• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 3 березня 2005 р.  № 51-р

  Київ

  Про організацію взаємодії Кабінету Міністрів
  України з Верховною Радою України

  1. Визначити одним з пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України налагодження результативної взаємодії з Верховною Радою України з метою забезпечення розв’язання першочергових завдань соціально-економічного розвитку України.

  2. Установити, що члени Кабінету Міністрів України відповідно до своїх повноважень несуть персональну відповідальність за забезпечення взаємодії з комітетами Верховної Ради України, зазначеними у додатку 1, та з депутатськими фракціями і групами у Верховній Раді України, зазначеними у додатку 2.

  3. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади забезпечити:

  1) належне супроводження, представлення та відповідну підтримку проектів актів законодавства на пленарних засіданнях Верховної Ради України, а також під час їх розгляду в комітетах, депутатських фракціях і групах;

  2) своєчасну підготовку вмотивованих висновків та фінансово-економічних обґрунтувань до проектів актів законодавства, внесених іншими суб’єктами законодавчої ініціативи, а також подання пропозицій до проектів актів, розглянутих Верховною Радою України у першому та наступних читаннях;

  3) подання Кабінетові Міністрів України у п’ятницю, що передує пленарному тижню, конкретних пропозицій з питань, включених до розкладу засідань Верховної Ради України;

  4) невідкладну підготовку пропозицій до рішень Верховної Ради України про відхилення, доопрацювання проектів актів законодавства, внесених Кабінетом Міністрів України, врахування їх положень в альтернативних проектах;

  5) своєчасне відкликання проектів актів законодавства, внесених Кабінетом Міністрів України, які втратили свою актуальність;

  6) висвітлення узгоджених позицій Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної політики на пленарних засіданнях Верховної Ради України, у її комітетах, депутатських фракціях і групах, а також під час проведення “Дня Уряду України” та парламентських слухань;

  7) інформування Кабінету Міністрів України на початку роботи кожної чергової сесії Верховної Ради України про хід виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих за підсумками проведення “Дня Уряду України” та парламентських слухань;

  8) дотримання порядку вивчення та візування прийнятих Верховною Радою України законів, що офіційно надіслані на підпис Президентові України, та відповідне представлення пропозицій і зауважень Президента України до цих законів під час їх розгляду у Верховній Раді України;

  9) безумовне дотримання вимог законодавства щодо повноважень Верховної Ради України, її органів і народних депутатів України під час розгляду питань, що виникають у взаємовідносинах;

  10) дотримання проголошених Кабінетом Міністрів України принципів публічності та прозорості роботи, систематичне роз’яснення у засобах масової інформації мети і основних положень урядових законодавчих ініціатив.

  4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

   

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд. 20