• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від  28 лютого 2005 р. № 158

  Київ

  Про часткове зняття обмежень щодо
  розпорядження об’єктами права державної власності

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо зняття встановлених у зв’язку з прийняттям постанови Верховної Ради України від 13 січня 2005 р. № 2349-IV обмежень на:

  1) приватизацію об’єктів права державної власності, крім об’єктів, що належать згідно з Державною програмою приватизації на 2000 — 2002 роки до групи Г;

  2) створення господарських товариств на базі об’єктів права державної власності, за умови, що розмір корпоративних прав держави у таких товариствах становить більш як 50 відсотків статутного фонду. При цьому створення товариств на базі майна державних підприємств-монополістів і тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

  3) оренду об’єктів права державної власності;

  4) безоплатну передачу у комунальну власність об’єктів права державної власності відповідно до статті 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”;

  5) відчуження та реалізацію військового майна Збройних Сил, інших військових формувань.

  2. Установити, що:

  рішення про передачу в управління фізичним і юридичним особам об’єктів права державної власності та корпоративних прав держави у господарських товариствах, а також здійснення додаткових емісій акцій господарськими товариствами, частка держави у статутному фонді яких становить більш як 25 відсотків, приймаються органами, що виконують функції з управління об’єктами права державної власності, або уповноваженими особами за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

  строк тимчасового обмеження розпорядження об’єктами права державної власності починаючи з дня набрання чинності зазначеною у пункті 1 постановою Верховної Ради України до дня набрання чинності цією постановою не включається у строк, що визначений для підготовки та проведення робіт (прийняття рішень) з приватизації, оренди, створення господарських товариств на базі державного майна, санації підприємств, частка держави у статутному фонді яких становить більш як 25 відсотків.

  3. Мінекономіки, Фонду державного майна і Мін’юсту разом з центральними органами виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, підготувати до 15 березня 2005 р. пропозиції щодо вдосконалення порядку відчуження та реалізації військового майна.

  Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

  Інд.25