• In English

 •                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                                                                   від  6 січня 2004 р.  № 16

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1024 “Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 27,         ст. 1002; 2002 р., № 12, ст. 596; 2004 р., № 30, ст. 2015):

   

  1)      назву постанови викласти в такій редакції:

   

  “Про здійснення контролю за наявністю договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час перетину державного кордону України”;

   

  2)      у пункті 1:

   

          доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

   

  “здійснення контролю  за наявністю договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу під час його в’їзду на територію України”.

   

   У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;

   

  в абзаці четвертому слова “цивільної” і “транспортних” замінити відповідно словами “цивільно-правової”  і “наземних транспортних”.

   

  2. Підпункт “ґ” пункту 2.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., №  41, ст. 1852), викласти в такій редакції:

   

  “ґ) поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення)”.

                                     _____________________________