• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою
  Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. № 280

  ПОРЯДОК
  організації виїзду дітей за кордон у туристичну
  подорож, на відпочинок та оздоровлення

  1. Цей Порядок регламентує виїзд у вільний від навчання час організованої групи дітей  віком від 6 до 18 років (далі — група дітей) за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування.

  Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення з батьками, опікунами і піклувальниками.

   2. Діяльність, пов’язану з організацією виїзду груп дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, можуть проводити:

  туристичні оператори, яким в установленому порядку видана ліцензія на провадження туристичної операторської діяльності;

  підприємства, установи, організації, у тому числі благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами передбачається провадження діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном.

  3. Координацію діяльності, пов’язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон, та контроль за її провадженням здійснюють:

  у туристичну подорож — Міністерство курортів та туризму Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань туризму обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій;

  на відпочинок та оздоровлення — Республіканський комітет у справах сім’ї та молоді Автономної Республіки Крим, управління у справах сім’ї, дітей та молоді обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

  4. Оформлення виїзду групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення проводиться за наявності у кожної дитини проїзного документа, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини.

  5. Для оформлення виїзду групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення подаються такі документи:

  1) договір на туристичне обслуговування чи договір (контракт) про співробітництво з іноземним партнером щодо обміну групами дітей з метою відпочинку та оздоровлення чи запрошення (українською мовою та мовою держави, до якої виїжджають діти), в якому обов’язково зазначаються строки виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну, умови проживання, харчування, програма перебування дітей за кордоном, а також інші додаткові послуги;

  2) договір із страховою компанією про обов’язкове медичне страхування та страхування від нещасного випадку дітей і супроводжуючих їх осіб, що забезпечує покриття всіх можливих витрат у разі виникнення потреби в наданні медичної допомоги в країні перебування, а також страховий поліс;

  3) договір з транспортним підприємством, що має ліцензію (дозвіл) на міжнародні перевезення пасажирів;

  4) довідки про стан здоров’я кожної дитини за встановленою формою;

  5) нотаріально засвідчена згода батьків (батька та матері) або законних представників дитини на її виїзд за кордон;

  6) наказ відповідного структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про призначення супроводжуючих осіб, у тому числі керівника, медичного працівника, у разі потреби — гіда-перекладача та проведення з ними відповідного інструктажу.

   Керівником групи дітей, що виїжджають за кордон у туристичну подорож, призначається особа, яка в установленому порядку отримала дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, а керівником групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення – особа, яка має досвід роботи з дітьми не менше ніж три роки.

  Гідом-перекладачем групи дітей, що виїжджають за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, призначається особа, яка в установленому порядку отримала дозвіл на право здійснення туристичного супроводу.

  Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 10 дітей;

  7) список групи дітей, що виїжджають за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення (далі — список), в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон, навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини.

  Список групи дітей, що виїжджають за кордон у туристичну подорож, підписується керівником туристичного оператора, керівником групи та погоджується відповідно з Міністерством курортів та туризму Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань туризму обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації. Підпис керівника туристичного оператора скріплюється печаткою.

  Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, підписується керівником групи, погоджується відповідно з Республіканським комітетом у справах сім’ї та молоді Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації.

  У разі коли до складу групи входять діти з різних регіонів України, список погоджується з Міністерством у справах молоді та спорту.

  Списки складаються українською мовою. Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами;

  8) дозвіл на виїзд групи дітей за кордон за встановленою формою.

  6. Для отримання дозволу на виїзд групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення туристичні оператори, підприємства, установи та організації, зазначені у пункті 2 цього Порядку, не менш як за 30 днів до виїзду подають відповідну заяву Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міській держадміністрації.

  До заяви додаються нотаріально засвідчені копії документів, зазначених у підпунктах 1 — 7 пункту 5 цього Порядку, а також копія ліцензії на провадження туристичної операторської діяльності (у разі виїзду дітей за кордон у туристичну подорож) або установчих документів, що підтверджують право на організацію відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном (у разі виїзду дітей на відпочинок та оздоровлення).

  7. Рішення про надання дозволу на виїзд групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення приймає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська і Севастопольська міська держадміністрація протягом 15 днів після одержання відповідної заяви. У разі відмови у видачі дозволу заявнику надсилається вмотивована відповідь.

  8. Під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки проїзних документів дітей і паспортів супроводжуючих осіб проставляє на списку штампи з позначкою “Виїзд” або “В’їзд”, а також “Державний кордон перетнули”.

  9. Після повернення групи дітей в Україну її керівник протягом трьох днів подає список з відмітками про перетинання державного кордону відповідному структурному підрозділу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації.

  10. У разі коли дитина з групою не повернулася в Україну, керівник групи негайно повідомляє закордонну дипломатичну установу України на території держави, де перебуває дитина, про неповернення чи зміну строку повернення дитини з узгодженням дати та умов її повернення, а також відповідно Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласну, Київську і Севастопольську міську держадміністрацію.

   Закордонна дипломатична установа України в разі отримання такого повідомлення оперативно встановлює причини неповернення та в триденний строк інформує про це МЗС.

  МЗС на підставі отриманої інформації надсилає повідомлення Міністерству у справах молоді та спорту, а також Держтурадміністрації (якщо група перебувала у туристичній подорожі) та вживає заходів до повернення дитини в Україну.

  11. Туристичні оператори, підприємства, установи та організації, зазначені у пункті 2 цього Порядку, забезпечують виконання своїх зобов’язань відповідно до укладених договорів (контрактів) та разом з керівником групи несуть згідно із законодавством відповідальність за дотримання вимог до забезпечення охорони здоров’я і життя дітей та повернення їх в Україну.

  12. Перебування групи дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні фінансується за рахунок сторони, яка направляє або приймає дітей (за домовленістю сторін) згідно з укладеним договором (контрактом), а також коштів батьків та інших джерел.

  13. Адміністративні дані про перебування групи дітей за кордоном у туристичній подорожі, на відпочинку та оздоровленні, складені за встановленою формою, подають Держкомстату:

  про перебування у туристичній подорожі – Держтурадміністрація;

  про перебування на відпочинку та оздоровленні – Міністерство у справах молоді та спорту.

  Опублікування зведених адміністративних даних про перебування груп дітей за кордоном у туристичній подорожі, на відпочинку та оздоровленні здійснює Держкомстат.

  14. У разі коли міжнародним договором України передбачено інший порядок виїзду групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, діють правила міжнародного договору.

  _____________________