• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
   від 11 січня 2005 р. № 20

  ПОРЯДОК
  перерахування в 2005 році деяких субвенцій на надання пільг,
  субсидій та компенсацій за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні

   

  1. Цей Порядок визначає механізм перерахування у 2005 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, які загинули або померли у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом “ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування) та компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні (далі — субвенції).

  2. Державне казначейство перераховує суми субвенцій на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державного казначейства, згідно з розписом державного бюджету в межах зобов’язань місцевих бюджетів за видатками, зазначеними в пункті 1 цього Порядку, які підтверджуються заявками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  Форма і порядок подання заявок встановлюється Державним казначейством.

  3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють перераховану відповідно до пункту 2 цього Порядку субвенцію між бюджетами районів і міст обласного значення згідно із загальними плановими обсягами субвенцій, визначених бюджетам районів і міст обласного значення у рішеннях про затвердження бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та Севастополя.

  4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенцій, отриманих згідно з цим Порядком, без розподілу їх між бюджетами районів і міст обласного значення пропорційно за видами послуг, за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі на підставі платіжних доручень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій перераховують зазначені кошти на рахунки районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення, відкриті в органах Державного казначейства.

  5. Райдержадміністрації та виконавчі органи рад міст обласного значення розподіляють отримані субвенції між головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації видатків у межах їх фактичної заборгованості перед постачальниками ресурсів (товарів, послуг) пропорційно або диференційовано за видами послуг.

  6. Органи Державного казначейства на підставі платіжних доручень головних розпорядників коштів місцевих бюджетів перераховують кошти на рахунки постачальників ресурсів (товарів, послуг).

  7. Для проведення розрахунків відповідно до цього Порядку всі учасники відкривають рахунки в органах Державного казначейства, крім енергопостачальних компаній, державного підприємства “Енергоринок”, які проводять розрахунки за спожиту електроенергію через поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку.

  Розрахункове обслуговування цих рахунків здійснюється на умовах, визначених договором, що укладається між органами Державного казначейства та суб’єктами підприємницької діяльності.

  8. У разі проведення розрахунків за спожиту електроенергію кошти перераховуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній, відкриті в уповноваженому банку, для подальшого спрямування їх через поточні рахунки із спеціальним режимом використання державним підприємством “Енергоринок” на рахунки виробників електроенергії, які поставляють її на оптовий ринок електроенергії, з наступним перерахуванням цих коштів на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу.

  У разі проведення розрахунків за спожиту електроенергію з акціонерною компанією “Київенерго” кошти спрямовуються на рахунок цієї компанії, відкритий в органах Державного казначейства, для проведення розрахунків із суб’єктами підприємницької діяльності, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу.

  Порядок проведення розрахунків за природний газ і теплопостачання, джерелом якого є природний газ, визначається НАК “Нафтогаз України” та Державним казначейством.

  9. Усі учасники розрахунків, що проводяться згідно з цим Порядком, у графі “Призначення платежу” платіжних доручень додатково зазначають: “Стаття 48”.

  10. Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства учасникам розрахунків, які проводяться згідно з цим Порядком, а також відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного та місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.

  11. Алгоритм розподілу коштів за спожиту електроенергію, які надходять під час проведення розрахунків відповідно до цього Порядку, встановлює НКРЕ.

  12. Передбачені у пункті 8 цього Порядку розрахунки проводяться за згодою сторін на підставі актів звіряння та спільних протокольних рішень, підписаних усіма учасниками цих розрахунків.

  _____________________