• In English

  • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

    від 13 квітня 2005 р.  № 104-р

    Київ

    Про заходи щодо проведення Всеукраїнської акції
    “Зелений паросток майбутнього”
    у квітні — травні 2005 року

     

    1. Утворити   Організаційний   комітет   з   підготовки    та проведення у квітні — травні 2005 р. Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього” у складі згідно з додатком.

    Дозволити голові  Організаційного  комітету  вносити  у  разі потреби зміни до його складу.

    2. Затвердити  план заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього”, що додається.

    3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям разом з Національною академією наук та громадськими організаціями природоохоронного спрямування забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

    4. Центральним і місцевим органам виконавчої влади розробити відповідно до своєї компетенції та затвердити у тижневий строк плани заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього”.

    Фінансування заходів здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах асигнувань, передбачених центральним органам виконавчої влади, відповідальним за їх виконання, за відповідними бюджетними програмами.

    Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям здійснювати фінансування заходів за  рахунок коштів місцевих бюджетів на 2005 рік.

    Премì’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО
    Інд.33