• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 15 січня 2005 р. № 50

   

  Київ

   

   

  Про затвердження Порядку і нормативу відрахування

  господарськими організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини  прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році

   

   

  Відповідно до статті 63 Закону України "Про Державний  бюджет України на   2005 рік"   Кабінет  Міністрів  України постановляє:

   

  1. Затвердити Порядок і норматив відрахування господарськими        організаціями до  загального фонду   Державного   бюджету  України  частини  прибутку  (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у   2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році (додаються).

   

  2. Керівникам  центральних  та  місцевих  органів  виконавчої влади забезпечити  надходження відрахувань   частини  прибутку  (доходу)  до  державного  бюджету згідно із затвердженими цією постановою Порядком і  нормативом господарських організацій, які належать до сфери їх управління (державні,  в тому числі казенні, підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства), а також господарських організацій (акціонерні  компанії, інші суб’єкти господарювання та їх дочірні підприємства), у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), функції з управління якими здійснюють зазначені органи.

   

  3. Державній податковій адміністрації здійснювати контроль за повнотою   і  своєчасністю  сплати  відрахувань  частини  прибутку (доходу) господарськими  організаціями  відповідно  до  Порядку  і нормативу,  затверджених  цією  постановою,  та  інформувати щомісяця до 28 числа Кабінет  Міністрів України, Міністерство фінансів та Державне казначейство про обсяги їх надходжень станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, за який подається інформація, окремо в розрізі областей та господарських організацій.

   

  4. Центральним та місцевим органам виконавчої влади щомісяця до     28 числа інформувати Міністерство фінансів про нарахування та сплату господарськими організаціями частини прибутку (доходу) станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, за який подається інформація, окремо в розрізі областей та господарських організацій.

   

  5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на  Першого віце-прем'єр-міністра  та  віце-прем'єр-міністрів України згідно з функціональними повноваженнями.

   

   

   

   Виконуючий обов’язки            

  Прем'єр-міністра України                                                      М. АЗАРОВ

   

   

  Інд.34