• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 серпня 2008 р. № 728

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Почесну грамоту
  Кабінету Міністрів України

  1. Почесна грамота Кабінету Міністрів України (далі — Почесна грамота) є нагородою за зразкове виконання службових обов’язків, високі виробничі та наукові досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, громадської та інших сфер діяльності і заслуги перед Українським народом у сприянні становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, зміцнення демократії, ефективній діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

  2. Почесною грамотою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці, особи без громадянства і трудові колективи підприємств, установ, організацій.

  3. Почесною грамотою нагороджуються, як правило, особи, що раніше заохочувалися відомчими відзнаками.

  Особи, відзначені державною нагородою або Почесною грамотою, можуть бути представлені до нагородження Почесною грамотою не раніше ніж через три роки.

  4. Подання про нагородження Почесною грамотою вносять до Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні і судові органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, обласні ради, Національна та галузеві академії наук, Національна академія державного управління при Президентові України.

  5. Подання центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про нагородження Почесною грамотою працівників та колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності погоджується відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, на території яких вони розташовані.

  Подання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про нагородження Почесною грамотою працівників певних галузей економіки та колективів підприємств, установ, організацій погоджується з відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.

  Подання про нагородження працівників банківської системи погоджується з Національним банком України, іноземців — з МЗС, осіб без громадянства — з МВС.

  6. Подання про нагородження народних депутатів України підписується Головою Верховної Ради України, працівників Апарату Верховної Ради України — керівником Апарату.

  Подання про нагородження посадових осіб місцевого самоврядування вноситься після прийняття рішення відповідною радою або її виконавчим органом.

  Клопотання про нагородження Почесною грамотою можуть порушувати перед органами, зазначеними в пункті 4 цього Положення, керівні органи творчих спілок, товариств, об’єднань громадян, підприємства, установи, організації, які є юридичними особами, незалежно від форми власності та господарювання за погодженням з місцевим органом виконавчої влади.

  Клопотання готується за результатами обговорення у трудових колективах підприємств, установ, організацій, де такі особи працюють.

  7. До подання додаються такі документи:

  інформація про виробничі, наукові та інші досягнення осіб, що представляються до нагородження;

  біографічна довідка встановленого зразка, засвідчена підписом керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою, в якій зазначаються відомості про державні нагороди та відомчі відзнаки кандидата за останні три роки;

  витяг з рішення колегії центрального органу виконавчої влади, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, обласної ради або її виконавчого органу, колегіального органу іншого державного органу, установи, організації, що мають право вносити подання;

  довідка про стан справ на підприємстві (в установі, організації), погоджена з відповідним органом статистики, якщо до нагородження представляється його керівник або трудовий колектив;

  копія листа-погодження у випадках, передбачених пунктами 5 і 6 цього Положення.

  8. У разі порушення вимог, установлених пунктом 7 цього Положення, подання разом з матеріалами повертається органові, установі, які їх надіслали, із супровідним листом за підписом Міністра Кабінету Міністрів України або його першого заступника.

  9. Подання про нагородження Почесною грамотою та додані до нього документи розглядаються Міністром Кабінету Міністрів України і надсилаються до Комісії з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (далі — Комісія), а також до структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, який опрацьовує матеріали та інформує про свій висновок на засіданні Комісії.

  10. Комісія готує пропозиції щодо нагородження або відмови у нагородженні Почесною грамотою, про які голова Комісії інформує на засіданні Кабінету Міністрів України для прийняття ним протокольного рішення.

  Почесну грамоту підписує Прем’єр-міністр України.

  11. Належне оформлення Почесної грамоти здійснює Управління кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

  12. Вручають Почесну грамоту з пам’ятним знаком в урочистій обстановці члени Кабінету Міністрів України, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних і міських держадміністрацій або за дорученням Прем’єр-міністра України — керівники центральних органів виконавчої влади, інших органів і установ, передбачених пунктом 4 цього Положення, які внесли подання про нагородження Почесною грамотою.

  Пам’ятний знак носиться на грудях зліва і розміщується після державних нагород України.

  Дублікат Почесної грамоти з пам’ятним знаком видається за відповідним рішенням Комісії як виняток, за умови доведення, що її втрата сталася з об’єктивних причин.

  13. Нагородженим Почесною грамотою працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, умови оплати праці яких визначені актами Кабінету Міністрів України, виплачується одноразова винагорода у розмірі 50 відсотків посадового окладу в межах фонду оплати праці працівників відповідного органу.

  Іншим нагородженим Почесною грамотою особам одноразова винагорода у розмірі 50 відсотків посадового окладу виплачується за рахунок коштів підприємства, установи, організації, де вони працюють, згідно з рішенням керівника.

  Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які надають фінансову підтримку ветеранським організаціям, можуть виплачувати нагородженим Почесною грамотою ветеранам, які займаються громадською діяльністю, одноразову винагороду у розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів відповідного бюджету.

  14. Позбавлення Почесної грамоти може застосовуватися лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину.

  ___________________________