• In English

 • Затверджено

                постановою Кабінету Міністрів України

  від 15 січня 2005 р. № 40

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 березня 2004 р. № 310

   

  1. У тексті постанови цифри “31 474 890,8” і “31 474 890,8” замінити відповідно цифрами “36 182 865,9” і “36 182 865,9”.

  2. У бюджеті Пенсійного фонду України на 2004 рік, затвердженому зазначеною постановою:

  1)      у розділі “Доходи”:

  у підрозділі “Власні надходження, всього”:

  цифри “27 172 912,8” замінити цифрами “28 182 229,3”;

  у позиціях “обов'язкові внески підприємств, установ та організацій” і “обов’язкові внески громадян” цифри “22 792 003,2” і “1 512 411,8” замінити відповідно цифрами “23 738 512,1” і “1 575 219,4”;

  у підрозділі "Усього власних доходів з урахуванням залишку" цифри “29 001 602,8” замінити цифрами “30 010 919,3”;

  у підрозділі “Кошти Державного бюджету України, всього”:

  цифри “2 185 646,5” замінити цифрами “5 884 305,1”;

  у позиціях “на відшкодування виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби”, “на відшкодування виплати надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами” і “на пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до І категорії” цифри “321 655", “984 365,9” і “286 599,8” замінити відповідно цифрами
  340 555”, “1 261 004,5” і “289 719,8”;

  доповнити підрозділ позицією такого змісту:

  на виплату щомісячної державної адресної   допомоги до пенсії (дотації)

   

  3 400 000”;

  у підрозділі "Усього доходів" цифри "31 474 890,8" замінити цифрами "36 182 865,9";

  2) у розділі "Видатки":

  у підрозділі "Видатки за рахунок власних надходжень, всього":

  цифри "29 001 602,8" замінити цифрами "30 010 919,3";

  у позиціях “на керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення, всього”, “на організацію роботи Пенсійного фонду” і “на створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України” цифри
  "503 466,3", “489 000” і “20 000” замінити відповідно цифрами “522 317", “507 850,7” і “26 170,3”;

   

  доповнити підрозділ позицією такого змісту:

  на виплату щомісячної державної адресної    допомоги до пенсії (дотації)

   

  984 295,5”;

  у підрозділі “Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України, всього”:

  цифри “2 185 646,5” замінити цифрами “5 884 305,1”;

  у позиціях “на відшкодування виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби, всього”, “на відшкодування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, всього", "на виплату пенсій відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, “пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І” і “державна пенсія особам, віднесеним до категорії І, та у зв’язку з втратою годувальника” цифри “321 655”,984 365,9”, “505 755,4”,
  “286 599,8” і “269 467,3” замінити відповідно цифрами "340 555",
  “1 261 004,5”
  , “782 394,0”, “289 719,8” і “272 587,3”;

  доповнити підрозділ:

  після позиції “на виплату надбавок та підвищень, призначених згідно із законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” позицією такого змісту:

  на виплату цільової грошової допомоги

  18 900”;

  позицією такого змісту:

  на виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації)

   

  3 400 000”;

  у підрозділі “Усього видатків” цифри 31 474 890,8” замінити цифрами 36 182 865,9”.

   

   

  __________________________