• In English

 •                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          постановою Кабінету Міністрів України

                                                                                   від 22 січня 2005 р. № 82

   

   

  ПОРЯДОК

  виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання
  трудових обов'язків працівникам державних і комунальних музеїв

   

  1. Дія цього Порядку поширюється на працівників державних і комунальних музеїв усіх видів, у тому числі історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, які провадять культурно-освітню та науково-дослідну діяльність, пов’язану з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам’яткоохоронною роботою.

  2. Грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків (далі ― грошова винагорода) виплачується працівникам один раз на рік за умови досягнення ними успіхів у виконанні культурно-освітньої та науково-дослідної діяльності, пов’язаної з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам’яткоохоронною роботою. Особам, які працюють за сумісництвом, грошова винагорода не надається.

  3. Грошова винагорода виплачується відповідно до положення, яке затверджується керівником музею і може включати додаткові критерії, крім визначених у пункті 2 цього Порядку, з урахуванням специфіки діяльності музею.

  4. Грошова винагорода виплачується працівникам на підставі наказу керівника музею, а керівникам музеїв ― за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

  5. Розмір грошової винагороди не повинен перевищувати одного посадового окладу з урахуванням підвищень.

  6. Сума грошової винагороди включається до фонду оплати праці та враховується відповідно до законодавства під час визначення бази (об’єкта) для оподаткування з метою нарахування страхових внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та збору до Пенсійного фонду.

                            

                                       _______________________