• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  відâ³ä                      ä 5 березня 2005 ðр.  ¹ 52-р

  Київ

  Про підписання Кредитної угоди для проекту розвитку
  Державного міжнародного аеропорту “Бориспіль” між
  Японським банком міжнародного співробітництва та
  Кабінетом Міністрів України


  Схвалити проект Кредитної угоди для проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту “Бориспіль” між Японським банком міжнародного співробітництва та Кабінетом Міністрів України.

  Уповноважити Міністра фінансів України Пинзеника Віктора Михайловича підписати від імені Кабінету Міністрів України зазначену Угоду, дозволивши вносити в разі потреби до проекту Угоди зміни, що не мають принципового характеру.

   

    ПремÏðåìєрºð-міністр Україниì³í³ñòð Óêðà¿íè      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд. 27