• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 січня 2005 р.  № 88

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку погашення кредиторської
  заборгованості військових формувань та правоохоронних
   органів за отримане військове майно (товари, продукцію),
  виконані роботи та надані послуги  1. У тексті Порядку та додатків до нього цифри “2004” замінити цифрами “2005”.

  2. У пункті 1 цифри і слово “2001 – 2003 роки” замінити цифрами і словом “2002 – 2004 роки”.

  3. В абзаці другому пунктів 7 і 8, у додатках 2 і 6 до Порядку слово і цифри “стаття 107” у всіх відмінках замінити словом і цифрами “стаття 94” у відповідному відмінку.

  _____________________