• In English

 •                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 15 січня 2005 р. № 42

   

   

   

  ПРОГРАМА

  соціального захисту ветеранів

   

  Мета Програми

   

  Ця Програма спрямована на підвищення рівня життя ветеранів війни та праці (далі – ветерани), забезпечення їх засобами реабілітації та поліпшення санаторно-курортного лікування шляхом посилення соціальних гарантій, збільшення компенсаційних виплат.

   

  Для досягнення зазначеної мети слід здійснити такі заходи:

   

  1. забезпечити виконання в повному обсязі заходів Державної комплексної програми соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до 2005 року.

   

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   

  Протягом 2005 року.

   

  2. збільшити розмір компенсаційних виплат на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, транспортне обслуговування інвалідів війни виходячи з можливостей державного бюджету.

   

  Мінпраці, Мінфін.

   

  Протягом 2005 року.

   

  3. Вивчити питання щодо забезпечення санаторно-курортного лікування ветеранів праці на пільгових умовах та внести до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

   

  Мінпраці, Мінфін.

   

  Протягом 2005 року.

   

  4. створити на телевізійних каналах тематичні передачі з метою висвітлення проблем життєдіяльності ветеранів та можливих шляхів їх розв’язання, питань діяльності державних органів стосовно підвищення соціальної захищеності цієї категорії громадян.

   

  Держкомтелерадіо, Мінпраці.

   

  Протягом 2005 року.

   

  5. Розглянути під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2006 рік можливість збільшення видатків на розв’язання проблеми забезпечення інвалідів війни автомобілями, засобами реабілітації, а також забезпечення їх санаторно-курортного лікування.

   

  Мінфін, мінпраці.

   

  ІІІ квартал 2005 року.

   

  6. передбачити у регіональних програмах соціального захисту ветеранів встановлення щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років.

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

   

  І квартал 2005 року.

   

  7. за результатами щорічної диспансеризації забезпечити першочергові госпіталізацію та обслуговування ветеранів у лікувально-профілактичних закладах.

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОЗ.

   

  Протягом 2005 року.

   

  8. Продовжити проведення Всеукраїнської акції „Зір”. організувати до
  9 травня 2005 р. офтальмологічне обстеження ветеранів Великої Вітчизняної війни та у разі необхідності забезпечити їх окулярами.

   

  МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   

  Протягом 2005 року.

   

   

   

   

   

   

  9. Забезпечити розширення мережі ветеранських аптек, відділів, секцій для ветеранів в аптечних закладах незалежно від форми власності.

   

  МОЗ, Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   

  Постійно.

   

  10. Запровадити безоплатне надання консультацій ветеранам на клінічних кафедрах та у відділах науково-дослідних інститутів і вищих медичних навчальних закладів.

   

  МОЗ, Академія медичних наук.

   

  Постійно.

   
  11. Розробити пропозиції стосовно внесення змін до Положення про порядок проведення Всеукраїнського конкурсу на звання "Кращий роботодавець року" щодо запровадження номінації „турбота про ветеранів”.
   
  Мінпраці, Держкомстат.
   

  Протягом 2005 року.

   

  12. Розробити та внести до Кабінету Міністрів України проект законодавчого акта з питань забезпечення ветеранів війни скрапленим газом у балонах.

   

  Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Мінпаливенерго,

  Держжитлокомунгосп.

   

  Протягом 2005 року.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Фінансування виконання програми

   

  Витрати, пов'язані з виконанням Програми, центральні та місцеві органи виконавчої влади здійснюють у межах загальних асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідні цілі.

   

   

  Очікувані результати

   

  Виконання Програми дасть змогу забезпечити посилення соціального захисту ветеранів, що сприятиме покращенню умов їх проживання та вихованню у молоді шанобливого ставлення до ветеранів і людей похилого віку.