• In English

 • Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 15 січня 2005 р. № 10-р

  ЗМІНИ,
  що вносяться у план заходів щодо виконання
  Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002 – 2010 роки

  1. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

  “Житловий кодекс України

  Держжитлокомунгосп

  – “ –

  розроблення механізму інвестування будівництва, реконструкції та проведення капітального ремонту житла”.

  2. Пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:

  “Про державну допомогу

   

  Антимонопольний комітет
  Мінфін
  Мінекономіки
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


  – “ –

  створення умов для інвестування виготовлення окремих видів продукції (надання послуг, виконання робіт)”.

  3. Пункти 26 і 28 викласти у такій редакції:

  “26.

  Розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про Фонд державного майна України”

  Фонд державного майна
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст


  II квартал

  2005 р.

  визначення функцій і повноважень Фонду державного майна”;

  “28.

  Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Державну програму приватизації”

  Фонд державного
  майна
  Мінекономіки
  Мінфін
  Антимонопольний комітет
  Мін’юст
  відповідно до планів законо-творчої діяльності Верховної Ради України

  підвищення рівня інвестиційної спрямованості приватизаційних процесів”.

  4. У графі “Термін виконання” пунктів 29 і 56 цифри і слова “2002 — 2003 роки” та “2003 – 2004 роки” замінити відповідно цифрами і словами “IV квартал 2005 р.” та “IV квартал 2006 р.”.

  5. У графі “Відповідальні виконавці”:

  у пункті 2 слово “Держстандарт” замінити словом “Держспоживстандарт”;

  у пунктах 9, 24, 27, 60, 64 — 67 слово “Мінтранс” та пунктах 29, 41, 58 — 62, 68 слово “Держкомзв’язку” замінити словом “Мінтрансзв’язку”;

  пункт 35 доповнити словами “Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг”.

  6. Графу “Захід” пункту 61 викласти у такій редакції:

  “Розробити і запровадити тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та універсальні послуги поштового зв’язку”.

   

  _____________________