• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  відâ³ä 5 березня 2005 рð.  ¹ 53-рâ³ä                      2005 ð.  ¹

  Київ

  Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) між
  Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту
  для фінансування проекту реконструкції Державного
  міжнародного аеропорту “Бориспіль”


  Схвалити проект Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для фінансування проекту реконструкції Державного міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

  Уповноважити Першого віце-прем'єр-міністра України Кінаха Анатолія Кириловича підписати від імені Уряду України зазначену Угоду, дозволивши вносити в разі потреби до проекту Угоди зміни, що не мають принципового характеру.

   

    Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд. 27