• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 січня 2005  р. № 98

  ПОРЯДОК
  надання кредитів енергогенеруючим компаніям
   для створення на теплоелектростанціях запасів твердого палива

   

  1. Цей Порядок визначає механізм надання кредитів енергогенеруючим компаніям, які є учасниками оптового ринку електричної енергії (далі — генеруючі компанії), для створення на теплоелектростанціях необхідних для роботи в осінньо-зимовий період запасів твердого палива (далі — кредити).

  2. Кредити надаються у межах надходження до спеціального фонду державного бюджету коштів від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, а також коштів, що сплачуються в рахунок повернення раніше наданих кредитів для створення запасів твердого палива.

  3. Кредити надаються за умови забезпечення їх повернення заставою товарної продукції, іншого майна або майнових прав  генеруючих компаній.

  4. Мінпаливенерго укладає з генеруючими компаніями кредитні договори, у яких визначаються умови надання кредитів, їх використання та повернення, а також договори застави, якими забезпечується виконання зобов’язань за кредитними договорами.

  Кредит надається не більш як на дев’ять місяців і підлягає поверненню починаючи не пізніше ніж через шість місяців від дати укладення договору.

  Примірний кредитний договір та примірний договір застави затверджуються Мінпаливенерго за погодженням з Мінфіном.

  5. Для укладення кредитного договору генеруюча компанія видає Мінпаливенерго довідку про обсяги твердого палива (у натуральному та грошовому виразі), необхідні для створення його запасів на складах теплоелектростанцій.

  Мінпаливенерго у п’ятиденний строк після отримання зазначеної довідки приймає рішення про укладення кредитного договору.

  6. Кредити надаються шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунка Мінпаливенерго у безготівковій формі на рахунок генеруючої компанії, відкритий у територіальному органі Державного казначейства. У графі платіжного доручення “Призначення платежу” додатково зазначається “Пункт 5 статті 42 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

  7. Генеруючі компанії використовують кредити виключно для розрахунків з постачальниками твердого палива відповідно до укладених договорів.

  8. Повернення кредитів здійснюється згідно з графіком, передбаченим кредитними договорами. 

  9. З метою накопичення коштів для повернення кредиту, що провадиться за рахунок коштів, що надходять від реалізації на оптовому ринку електричної енергії, генеруючі компанії відкривають в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання (далі — спеціальний рахунок).

  10. Спеціальний рахунок використовується для зарахування на користь генеруючих компаній коштів, що надходять від державного підприємства “Енергоринок”, та подальшого їх спрямування уповноваженим банком за дорученням компаній виключно на обслуговування і погашення кредитів.

  11. Генеруючі компанії видають державному підприємству “Енергоринок” доручення на щоденне перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електроенергії  в сумі, визначеній сторонами, безпосередньо на спеціальний рахунок до досягнення суми, передбаченої графіком для здійснення місячного платежу.

  12. Кошти, що сплачуються в рахунок повернення кредиту, і пеня, нарахована у разі несвоєчасного його повернення, зараховуються в установленому порядку до державного бюджету на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.

  13. Новий кредит може надаватися генеруючій компанії за умови повернення нею у повному обсязі раніше отриманого.

  14. Контроль за своєчасним поверненням кредитів здійснює Мінпаливенерго.

  ________________