• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  13 квітня 2005 р. № 275

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку визначення виробників і
  покупців спирту та здійснення контролю за його обігом

  1. Абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

  “3. На підставі рознарядок та довідок, виданих органами державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, в яких зазначається обсяг і мета використання спирту, департамент до 25 числа місяця, що передує наступному кварталу, оформляє та видає наряди на відпуск спирту для його споживання на внутрішньому ринку. Форма довідки та порядок її видачі визначаються Державною податковою адміністрацією. Довідка дійсна протягом поточного кварталу”.

  2. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

  “довідку, зазначену у пункті 3 Порядку”.

  3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

  “6. Відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі, та документів, зазначених у пункті 3 Порядку.

  Форма довідки та порядок її видачі визначаються Державною податковою адміністрацією.

  Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на експорт) видається за умови сплати акцизного збору із спирту, що повинен бути переданий, грошима або забезпечення його сплати податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою)”.

  4. Пункт 21 виключити.

   

  _____________________