• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  13 квітня 2005 р. № 269

  ПОРЯДОК
   здійснення попереднього документального контролю
  товарів у пунктах пропуску через державний кордон України

  1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України та згідно із законодавством підлягають зазначеним видам контролю (далі — попередній контроль).

  2.  У пунктах пропуску через державний кордон України попередній контроль здійснюється:

  органами охорони державного кордону — товарів, що підлягають екологічному та радіологічному контролю;

  митними органами — товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей.

  3. Для здійснення попереднього контролю особи, які переміщують товари через державний кордон України, подають відповідно органам охорони державного кордону та митним органам (далі — контролюючі органи) документи та відомості, необхідні для здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей.

  Попередній контроль здійснюється контролюючими органами шляхом перевірки зазначених документів та відомостей з використанням інформації (переліків товарів, що підлягають відповідним видам контролю, а також зразків сертифікатів, дозволів, висновків, підписів уповноважених осіб) Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

  4. Здійснення попереднього контролю припиняється у разі, коли:

  підконтрольний товар згідно з міжнародними договорами України підлягає обов’язковому санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей безпосередньо у пункті пропуску через державний кордон України;

  виявлено пошкодження тари, товарів, їх упаковки, втрату або пошкодження митного забезпечення інших країн чи явні ознаки псування товарів;

  відсутній хоча б один документ або відомість, необхідні для здійснення попереднього контролю.

  У таких випадках посадова особа контролюючого органу негайно залучає спеціаліста відповідного органу виконавчої влади для здійснення в установленому законодавством порядку санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю чи контролю за переміщенням культурних цінностей.

  5. Факт завершення попереднього документального контролю засвідчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органів відміток у товаросупровідних (товаротранспортних) документах на товар та занесення інформації до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

  6. Після здійснення попереднього контролю та прикордонного і митного контролю товари пропускаються через державний кордон України.

   

  _____________________