• In English

 •  

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

        від 22 січня 2005 р.  № 92

   

   

  ПОРЯДОК

  проведення розрахунків за придбання спеціального

  автотранспорту для інвалідів Великої Вітчизняної війни

   

   

  1.                  Цей Порядок визначає механізм проведення розрахунків за придбання спеціального автотранспорту (далі – розрахунки),  виробленого ЗАТ “Запорізький автомобілебудівний завод” (далі – товариство), для інвалідів Великої Вітчизняної війни шляхом залучення податкового боргу минулих років, у тому числі розстроченого, із сплати податку на додану вартість, а також пені, штрафних санкцій за цим податком, нарахованих у зв’язку з порушенням податкового законодавства, який утворився на
  1 січня 2005 р. і не сплачений на дату складення спільних протокольних рішень (далі – податковий борг), товариства та підприємств (далі – кредитори), що постачають йому товари (роботи, послуги) і беруть участь у проведенні розрахунків за придбання зазначеного автотранспорту.

  Інвалідів Великої Вітчизняної війни забезпечує спеціальним автотранспортом Мінпраці за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету згідно з договором, укладеним Міністерством і товариством.

   

  2. Розрахунки проводяться за згодою сторін на підставі актів звіряння та спільних протокольних рішень, підписаних усіма учасниками.

  У межах помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою “Забезпечення інвалідів автомобілями” Мінпраці забезпечує розгляд пропозицій товариства та кредиторів щодо включення їх до складу учасників проведення розрахунків та залучення до складення спільних протокольних рішень. У спільному протокольному рішенні визначається сума вартості автомобілів, обчислена за цінами, визначеними договором, що сплачується на умовах попередньої оплати, та сума сплати податкового боргу в межах помісячного розпису видатків спеціального фонду державного бюджету.

  У разі відсутності у товариства податкового боргу для проведення  розрахунків може залучатися податковий борг його кредиторів, кредиторська заборгованість товариства перед ними та/або зобов’язання за поточними розрахунками між ними відповідно до укладених договорів.

   

              3. Для складення спільного протокольного рішення товариство або кредитори отримують від органу державної податкової служби за місцем їх реєстрації довідку про наявність податкового боргу за підписом керівника, скріпленим печаткою.

   

  4.            Для проведення розрахунків усі учасники відкривають рахунки в органах Державного казначейства, крім енергопостачальних компаній та державного підприємства “Енергоринок”, які проводять розрахунки через поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку.

  Розрахункове обслуговування цих рахунків здійснюється на умовах, визначених договором, що укладається органами Державного казначейства та учасниками проведення розрахунків.

   

  5.            Усі учасники проведення розрахунків у платіжних дорученнях у графі “Призначення платежу” додатково зазначають “Стаття 99”.

   

  6.            Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства учасникам проведення розрахунків, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного бюджету визначається Державним казначейством.

   

  7.            Розрахунки проводяться шляхом залучення коштів з Єдиного казначейського рахунка в порядку, встановленому Державним казначейством за погодженням з Мінфіном і Державною податковою адміністрацією.

   

  ____________________________