• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 22 січня 2005 р. № 82

  Київ

   

   

  Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28

  Закону України „Про музеї та музейну справу”

   

   

  Відповідно до абзаців восьмого і дев’ятого частини другої статті 28 Закону України „Про музеї та музейну справу” та статті 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних музеїв;

  Порядок виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків працівникам державних і комунальних музеїв;

  перелік посад працівників державних і комунальних  музеїв, які провадять культурно-освітню та науково-дослідну діяльність, пов’язану з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам’яткоохоронною роботою.

  2. Установити, що працівникам державних і комунальних музеїв, зазначеним у переліку посад, який затверджений цією постановою, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік на підставі рішення керівника музею, а керівникам музеїв ― за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

  3. Доплату за вислугу років і виплату грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань провадити починаючи з 1 січня 2005 р. у межах фонду оплати праці працівників державних і комунальних музеїв, затвердженого на відповідний рік.

   

   

  Виконуючий обов’язки

  Прем’єр-міністра України                                    М. АЗАРОВ

   

   

   

   

   

   

  Інд.26