• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 13 квітня 2005 р. № 95-р

  Київ

  Про складання фінансових планів підприємств

  1. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, до сфери управління яких належать державні підприємства та які здійснюють повноваження з управління корпоративними правами держави у акціонерних, холдингових компаніях, інших суб’єктах господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніх підприємствах, забезпечити до 20 квітня ц. р. складення фінансових планів на 2005 рік за формою згідно з додатком, погодження їх з Мінфіном та затвердження у строки, встановлені законодавством.

  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити  проведення моніторингу стану виконання фінансових планів підприємств та інформування про його результати відповідних центральних органів виконавчої влади, а також вжити заходів для дотримання фінансової дисципліни, ліквідації збитковості та виконання програм розвитку підприємств.

  3. Мінекономіки за погодженням з Мінфіном та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади затвердити порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніх підприємств.

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.18