• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 15 січня 2005 р. № 50

   

   

  ПОРЯДОК І НОРМАТИВ

  відрахування господарськими організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за

  результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році

   

              1. Відповідно до цих Порядку і нормативу господарські організації (крім підприємств установ кримінально-виконавчої системи)  провадять відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім результатів  фінансово-господарської діяльності у 2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до статті 72 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік”) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році.

   

  2. Відрахування частини прибутку (доходу) провадяться державними, в тому числі казенними, підприємствами та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами, акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб’єктами господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніми підприємствами у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
  Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.
   
  3. Визначена відповідно до цих Порядку і нормативу частина прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду Державного бюджету України, відкриті в органах Державного казначейства.
   
  4. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) відповідно до цих Порядку і нормативу господарські організації подають центральним та місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать або які здійснюють функції з управління частками (акціями, паями), що належать державі у їх статутному фонді, та відображають у декларації з податку на прибуток.
   

  _______________