаючи розвиток національної транспортної інфраструктури

   

  102. Продовжити розробку Концепції сталої національної транспортної політики розвитку всіх видів транспорту відповідно до Білої книги ЄС щодо транспорту

  провести аналіз положень Білої книги ЄС щодо транспорту та за його результатами:

  визначити заходи з гармонізації національного законодавства в галузі транспорту з нормами ЄС

  розробити проект Концепції формування сталої національної транспортної політики розвитку всіх видів транспорту та засади (стратегію) транспортної політики

  Мінтрансзв’язку

  Мін’юст

  грудень

   

   

  103. Розвивати політику щодо інфраструктури з метою визначення та оцінки пріоритетних інфраструктурних проектів у різних секторах та продовжити участь у спільному розвитку Пан’європейських коридорів і зон, а також у програмі ТРАСЕКА

  забезпечити участь України у роботі Групи високого рівня Європейської Комісії з питань транспорту для формування Транс’європейської транспортної мережі (ТЄТМ) та визначити пріоритетні для України проекти з розбудови української частини ТЄТМ

  розробити проект Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів на 2006 — 2010 роки

  Мінтрансзв’язку

   

   

   

   

   

  Мінтрансзв’язку

   

  протягом року

   

   

   

   

  протягом року

   

  Сприяння торгівлі та інституційна підтримка (ЄС,  Тасіс РПД 2003) – 199,9 тис.  євро

   

  104. Розвивати співробітництво у сфері супутникової навігації (включаючи спільні науково-дослідні роботи та їх застосування)

  здійснити заходи щодо сприяння укладенню Угоди про співробітництво у створенні цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, країнами—учасниками Співтовариства та Україною, забезпечити імплементацію Угод

  МЗС

  Мінтрансзв’язку Мінпромполітики

  НКАУ

  Державна податкова адміністрація

  Мінфін

  Держмитслужба

  Національна академія наук (за згодою)

  —“—

   

   

   

   

   

  2. Здійснити окремі заходи та реформи у сфері
  автомобільного транспорту

   

  105. Гарантувати регулювання питання стосовно доступу до професійної діяльності міжнародного та національного транспортного сектору. В секторі міжнародних перевезень ввести міжнародні стандарти щодо обов’язкового часу роботи та відпочинку водіїв і забезпечити їх виконання

  здійснити заходи щодо забезпечення приєднання України до Європейської угоди стосовно роботи екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення, від 1 липня 1970 р.

  розробити проект Положення про регулювання міжнародного та національного транспортного сектору стосовно доступу до професії (відповідно до стандартів ЄС)

  Мінтрансзв’язку

  МЗС

   

   

   

  Мінтрансзв’язку

   

  протягом року

   

   

   

  протягом року

   

   

   

   

  106. Прийняти та розпочати реалізацію плану дій щодо підвищення безпеки на дорогах

  розробити:

  заходи щодо зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 50 відсотків до 2012 року (згідно з відповідною резолюцією, прийнятою в рамках Європейської конференції міністрів транспорту)

  проект Загальнодержавної концепції підвищення безпеки на дорогах

  проект Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод

   

  Мінтрансзв’язку

  МВС

   

   

   

   

  —“—

   

  МВС

  Мінтрансзв’язку

   

  —“—

   

   

   

   

   

  —“—

   

  —“—

   

   

  3. Реалізувати  окремі заходи та реформи  у сфері залізничного транспорту

   

  107. Покращити ефективність послуг з вантажних перевезень (включаючи процедури перетину кордонів). Сприяти багатовидовим послугам, вирішити питання взаємодії між залізницями

  вжити заходів до забезпечення приєднання України до Європейської угоди про найважливіші лінії міжнародних комбінованих перевезень і відповідні об’єкти від 1 лютого 1991 р.

  Мінтрансзв’язку

  Держмитслужба
  Адміністрація

  Держприкордон-служби

   

  —“—

   

   

   

   

  Приєднання України до міжнародних конвенцій та угод у сфері транспорту та їх виконання (ЄС,  Тасіс НПД 2004) – 2 млн. євро

   

  108. Подальший розвиток співробітництва в рамках OSJD/OTIF (Організації співдружності залізниць/Організації з міжнародних перевезень)

  забезпечити проведення внутрішньодержавної процедури з приєднання України до КОТІФ 1999 року з урахуванням  намірів України приєднатися до Протоколу від 3 червня 1999 р. з метою збільшення обсягів перевезень вантажів до країн Центральної та Східної Європи, забезпечення використання в Україні двох окремих систем Міжнародного транспортного права СМГС та КОТІФ/ЦІМ

  Мінтрансзв’язку

  МЗС

  Мін’юст

  протягом року

   

   

  Приєднання України до міжнародних конвенцій та угод у сфері транспорту та їх виконання (ЄС,  Тасіс НПД 2004) – 2 млн. євро

  4. Здійснити  окремі заходи та реформи у сфері авіаційного транспорту

   

  109. Визначити ефективну модель проведення переговорів щодо двосторонніх авіаційних угод, укладених з державами—членами ЄС, з метою включення положення стосовно призначення авіакомпаній з боку ЄС з урахуванням “горизонтальних повноважень”, наданих Європейській Комісії

  забезпечити узгодження взаємоприй-нятного тексту проекту Угоди про співробітництво між Україною та ЄС в авіаційній сфері та вжити заходів щодо її парафування

   

  здійснити перегляд законодавства в галузі цивільної авіації з метою відображення у відповідних нормативно-правових актах положень Угоди про співробітництво між Україною та ЄС в авіаційній сфері

  Державіаслужба Мінтрансзв’язку

   

   

   

   

  —“—

   

  червень

   

   

   

   

   

  жовтень

   

  Приєднання України до міжнародних конвенцій та угод у сфері транспорту та їх виконання (ЄС,  Тасіс НПД 2004) – 2 млн. євро

   

  110. Набути статус повноправного члена в  Європейських спільних авіаційних властях (JAA); вивчити можливість реалізації заходів у галузі безпеки на авіаційному транспорті з огляду на заявлену Україною мету стати членом Європейського агентства з повітряної безпеки (EASA)

  вжити заходів до набуття статусу повноправного члена в Європейських спільних авіаційних властях (JAA)

  визначити можливі заходи у галузі льотної придатності авіаційної техніки з огляду на заявлене Україною бажання стати членом Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) в частині раніше укладених домовленостей з державами—членами ЄС та ініціювати робочі консультації з EASA

  Державіаслужба Мінтрансзв’язку

   

   

  —“—

   

   

   

  протягом року

   

   

  вересень

   

   

  Приєднання України до міжнародних конвенцій та угод у сфері транспорту та їх виконання (ЄС,  Тасіс НПД 2004) – 2 млн. євро

   

  111. Співробітничати з питань безпеки авіаперевезень

  вжити заходів до розбудови відносин з Євроконтролем, зокрема забезпечити:

  виконання вимог Євроконтролю з питань безпеки, в тому числі розроблення відповідного плану-графіка їх виконання

  здійснення заходів з технічної інтеграції до багатосторонньої системи маршрутних зборів

  —“—

  протягом року

   

   

   

  Приєднання України до міжнародних конвенцій та угод у сфері транспорту та їх виконання (ЄС,  Тасіс НПД 2004) – 2 млн. євро

   

   

  врегулювання питання стягнення Євроконтролем з користувачів повітряного простору зборів за посадку в аеропортах України під час виконання міжнародних польотів

   

   

   

   

   

  здійснення внутрішньодержавних процедур для набрання чинності для України Протоколу про приєднання Європейського Співтовариства до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації “Євроконтроль”

   

   

   

  5. Реалізувати  окремі заходи та реформи у сфері морського
  та внутрішнього водного транспорту

   

  112. Сприяти реструктуризації державних портів (відокремлення комерційних та управлінських функцій)

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про морські торговельні порти”

  Мінтрансзв’язку

  протягом року

   

   

   

   

   

  113. Брати активну участь у сприянні розвитку Дунаю з метою повного використання його потенціалу як однієї з головних складових європейського внутрішнього водного транспорту

  забезпечити участь України у роботі засідань Дунайської комісії, Керівного комітету Пан’європейського транспорт-ного коридору № 7, Міністерської конференції  (квітень 2005 р.)

   

  Мінтрансзв’язку

  МЗС

   

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Енергетика

  6. Затвердження загальної енергетичної політики, що сприятиме
  зближенню з цілями енергетичної політики ЄС

   

  114. Підготувати та прийняти шляхом схвалення на відповідному рівні підсекторальних документів у сфері енергетичної політики з визначенням можливих джерел фінансування

  розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України  “Про електроенергетику” з метою імплементації норм “acquis communautaire” в частині функціонування ринку електроенергетики

  Мінпаливенерго

  НКРЕ

   

   

   

  протягом року

   

   

   

  Інтеграція України в енергетичну мережу ЄС (ЄС,  Тасіс НПД 2004) – 3 млн. євро

   

  Вжити заходів до започаткування діалогу з енергетичних питань та зміцнити діалог з питань навколишнього середовища. Україна буде розглядатися як пріоритетна країна в процесі розширення транс’європейських мереж.

  Посилювати співробітництво Україна—ЄС у сфері енергетичної політики

  здійснити заходи щодо виконання Концептуального плану гармонізації українського енергетичного сектору з енергетичною системою ЄС в рамках виконання спільної із Світовим банком Програми реформування енергетичного сектору України 

   

  провести консультації з Європейською Комісією щодо створення Групи високого рівня з енергетичних питань

  Мінпаливенерго

  Мінфін

  НКРЕ

   

   

   

   

   

  Мінпаливенерго

  МЗС

  Мінекономіки

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  червень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  115. Розглянути можливість участі в Європейській енергетичній програмі (Intelligent Energy-Europe programme)

  провести консультації з Європейською Комісією щодо можливості участі України в Європейській енергетичній програмі (Intelligent Energy-Europe programme)

  Мінпаливенерго

  Держкоменерго- збереження

  протягом року

   

  7. Поступовий перехід до принципів, за якими функціонують
  внутрішні ринки газу та електроенергії ЄС

   

  116. Визначити перелік заходів, необхідних для поступового переходу до принципів, за якими функціонують внутрішні ринки газу та електроенергії ЄС, включаючи питання регуляторних органів, а також часові рамки та план фінансування. Вирішити належним чином питання, що становлять спільний інтерес (відкриття ринку, норми екології, міжнародно визнані стандарти ядерної безпеки) 

  розробити проект Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу”

   

   

   

  розробити план заходів другого етапу реалізації Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії України з урахуванням положень енергетичного законодавства ЄС та тенденцій розвитку ринку електроенергії ЄС і забезпечити його виконання

  провести аналіз системи норм та правил ядерної та радіаційної безпеки України і підготувати пропозиції щодо її удосконалення з урахуванням директив ЄС та досвіду держав—членів ЄС    

  Мінпаливенрго

  НКРЕ

  НАК “Нафтогаз України”

   

   

  Мінпаливенерго

  НКРЕ

   

   

   

   

   

  Держатомрегу-лювання

   

  квітень

   

   

   

   

   

  грудень

   

   

   

   

   

   

  —“—

   

  Підтримка та зміцнення реформи енергетичного ринку та оцінка стабільності енергетичного сектору України (ЄС,  Тасіс НПД 2000) – 2,9 млн. євро

  Інтеграція України в енергетичну мережу ЄС (ЄС,  Тасіс НПД 2004) – 3 млн. євро

  Проект Тасіс

   

  117. Визначити цінову політику з метою конвергенції ринків України та ЄС

  підготувати План заходів щодо поетапного (для відповідних груп споживачів) приведення рівня цін/тарифів (на електроенергію та природний газ) у відповідність з рівнем повного відшкодування споживачами їх вартості 

   

  розробити проекти нормативно-правових актів з питання проведення першого етапу впорядкування цін на енергоносії, підготовка яких передбачена зазначеним Планом заходів у 2005 році

  НКРЕ

  Мінекономіки Мінпаливенерго

  НАК “Нафтогаз України”

  Мінфін

  Мін’юст

  Мінпраці

  —“—

  протягом року

   

   

   

   

   

   

  —“—

   

   

   

   

  Підтримка та зміцнення реформи енергетичного ринку та оцінка стабільності енергетичного сектору України (ЄС,  Тасіс НПД 2000) – 2,9 млн. євро

   

  118. Прийняти та впровадити закон про розвиток Національної комісії регулювання електроенергетики

  забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Національну комісію регулювання електроенергетики України”

  НКРЕ
  Мінпаливенерго

   

  —“—

   

   

  119. Подальше розроблення плану реструктуризації внутрішнього газового сектору

  розробити проекти нормативно-правових актів щодо функціонування ринку природного газу

  Мінпаливенерго
  НАК “Нафтогаз України”
  НКРЕ
  Мін’юст


  у дво-місячний строк після прийняття Закону України “Про засади функціону-вання рин-ку природ-ного газу”