• In English

 •                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                                                                              від 30 березня 2005 р. №  246

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України          

  від  26 грудня 2003 р. №  2021

   

   

  1. У Положенні про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України,    затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 10 слово попередньоговиключити;

  2) пункти 11 і 12 викласти у такій редакції:

       “11. Комісія  готує пропозиції  щодо нагородження  або відмови  у  нагородженні

  Почесною грамотою, про які голова Комісії повідомляє на засіданні Кабінету Міністрів України. З цього питання приймається протокольне рішення Кабінету Міністрів України.

          Почесну грамоту підписує Прем’єр-міністр України.

  12. Департамент кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України здійснює належне оформлення Почесної грамоти”;

  3) абзац перший пункту 13 доповнити словами “членами Кабінету Міністрів України, головами місцевих державних адміністрацій”;

  4) додаток до зазначеного Положення виключити.

  2. У Положенні про Комісію з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, затвердженому зазначеною постановою:

  1) пункт 5 викласти у такій редакції:

  “5. Комісію очолює Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

   Голова Комісії затверджує її персональний склад”;

   2) пункт 6 виключити. 

   

  __________________________