• In English

 •                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                                                 від 15 січня 2005 р. № 50

                   редакції постанови Кабінету Міністрів

  України   від 28 лютого 2005 р. № 157)

   

   

  ПОРЯДОК І НОРМАТИВИ

  відрахування господарськими організаціями до загального фонду

  Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності  у 2004 році та щоквартальної

  фінансово-господарської діяльності у 2005 році

   

  1. Відповідно до цих Порядку і нормативів господарські організації (крім підприємств установ кримінально-виконавчої системи) здійснюють відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 72 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році.

   

  2. Відрахування частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 72 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”) та за результатами фінансово-господарської діяльності у січні – лютому 2005 р. здійснюється державними, в тому числі казенними, підприємствами та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами, акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб’єктами господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніми підприємствами у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
   

  3. Відрахування частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році починаючи з березня здійснюється державними, у тому числі казенними, підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами у розмірі 50 відсотків, а акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніми підприємствами – у розмірі 30 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

   
  4. Акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства здійснюють відрахування частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.
              
  5. Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України, розраховується господарськими організаціями відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією.
   
  6. Визначена відповідно до цих Порядку і нормативів частина прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду Державного бюджету України, відкриті в органах Державного казначейства.
  Частина прибутку (доходу), що залишається у розпорядженні державних, у тому числі казенних, підприємств та їх об'єднань і дочірніх підприємств, а також акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутних фондах яких державна частка становить більш як 50 відсотків, та їх дочірніх підприємств, спрямовується передусім на відновлення основних виробничих фондів, додаткове матеріальне стимулювання їх керівників та найманих працівників.
   

  7. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) відповідно до цих Порядку і нормативів господарські організації подають центральним та  місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать або які здійснюють функції з управління частками (акціями, паями), що належать державі у їх статутному фонді, та відображають у декларації з податку на прибуток.

   
   

  ______________