• In English

 • Затверджено

   постановою Кабінету Міністрів України

  від 20 квітня 2005 р. № 306

   

  Порядок

  визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії особам,
  що у період до запровадження обмеження максимального розміру
  заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне

  страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць

   

  1. Дія цього Порядку поширюється на таких осіб, що до 1 липня
  1998 р. отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць:

  тих, що працювали в сільському господарстві, були зайняті на сезонних роботах, працювали у старательських артілях, виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами та сплачували внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

  творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів).

  2. До суми заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії згідно з цим Порядком зараховуються суми виплат (доходу), з яких сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

  3. Для обчислення пенсії із врахуванням заробітної плати (доходу), що виплачена за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць (далі – робота), особа звертається із заявою до відповідного управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі в місті:

  в якому зберігається пенсійна справа особи – у разі подання заяви особою, якій вже призначено пенсію;

  за місцем подання заяви про призначення пенсії – у разі звернення особи за призначенням пенсії.

  4. До заяви додаються документи, що підтверджують виплату особі заробітної плати (доходу) за результатами роботи.

  Документом, що підтверджує виплату особі заробітної плати (доходу) за результатами роботи є:

  для працівників старательських артілей – довідка про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії та трудова книжка;

  для інших осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, – довідка підприємства, установи, організації про заробітну плату (дохід), оформлена згідно з додатком до Порядку, із зазначенням підстави для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконаної роботи.

  5. У разі коли у пенсійній справі особи зберігається довідка про заробітну плату (дохід) чи інші документи, що підтверджують факт отримання заробітної плати (доходу) за результатами роботи, така довідка чи документи можуть використовуватися для перерахунку пенсії за рішенням управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі в місті.

  6. Підставою для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконаної роботи, що зазначаються у довідці, може бути:

  законодавчий або інший нормативно-правовий акт чи положення про оплату праці, яким на момент виплати особі заробітної плати (доходу) було передбачено проведення остаточного розрахунку за результатами певного періоду (кварталу, півріччя, року) або після закінчення роботи;

  цивільно-правовий договір.

  7. Управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі в місті не пізніше ніж через 10 днів після надходження заяви з необхідними документами приймає рішення щодо зарахування до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії суми заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, або надає вмотивовану письмову відповідь про причину відмови у здійсненні зарахування.

  8. Заробітна плата (дохід), що підлягає зарахуванню до суми заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії, визначається шляхом ділення суми заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців виконання такої роботи.

  9. Перерахунок пенсії у зв’язку із зарахуванням до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії сум заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, здійснюється на підставі заяви та необхідних документів у строк, визначений статтею 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

  __________________________                                                                                    Додаток                                                                                                до Порядку

  Довідка

  про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії

   

  Видана___________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові особи)

   

  про те, що його (її) заробітна плата (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць, становить:

   

  за період з _______ по ______________                   ____________гривень

  за період з _______ по ______________                   ____________гривень

  за період з _______ по ______________                   ____________гривень

   

   

  Підстава для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконаної роботи____________________________________________________________

              (згідно з пунктом 6 Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії особам, що у

   

  __________________________________________________________________
    період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески

   

  __________________________________________________________________
     на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну

   

  __________________________________________________________________

  плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць)

  Довідка видана на підставі____________________________________________

                                                           (особових рахунків, платіжних відомостей, інших документів за _____рік)

   

  ________________________

               (найменування посади

  ______________________  ___________      ____________________________

                  керівника)                                (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

   

  Головний бухгалтер     ______________      ____________________________

                                                      (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

                                     

  ____   __________200_ р.

   

  МП

   

  ___________________________