• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  відâ³ä 2 квітня 2005 рð.  ¹ 85-рâ³ä                      2005 ð.  ¹

  Київ

  Про підписання Угод про фінансування програми
  дій Тасіс для України на 2004 рік, програм за участю
  багатьох країн (Програми дій Тасіс з прикордонного
  співробітництва 2004 року — компонент проектів
  Програми сусідства) та програм за участю багатьох країн (Регіональна програма дій Тасіс 2004 року)  Схвалити проекти Угоди про фінансування програми дій Тасіс для України на 2004 рік, Угоди про фінансування програм за участю багатьох країн (Програми дій Тасіс з прикордонного співробітництва 2004 року — компонент проектів Програми сусідства) та Угоди про фінансування програм за участю багатьох країн (Регіональна програма дій Тасіс 2004 року).

  Уповноважити Віце-прем’єр-міністра України Рибачука Олега Борисовича підписати зазначені Угоди, дозволивши вносити в разі потреби до їх проектів зміни, що не мають принципового характеру.

    ПремÏðåìєрºð-міністр Україниì³í³ñòð Óêðà¿íè      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.52