• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 вересня 2003 р. № 1473
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2005 р.  № 56)  ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
  виробництва автомобілів відкритим акціонерним
  товариством “Луцький автомобільний

  завод”

  1. Загальна частина

  ВАТ “Луцький автомобільний завод” (далі — ВАТ “ЛуАЗ”) — резидент України, юридична особа, основною діяльністю якої є виробництво вантажних автомобілів і автобусів.

  Акціонерами ВАТ “ЛуАЗ” є ЗАТ “Український промислово-інвестиційний концерн”, ВАТ “Волинська приватизація”, ЗАТ інвестиційна компанія  “ІТТ-Інвест”, ЗАТ інвестиційна компанія  “Нафтоенергоінвест”, ЗАТ “Укрдержлізинг”, ЗАТ “СК “Укрінстрах”, товариство з обмеженою відповідальністю фондова компанія “Сканер”, товариство з обмеженою відповідальністю “Гелінвест”, товариство з обмеженою відповідальністю компанія “Контрастсервіс”, SV Motor LTD, товариство з обмеженою відповідальністю “Схід Моторс”.

  Статутний фонд ВАТ “ЛуАЗ” становить 184 млн. гривень. Програмою передбачається збільшення статутного фонду до 832 млн. гривень.

  Адреса ВАТ “ЛуАЗ”: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 42.

  2. Мета і основні завдання Програми

  Мета Програми — забезпечення внутрішнього ринку новою технікою, необхідною для задоволення потреб галузей економіки.

  Основними завданнями Програми є модернізація виробництва, впровадження нових технологій, створення робочих місць.

  3. Перелік об’єктів виробництва

  Ця Програма передбачає організацію виробництва:

  вантажних автомобілів та на їх базі спецавтомобілів;

  легкових автомобілів;

  автобусів.

   

   

   

   

  4. Створення потужностей

  Прогнозні показники обсягу виробництва:

   

  Вид автотранспортного засобу

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  одиниць

  тис. гривень

  одиниць

  тис. гривень

  одиниць

  тис. гривень

  одиниць

  тис. гривень

  Легковий автомобіль

  31500

  889650

  33300

  997888

  38100

  3181282

  47400

  2647088

  Вантажний автомобіль

  2950

  90189

  3800

  114021

  5000

  143933

  6500

  168709

  Автобус

  1700

  266730

  2300

  374723

  3000

  437894

  3400

  492750

  Для забезпечення виконання Програми передбачається здійснити такі заходи:

  створення зварювальної лінії (закупівля технічної документації, зварювального та контрольно-вимірювального обладнання, отримання ліцензії), конвеєрів;

  створення фарбувального комплексу продуктивністю 60 тис. кузовів та кабін автомобілів на рік;

  створення складального комплексу для легкових, вантажних автомобілів та автобусів.

  Більшість з наявного обладнання під час виконання Програми буде замінено на сучасніше і продуктивніше.

  Для виконання Програми необхідно залучити виробничі, допоміжні та адміністративно-побутові приміщення загальною площею 90 тис. квадратних метрів.

  5. Вартість і джерела фінансування Програми

  Прогнозна вартість виконання Програми становить 1833,7 млн. гривень. Зазначена вартість може бути змінена відповідно до робочої проектної документації та економічної доцільності.

  Джерелами фінансування Програми є:

   інвестиція у розмірі 165 млн. гривень для виробництва вантажних автомобілів та автобусів*;

  кошти, які будуть залучені шляхом емісії акцій “Луцький автомобільний завод”. Загальна номінальна вартість акцій, на які планується провести підписку, становить 648 млн. гривень;

  реінвестиційний прибуток у сумі 1020,67 млн. гривень.

  6. Створення робочих місць

  З метою  створення робочих місць з належними умовами праці передбачається:

  придбання обладнання для забезпечення належної безпеки працівників заводу, зокрема протипожежної, запобігання наднормативному впливу на робітників шуму, вібрації та ультразвуку;

  залучення допоміжних служб і побутових приміщень, приміщень громадського харчування, медичних пунктів.

  У 2005 — 2008 роках передбачаються витрати в обсязі майже 1,5 млн. гривень для професійної підготовки робітників. Виконання Програми дасть змогу створити необхідні умови праці для робітників заводу з доведенням їх чисельності за роками:

   

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Чисельність працівників, чоловік

  2026

  2306

  3891

  4250

  Збільшення обсягів виробництва, створення робочих місць сприятиме зростанню середньої заробітної плати з доведенням її до рівня за роками:

   

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Середня заробітна плата, гривень

  1343

  1477

  1855

  2116

  На підприємствах, залучених до виконання цієї Програми, буде створено близько 6050 робочих місць.

  7. Строк виконання Програми

  Початок виконання Програми — 2005 рік, освоєння виробничих потужностей — 2008 рік.

   

  ____________________  * У частині виробництва легкових автомобілів Програма діє у разі збільшення в установленому порядку інвестиції до розміру, еквівалентного не менш як 150 млн. доларів США.