• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 20 квітня 200

  5 р.  № 110-р

  ПЛАН
  заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту
  законних прав та інтересів осіб, які потерпіли
  від злочинів, на 2005 — 2006 роки


  1. Підготувати та подати на розгляд до Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про відшкодування шкоди особам, які потерпіли від злочинів”.

  Мін’юст, МВС, Мінфін, Мінекономіки, СБУ, Державна податкова адміністрація;
  Генеральна прокуратура і Верховний Суд України (за згодою).

  2005 рік.

  2. Вивчити досвід європейських держав щодо ратифікації та реалізації Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів, здійснити підготовку для приєднання до зазначеної Конвенції.

  Мін’юст, МВС, МЗС, Мінфін, СБУ, Державна податкова адміністрація;
  Генеральна прокуратура і Верховний Суд України (за згодою).

  2005 рік.

  3. Провести аналіз законодавства іноземних держав з питань забезпечення безпеки осіб, які потерпіли від злочинів (далі — потерпілі), та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства України у цій сфері.

  Мін’юст, МВС, МЗС, Державна судова адміністрація, СБУ, Державна податкова адміністрація; Генеральна прокуратура і Верховний Суд України (за згодою).

  2005 — 2006 роки.

  4. Забезпечити проведення соціологічних та кримінологічних досліджень з проблем захисту прав потерпілих і за їх результатами внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

  Академія правових наук, МВС, Мін’юст, СБУ, Державна судова адміністрація;
  Генеральна прокуратура і Верховний Суд України (за згодою).

  2005 — 2006 роки. 

  5. Розробити просвітницькі програми з питань захисту прав потерпілих. Забезпечити інформування населення через друковані засоби масової інформації та Інтернет про причини і умови злочинності та способи захисту від злочинців, правила поведінки в екстремальних ситуаціях, а також надання порад щодо захисту особистого майна.

  МВС, Мін’юст, Держкомтелерадіо.

  2005 — 2006 роки.

  6. Систематично інформувати населення про результати законотворчої та правозастосовної діяльності, спрямованої на захист прав потерпілих.

  МВС, СБУ, Мін’юст, Державна податкова адміністрація, Держкомтелерадіо.

  2005 — 2006 роки. 

  7. Вивчити питання щодо можливості створення мережі кризових центрів та пунктів надання правової допомоги для осіб, які потерпіли від злочинів, спрямованих насамперед проти життя і здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, а також щодо залучення позабюджетних коштів для забезпечення діяльності зазначених центрів і пунктів; внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

  МОЗ, Мінпраці, Мінфін, МВС, Мін’юст,
  Спілка адвокатів України (за згодою).

  2006 рік.

  8. Забезпечити участь України у заходах з упровадження міжнародних принципів захисту потерпілих у рамках ініціатив ООН, Ради Європи, Європейського Союзу.

  МЗС, Мін’юст та інші центральні органи виконавчої влади.

  2005 — 2006 роки.

   

  _____________________