• In English

 •                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                             постановою Кабінету Міністрів України

                                                   від 15 квітня 2005 р. № 297

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

  від 23 квітня 2003 р. № 567

   

  1.       У пункті 5 постанови слова “нового зразка” виключити.

  2.       У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у назві та абзаці четвертому пункту 3 слова “нового зразка” виключити;

  2) у пункті 5:

  в абзаці четвертому слова “регіону, в якому виробляється продукція, що маркується” замінити словами “регіону України за місцезнаходженням виробника продукції”;

  доповнити пункт після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

  “для виноробної продукції вітчизняного та імпортного виробництва – напис “вино сухе”, “вино марочне”, “вино напівсухе та напівсолодке”, “вино з доданням спирту (міцне)”, “вино ігристе”, “вино газоване”, “плодово-ягідне вино”, “вермут”, “коньяк”, “бренді”;

  для горілки та лікеро-горілчаних виробів вітчизняного та імпортного виробництва з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць – напис “вміст спирту етилового до 25 % об'ємних одиниць” та “вміст спирту етилового 25 % і більше об'ємних одиниць”.

  У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – тринадцятим;

  в абзаці дванадцятому слова “лікеро-горілчана продукція” замінити словами “для горілки та лікеро-горілчаних виробів”;

  в абзаці тринадцятому:

  слова “виноробна продукція” замінити словами “для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об’ємних одиниць”;

  доповнити абзац після цифр і літери “0,25 л” цифрами і літерами “0,275 л”, “0,35 л”;

  3) пункт 10 доповнити абзацами такого змісту:

  “Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, додатково подають довідку про сплату акцизного збору. Форма довідки затверджується Державною податковою адміністрацією.

  Виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які сплачують акцизний збір під час придбання марок акцизного збору, додатково подають платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує сплату акцизного збору”;

  4) у розділі “Маркування залишків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками попереднього зразка”:

  назву розділу викласти у такій редакції:

  “Обмін залишків марок акцизного збору попереднього зразка”;

  пункти 31 і 32 виключити;

  у пункті 33 абзаци четвертий – восьмий замінити абзацами такого змісту:

  “оригінал та копію акта інвентаризації залишків марок акцизного збору попереднього зразка;

  оригінал і копію ліцензії, що підтверджує право суб'єкта підприємницької діяльності на виробництво та/або імпорт алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів”.

   

   

  _________________