• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

   

  від 12 березня 2005 р.  № 179

  Київ

  Про упорядкування структури апарату
  центральних органів виконавчої влади, їх територіальних
  підрозділів та місцевих державних адміністрацій

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу):

  департамент – структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням цих завдань, за умови, що у його складі буде не менш як чотири відділи. Департамент очолює директор. Директор департаменту може мати не більш як два заступники, в тому числі одного заступника, який не очолює відділ;

  самостійне управління (самостійний відділ) – структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як 6 працівників. Самостійне управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління може мати не більш як одного заступника – начальника відділу;

  самостійний сектор – структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю не менш як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий;

  відділ у складі департаменту (самостійного управління) – структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 5 працівників. Відділ очолює начальник.

  Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту)  може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як 7 одиниць.

  У разі потреби у складі департаменту, самостійного управління та самостійного відділу може утворюватися сектор з чисельністю не менш як 2 працівники. Такі сектори у складі департаменту та самостійного управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу – понад мінімальну чисельність працівників самостійного відділу.

  У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може утворюватися структурний підрозділ із  забезпечення діяльності керівника відповідно до критеріїв, зазначених у цьому пункті.

  2. У центральних органах виконавчої влади у разі недоцільності утворення в апараті підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.

  3. Дія цієї постанови поширюється також на формування структури апарату урядових органів державного управління.

  4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях,            мм. Києві та Севастополі можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) самостійні управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, виходячи з критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади.

  У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних  управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з чисельністю працівників не менш як 3 одиниці та сектори з чисельністю працівників не менш як 2 одиниці.

  5. Надати керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади право зберігати за працівниками апарату, які переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у зв'язку із змінами його структури, що випливають з цієї постанови, умови оплати праці та порядок медичного і санаторно-курортного обслуговування, які вони мали за попередньою посадою.

  6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити у двомісячний строк заходи щодо приведення у відповідність з цією постановою структури, номенклатури посад та чисельності працівників структурних підрозділів.

  7. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів у двотижневий строк подати пропозиції щодо умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади у зв'язку із змінами, що випливають з цієї постанови.

  8. Установити, що до затвердження нових умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади посадовий оклад завідуючого самостійним сектором встановлюється на рівні посадового окладу начальника відділу в складі управління.

  9. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
  № 1550 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1949);

  постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р.
  № 73 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
  15 жовтня 2002 р. № 1550” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4,
  ст. 130);


   постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р.
  № 365 “Про внесення зміни до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550” (Офіційний вісник України,
  2004 р., № 12, ст. 737).

   

   

  Прем’єр-міністр України                           Ю. ТИМОШЕНКО        

   

   

   

   

   

  Інд. 40