• In English

 •  

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 23 березня 2005 р. № 196

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

   

   

  1. Абзаци шістнадцятий і сімнадцятий пункту 6 викласти у такій редакції:

   

  „Dpu4 – фактичний обсяг доходів і–тої адміністративно-територіальної одиниці, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів за
  2004 рік;

  g' – усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, що визначений за базовий період і дорівнює 127”.

   

  2. У пункті 19:

   

  1) формули „Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi   і „Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu) х Kzob(ark)1 хKzob(ark)4 / Nu” замінити відповідно формулами  „Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi, +  Vzhi і „Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu  - Vzhu ) х Kzob(ark)1 х

  Kzob(ark)4 / Nu” ;

   

  2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

   

  „Vzhu - загальний показник обсягу додаткових видатків місцевих бюджетів на харчування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, визначений за окремим розрахунком;

   

  Vzhi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці на харчування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, визначений за окремим розрахунком”.

   

  3. У пункті 20 формулу „Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5)” замінити формулою „Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu  - Vzhu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 /

  (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5) ”.

   

  4. У пункті 23:

   

  1) формулу „Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt +Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Ugc х Kgc + Uc х Kc + Up х Kp) + Vark” замінити формулою „Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt +Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Ugc х Kgc + Uc х Kc + Up х Kp) + Vark + Sst  + Sgd + Snh”;

   

  2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

   

  „Sst – додаткові асигнування на 2005 рік на підвищення розміру стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів І - ІV рівня акредитації та на підвищення на 50 відсотків розміру стипендій учням професійно-технічних навчальних і студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні, визначені за окремим розрахунком ;

   

  Sgd – додаткові асигнування на 2005 рік на виплату одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначені за окремим розрахунком;

   

  Snh – додаткові асигнування на харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у загальноосвітніх інтернатних навчальних закладах і дитячих будинках, визначений за окремим розрахунком ”.

   

  5. У пункті 24 формулу „Voi = Hd x (Dm x Knm(r) x Kdpr + Ds x Knm(r) x Kdps) + Ho x (Ugm x Kgm + Ugmr x Kgmr + Ugs x Kgs + Um x Km + Umr x Kmr + Us x Ks + Ubm(r) x Kbm(r) + Ujm(r) x Kj + Uf  x Kf + Uw x Kw + Ugt x Kgt + Ut x Kt + Ugz x Kgz + Uz + Ugc x Kgc + Uc x Kc + Up x Kp + Da x Ka) + Sdзамінити формулою „Voi = Hd x (Dm x Knm(r) x Kdpr +

  Ds x Knm(r) x Kdps) + Ho x (Ugm x Kgm + Ugmr x Kgmr + Ugs x Kgs + Um x Km + Umr x Kmr + Us x Ks + Ubm(r) x Kbm(r) + Ujm(r) x Kj + Uf  x Kf + Uw x Kw + Ugt x Kgt + Ut x Kt + Ugz x
  Kgz + Uz + Ugc x Kgc + Uc x Kc + Up x Kp + Da x Ka) + Sd + Sgd + Snh”.

   

  6. У пункті 25 формулу „Vokyiv(sev) = Hd x (Dmkyiv(sev) x Knm + Dssev x Knm x Kdps) + Ho x (Ukyiv(sev) x Km + Us x Ks + Ubkyiv(sev) x Kbm + Ujkyiv(sev) x Kj + Uo x Kob + Uf x Kf + Ut x Kt + Uz + Uh x Kh + Ud x Kd + Uc x Kc + Up x Kp + Da x Ka) + Sd” замінити формулою „Vokyiv(sev) = Hd x (Dmkyiv(sev) x Knm + Dssev x Knm x Kdps) + Ho x (Ukyiv(sev) x Km + Us x Ks + Ubkyiv(sev) x Kbm + Ujkyiv(sev) x Kj + Uo x Kob + Uf x Kf + Ut x Kt + Uz + Uh x Kh + Ud x Kd + Uc x Kc + Up x Kp + Da x Ka) + Sd + Sst  + Sgd + Snh”.

   

   

   

  __________________________________