• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 січня 2005  р. № 99

  ПОРЯДОК
  використання у 2005 році коштів державного бюджету
   на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання
  для агропромислового комплексу, що вилучені
  з фі­нансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних
  банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу
  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів державного бюджету на ремонт сільськогосподар­ської техніки та обладнання для агропромислового комплексу (далі — техніка), що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу.

  2. Техніка повертається на підставі акта приймання-передачі, в якому визначається її вартість (у разі звичайного зносу згідно з графіками сплати платежів), акта перевірки технічного стану, складеного за участю представника інспекції державного технічного нагляду та акта звіряння розра­хунків за договором лізингу. Форми зазначених актів встановлює ВАТ “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” (далі — Компанія).

  У разі коли технічний стан техніки не відповідає звичайному зносу, проводиться експе­ртна оцінка її вартості у встановленому законодавством порядку.

  3. Повернена техніка згідно з актами приймання-передачі зараховується на баланс Компанії за вартістю, визначеною в цих актах, для проведення її ремонту.

  4. Виконавці робіт з ремонту техніки визначаються на конкурсних засадах у встановленому Компанією порядку.

  5. Видатки на ремонт техніки провадяться відповідно до порядку обслуговування державного бюджету за видатками.

  6. Компанія спрямовує бюджетні кошти (КЕКВ 1310) виконавцям робіт на підставі укладених договорів та актів виконаних робіт відповідно до встановлених вимог.

  7. Техніка, яка передається у повторний лізинг після ремонту, підлягає повторній оцінці.

  8. Річна та квартальна звітність щодо використання зазначених коштів складається Компанією за формою, встановленою для одержувачів бюджетних коштів, і подається Державному казначейству.

  ____________________