• In English

 •  

   

   

   

   

   

    

        

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

   постановою Кабінету Міністрів України 

      від 20 квітня 2005 р. № 314

   

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Постійного представника Кабінету Міністрів України

   у Конституційному Суді України

   

   

  1. Постійний представник Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України (далі Постійний представник) є посадовою особою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України представляти його інтереси у Конституційному Суді України, забезпечувати взаємодію Кабінету Міністрів України та Конституційного Суду України.

   

  2. Постійний представник у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

   

  3. Постійний представник бере без додаткового рішення Кабінету Міністрів України участь у підготовці матеріалів та інших відомостей з питань, що підлягають розгляду Конституційним Судом України, і конституційному провадженні у справах.

   

  У разі потреби Постійний представник може представляти Кабінет Міністрів України у Конституційному Суді України разом з представниками центральних органів виконавчої влади, призначених для участі у підготовці  матеріалів та інших відомостей з питань, що підлягають розгляду Конституційним Судом України, і конституційному провадженні в окремо визначених справах.

   

  4. Постійний представник призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України, погодженим з Прем’єр-міністром України, і підпорядковується Міністрові Кабінету Міністрів України.

   

  Постійний представник повинен мати вищу юридичну освіту, володіти державною мовою.

   

  5. Постійний представник:

   

  1) бере участь у підготовці проектів конституційних подань Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України, матеріалів та інших відомостей з питань, що підлягають розгляду Конституційним Судом України;

   

   

                                                                                      2

   

  2) вчиняє як представник суб'єкта права на конституційне подання усі дії, передбачені  Законом  України "Про Конституційний Суд України" та Регламентом

  Конституційного Суду України;

   

  3) вносить за дорученням Кабінету Міністрів України зміни або уточнення до його нових конституційних подань, а також тих, що перебувають у конституційному провадженні;

   

  4) взаємодіє в установленому порядку з Постійним представником Президента України у Конституційному Суді України, Постійним представником Верховної Ради України у Конституційному Суді України, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, судами, а також підприємствами, установами, організаціями;

   

  5) координує діяльність представників відповідних органів виконавчої влади, призначених для участі у підготовці матеріалів та інших відомостей з питань, що підлягають розгляду Конституційним Судом України, та конституційному провадженні в окремо визначених справах, забезпечує формування єдиної позиції  щодо їх вирішення;

   

  6) організовує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади розгляд запитів Конституційного Суду України до Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади з питань, що підлягають розгляду Конституційним Судом України, забезпечує формування єдиної позиції  щодо їх вирішення;   

   

  7) проводить моніторинг та інформує Кабінет Міністрів України про зміст конституційних подань і звернень, що надійшли до Конституційного Суду України, хід та результати розгляду справ у Конституційному Суді України;

   

  8) виконує інші доручення Кабінету Міністрів України.  

   

  6. Постійний представник для здійснення своїх повноважень має право:

   

  1) брати участь у засіданнях колегій  центральних органів виконавчої влади, утворених центральними органами виконавчої влади комісій, робочих груп з підготовки пропозицій щодо необхідності внесення Кабінетом Міністрів України конституційних подань;

   

  2) запитувати в центральних органів виконавчої влади матеріали та інші відомості з питань, що підлягають розгляду Конституційним Судом України;

   

  3) вносити Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України;

   

                                                                                      3

   

  4) користуватися в установленому порядку базами даних Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади.

   

  7. Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника здійснює його апарат, який є структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів  України.

   

  Керівника апарату за поданням Постійного представника призначає на посаду і звільняє з посади Міністр Кабінету Міністрів України.

   

  8. Структуру і штатну чисельність апарату Постійного представника затверджує Міністр Кабінету Міністрів України.

   

  9. Працівників апарату Постійного представника за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Міністр Кабінету Міністрів України.

   

  _____________________________