• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  22 квітня 2005 р.  № 317

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку і нормативів відрахування
  господарськими організаціями до загального фонду
  Державного бюджету України частини прибутку (доходу)
  за результатами фінансово-господарської діяльності
  у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської
  діяльності у 2005 році

  1. Пункт 1 після слів “кримінально-виконавчої системи” доповнити словами “та державного підприємства “Енергоринок”.

  2. Пункти 2 і 3 після слів “державними, в тому числі казенними, підприємствами” доповнити словами “(крім державного підприємства “Енергоринок”)”.

  3. Пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

  “Державними підприємствами НЕК “Укренерго” та НАЕК “Енергоатом” відрахування до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році провадяться виходячи з обсягу прибутку (доходу), за винятком його частини (яка обмежується фактичними витратами, але не більше ніж обсяги видатків, урахованих в тарифах відповідно на передачу або відпуск електричної енергії), що спрямовується на:

  реалізацію робочого проекту переведення на напругу 750 кВ повітряної лінії Рівненська АЕС — ПС “Західноукраїнська” з реконструкцією відкритої розподільної споруди 750 кВ ПС “Західноукраїнська” та повернення основної суми кредиту Промінвестбанку, наданого для фінансування цього проекту, в межах, передбачених кредитною угодою на відповідний період;

  повернення основної суми позики, наданої Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій та управління у системі, в межах, передбачених угодою про надання позики на відповідний період;

  фінансування Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;

  припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок;

  виконання Комплексної програми з підвищення безпеки, реконструкції та модернізації енергоблоків атомних електростанцій;

  повернення основної суми кредиту, наданого у 2001 році Ощадбанком для закупівлі свіжого ядерного палива в межах, передбачених кредитною угодою на відповідний період;

  добудову та введення в експлуатацію енергоблоків № 2 Хмельницької і № 4 Рівненської АЕС, у тому числі погашення облігацій, емітованих НАЕК “Енергоатом” з метою залучення коштів на зазначені цілі, закупівлю свіжого ядерного палива для першого завантаження цих енергоблоків, будівництво об’єктів соціального призначення на території 30-кілометрової зони Хмельницької та Рівненської АЕС;

  погашення заборгованості цільовому галузевому фонду створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене на компенсаційній основі протягом 1994 — 1999 років ядерне паливо”.

  _____________________