• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  13 квітня 2005 р. № 288

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 13 червня 2002 р. № 803

  1. У розділі “Продукти харчування” переліку соціально значущих товарів і послуг, за яким проводитиметься постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів, затвердженого зазначеною постановою:

  1) доповнити розділ після позиції “Хліб з борошна пшеничного

  I сорту” позицією “Хліб житньо-пшеничний”, а після позиції “Сметана жирністю 20 відсотків” — позицією “Сир м’який”;

  2) позиції “Крупи ячні”, “Крупи манні”, “Пшоно”, “Сир”, “Капуста білоголова”, “Морква”, “Буряки”, “Цибуля ріпчаста”, “Яблука*” виключити.

  2. У Порядку проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку, затвердженому зазначеною постановою:

  1) пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Моніторинг цін і тарифів — це оперативне дослідження рівня цін і тарифів на окремі товари та послуги у регіонах, аналіз і визначення їх динаміки, що здійснюється на підставі інформації та первинних документів підприємств і не є перевіркою дотримання ними державної дисципліни цін.

  Метою проведення моніторингу цін і тарифів є вивчення рівня, структури та динаміки цін і тарифів на окремі товари та послуги і внесення на підставі отриманих даних Кабінетові Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади пропозицій щодо стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку”;

  2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі зміни рівня оптово-відпускних цін проводиться аналіз структури та складових ціни за економічними елементами собівартості — матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації основних фондів тощо, а також податків, зборів та інших обов’язкових відрахувань і розміру прибутку”;

  3) пункт 11 викласти в такій редакції:

  “11. Інформація про результати моніторингу цін і тарифів у розрізі регіонів подається:

  Мінекономіки, Антимонопольному комітетові та Національному банку з відповідними висновками і пропозиціями щодо поліпшення цінової ситуації в електронному та паперовому вигляді;

  Держкомстату з метою поглиблення аналізу даних щодо зміни цін і тарифів на споживчі товари та послуги, які надходять від територіальних органів державної статистики”.

  ______________________