• In English

 •  

   


   

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 15 січня 2005 р.  № 31

  Київ

   

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів

  України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво 

  адміністративно-територіальних  одиниць

  України і Республіки Узбекистан

   

   

  Кабінет Міністрів України  постановляє:

             

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво адміністративно-територіальних  одиниць України і Республіки Узбекистан, підписану у м. Ташкенті              25 червня 2004 р., що додається.

   

   

  Виконуючий обов’язки

  Прем'єр-міністра України                                                       М. АЗАРОВ

   

   

   

  Інд.50  УГОДА

  між Кабінетом Міністрів України та

  Урядом Республіки Узбекистан

  про співробітництво адміністративно-територіальних одиниць України і Республіки Узбекистан

  Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан, які надалі іменуються Сторони,

  визнаючи необхідність збереження і розвитку торговельно-економічних, науково-технічних, культурних та інших зв'язків між двома країнами,

  прагнучи створити сприятливі умови для розвитку відносин між адміністративно-територіальними одиницями двох країн і їх суб'єктів господарювання у різних сферах діяльності,

  надаючи важливого значення створенню умов для поетапного переходу до вільного переміщення товарів, послуг, капіталів та робочої сили,

  керуючись Договором про дружбу і подальше поглиблення всебічного співробітництва між Україною та Республікою Узбекистан від 19 лютого 1998 року і Договором між Україною і Республікою Узбекистан про економічне співробітництво на 1999-2008 роки від 7 жовтня 1999 року, а також іншими міжнародними договорами між Україною і Республікою Узбекистан,

  домовилися про таке:

  Стаття 1

  Сторони, в рамках законодавства своїх держав і міжнародних договорів, укладених між Україною і Республікою Узбекистан, сприяють розвитку рівноправного і взаємовигідного співробітництва в економічній, науково-технічній, соціальній і культурній сферах між адміністративно-територіальними одиницями України і Республіки Узбекистан, у тому числі для реалізації Програми економічного співробітництва України і Республіки Узбекистан на 1999-2008 роки від 7 жовтня 1999 року.

  Сторони утримуються від дій, що завдають шкоди інтересам економіки іншої Сторони.

  Стаття 2

  Адміністративно-територіальні одиниці України і Республіки Узбекистан при підготовці, узгодженні і укладенні угод з питань співробітництва, що належать до предметів їх відання, діятимуть відповідно до законодавства своїх держав і міжнародних договорів України і Республіки Узбекистан.

  Стаття З

  Торговельно-економічне співробітництво між адміністративно-територіальними одиницями України і Республіки Узбекистан здійснюється на основі договорів, укладених між організаціями (суб'єктами господарювання), їх об'єднаннями незалежно від форми власності і підпорядкування, оформлюваних з дотриманням положень законодавства обох держав і міжнародних договорів між Україною і Республікою Узбекистан.

  Стаття 4

  Адміністративно-територіальні одиниці України і Республіки Узбекистан не несуть відповідальності за зобов'язаннями організацій (суб'єктів господарювання), їх об'єднань в рамках укладених ними договорів, а також за зобов'язаннями громадян, які мають статус підприємця та уклали контракти, окрім випадків, коли вони приймають на себе поручительство (гарантію) за такими зобов'язаннями.

  Стаття 5

  Організації, розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць України і Республіки Узбекистан, самостійно визначають з дотриманням законодавства своїх держав умови, терміни та порядок розрахунків за постачання продукції і надання послуг.

  Стаття 6

  Спори, що виникають між організаціями (суб'єктами господарювання), їхніми об'єднаннями, вирішуються відповідно до законодавства держав Сторін та міжурядової Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, підписаної у м. Києві 20 березня 1992 року.

  Стаття 7

  Сторони забезпечують сприятливі умови для взаємних інвестицій і нормального функціонування підприємств зі спільним чи іноземним капіталом, що створюються і діють на територіях адміністративно-територіальних одиниць України і Республіки Узбекистан.

   

  Стаття 8

  Сторони сприяють розробці спільних проектів і програм у різних сферах господарської діяльності, створенню сприятливих умов для утворення організацій зі спільним чи іноземним капіталом на територіях адміністративно-територіальних одиниць України і Республіки Узбекистан з дотриманням законодавства своїх держав.

  Стаття 9

  Спільна українсько-узбецька комісія з всебічного співробітництва сприятиме реалізації цієї угоди.

  Стаття 10

  Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Республіка Узбекистан.

  Стаття 11

  За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди може бути внесено зміни і доповнення, які оформляються відповідними протоколами і набувають чинності в порядку, передбаченому статтею 13 цієї Угоди.

  Стаття 12

  Спірні питання, пов'язані з застосуванням і тлумаченням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

  Стаття 13

  Ця Угода набуває чинності з дня останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

  Ця Угода діє до того часу, поки одна зі Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію. У цьому випадку дія Угоди припиняється через шість місяців від дати отримання такого повідомлення.

   

   

  Припинення дії цієї Угоди не зачіпає виконання зобов'язань, що випливають з контрактів, програм, проектів, здійснюваних під час його дії і не завершених до моменту його припинення.

  Вчинено в м. Ташкент „25” червня 2004 року в двох примірниках, кожний українською, узбецькою та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

  Для цілей тлумачення положень цієї Угоди використовується текст російською мовою.

  За Кабінет Міністрів       За Уряд

  України       Республіки Узбекистан