• In English

 •  

  КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

   

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 6 квітня 2005 р. № 263

   

  Київ

   

  Про запровадження моніторингу результатів діяльності

   Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної

   Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської

  міських державних адміністрацій

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Запровадити моніторинг результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

  2. Затвердити Порядок проведення моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – моніторинг), що додається.

  3. Надати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції право разом з Державним комітетом статистики вносити у разі потреби зміни до складу показників соціально-економічного розвитку України, за якими проводиться  моніторинг.

  4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 113 “Про затвердження Методики визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 234).

  5. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції забезпечити подання узагальненої інформації Кабінетові Міністрів України до 5 числа другого місяця, що настає за звітним періодом:

  щомісяця –  про моніторинг результатів діяльності Кабінету Міністрів України із забезпечення соціально-економічного розвитку України в цілому;

  щокварталу – про моніторинг результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій за основними показниками в розрізі галузей національної економіки та сфер діяльності, а також регіонів.

  6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям запровадити щоквартальний моніторинг результатів діяльності районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій.

   

   

   Прем’єр-міністр України                                                  Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

   

  Інд. 18