• In English

 • СХВАЛЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 31 грудня 2004 р. № 994-р

   

  КОНЦЕПЦІЯ

  Державної комплексної програми “Житло – інвалідам”

   

  1. Загальні положення

  Згідно із статтею 47 Конституції України кожен громадянин має право на житло. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло повинне надаватися відповідно до законодавства державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату.

  Розроблення Державної комплексної програми "Житло – інвалідам" (далі – Програма) зумовлено необхідністю прискорення розв’язання такої важливої соціальної проблеми, як забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями, які потребують соціального захисту, житлом, пристосованим до їх потреб.

  З урахуванням значущості соціальних результатів, яких передбачається досягти, розроблення та виконання Програми є одним з пріоритетних напрямів діяльності держави.

   

  2. Поліпшення житлових умов людей з

  обмеженими фізичними можливостями

  Інваліди є однією з найменш соціально захищених категорій населення і, як правило, не мають можливостей забезпечити себе необхідними умовами проживання. Частка таких громадян перевищує 5 відсотків населення України.

  Проблема забезпечення інвалідів житлом потребує комплексного розв’язання, оскільки необхідно розробити механізм вирішення  правових, економічних, технічних питань, який забезпечить належний соціальний захист зазначеної категорії громадян.

  Напрями розв’язання цієї проблеми передбачається визначити у проекті Програми, розробленої за участю Національної асамблеї інвалідів України та інших громадських організацій інвалідів.

  На 1 січня 2004 р. забезпечення соціальним житлом потребували близько 31 тис. сімей інвалідів, які перебували на квартирному обліку, що становить майже 3,5 відсотка загальної кількості інвалідів. З них близько 32 відсотків – сім¢ї інвалідів війни, які згідно із Законом України від
  29 червня 2004 р. № 1925 “Про внесення змін до “Житлового кодексу Української РСР” забезпечуються житлом позачергово протягом двох років.

  Орієнтовна потреба в загальній площі для забезпечення житлом інвалідів усіх категорій визначена з розрахунку кількості інвалідів, які перебувають на квартирному обліку, та усередненої загальної площі квартири на сім’ю з двох осіб 43 кв. метри.

   

  Для забезпечення житлом інвалідів усіх категорій необхідно близько 1320 тис. кв. метрів загальної площі житла, з них для забезпечення житлом інвалідів війни – майже 430 тис. кв. метрів.

   

  3. Шляхи розв’язання проблеми

  У Програмі слід передбачити здійснення ряду заходів, спрямованих на підвищення соціального захисту інвалідів і створення належних умов для їх життєдіяльності та інтеграції у суспільне життя з урахуванням індивідуальних потреб, здібностей та інтересів.

  Фінансове забезпечення Програми може бути здійснено за рахунок коштів державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів та інших джерел. Серед них важливе місце повинні займати різні види державного кредитування та іпотечне кредитування.

  На реалізацію Програми необхідні кошти у сумі близько 2 млрд. гривень, або у середньому 0,4 млрд. гривень щороку, для забезпечення житлом інвалідів, які перебували на квартирному обліку станом на 1 січня 2004 р.

  Обсяг асигнувань на будівництво або придбання соціального житла для інвалідів за рахунок коштів місцевих бюджетів формується на підставі регіональних програм забезпечення житлом цієї категорії населення, що затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

  Під час розроблення Програми необхідно із залученням місцевих органів виконавчої влади чітко визначити показники потреби інвалідів у житлі, у тому числі спеціалізованому, а також конкретні обсяги фінансування, можливості позабюджетного фінансування, зокрема за рахунок благодійних внесків тощо.

  Місцеві органи виконавчої влади при наданні житла інвалідам повинні враховувати у кожному конкретному випадку їх житлові умови та висновки медико-соціальної експертної комісії.

  З метою підвищення ефективності Програми під час її розроблення необхідно врахувати, що близько 15 відсотків самотніх інвалідів, які перебувають на квартирному обліку, потребують переселення в спеціальні будинки-інтернати для інвалідів. Переселення таких інвалідів до спеціалізованого житла дасть можливість вивільнити певну частину житлового фонду, що обов’язково передається для забезпечення житлом інших інвалідів, які перебувають на квартирному обліку.

  У Програмі слід передбачити заходи щодо удосконалення відповідної нормативно-правової і нормативно-технічної бази у сфері будівництва, проектування та реконструкції житла для інвалідів з урахуванням їх потреб.

   

   

   

  4. Строк виконання

  Програма виконуватиметься у період з 2006 по 2010 рік. 

   

  5. Очікувані результати 

  Виконання Програми дасть змогу на кінець 2010 року забезпечити житлом близько 75 відсотків інвалідів усіх категорій, які перебували на квартирному обліку станом на 1 січня 2004 р., а також підвищити рівень соціальної захищеності людей з обмеженими фізичними можливостями шляхом створення для них комфортних умов проживання, що сприятиме посиленню соціальної активності інвалідів у суспільному житті.

  У результаті виконання Програми передбачається забезпечити житлом або поліпшити житлові умови близько 31 тис. сімей інвалідів за рахунок надання їм житла в обсязі 1320 тис. кв. метрів загальної площі. Протягом 2006 – 2007 років передбачається забезпечити житлом 10 тис. сімей інвалідів війни, які потребують поліпшення житлових умов позачергово згідно із законодавством.

   

  6. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних

  для виконання Програми

  Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначено у додатку відповідно до потреби в загальній площі для забезпечення житлом інвалідів усіх категорій, які перебували на квартирному обліку станом на 1 січня 2004 року. Обсяг фінансування розраховано виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами станом на 1 січня 2004 року.

   

  _____________________   

   

  РОЗРАХУНОК

  Додаток

  до Концепції

   

   

  потреби загальної площі та розмірів капітальних вкладень

   

   

  для забезпечення житлом інвалідів усіх категорій на 2006 – 2010 роки

   

   

   

   

  Кількість інвалідів, які перебували на квартирному обліку станом
  на 1 січня
  2004 р., чоловік

   

  Загальна потреба в житлі, тис. кв. метрів загальної площі

   

   

   

   

   

  У тому числі

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  2009

  рік

  2010

  рік

  Залишок

   

  Середня вартість
  1 кв. метра станом на
  1 січня 2004 р.,

  гривень

   

  Потреба капіталовкладень для забезпечення житлом інвалідів,
  млн. гривень

   

  усього

  у тому числі інвалідів війни

   

   

  для інвалідів війни

  для інших категорій інвалідів

  на 2006 – 2010 роки

  з них на 2006 рік

   

  Усього

  30714

  9957

  1320,71

  428,15

  892,56

  247,69

  235,22

  157,51

  165,41

  179,56

  335,32

  1587

  2010,56

  378,68

  Автономна Республіка

  Крим

  972

  949

  41,8

  40,81

  0,99

  23,61

  18,19

   

   

   

   

  1,501

  62,74

  35,44

       Область:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  891

  343

  38,31

  14,75

  23,56

  8,53

  8,53

  6,74

  7,08

  7,43

   

  1,454

  55,7

  12,4

  Волинська

  934

  140

  40,16

  6,02

  34,14

  3,48

  3,48

  3,65

  3,83

  4,02

  21,7

  1,476

  59,28

  5,14

  Дніпропетровська

  2850

  429

  122,55

  18,45

  104,1

  10,67

  10,67

  11,2

  11,76

  12,35

  65,9

  1,594

  195,34

  17,01

  Донецька

  2411

  698

  103,67

  30,01

  73,66

  17,36

  17,36

  18,23

  19,14

  20,1

  11,48

  1,591

  164,94

  27,62

  Житомирська

  2883

  506

  123,97

  21,76

  102,21

  12,59

  12,59

  13,22

  13,88

  14,57

  57,12

  1,43

  177,28

  18

  Закарпатська

  162

  27

  6,97

  1,16

  5,81

  0,67

  0,67

  0,7

  0,74

  0,78

  3,41

  1,586

  11,05

  1,06

  Запорізька

  1151

  507

  49,49

  21,8

  27,69

  12,61

  12,61

  7,7

  8,09

  8,48

   

  1,6

  79,18

  20,18

  Івано-Франківська

  836

  139

  35,95

  5,98

  29,97

  3,46

  3,46

  3,63

  3,81

  4

  17,59

  1,456

  52,34

  5,04

  Київська

  308*

  308

  13,24*

  13,24

   

  7,66

  5,58

   

   

   

   

  1,492

  23,44

  11,43

  Кіровоградська

  757

  347

  32,55

  14,92

  17,63

  8,63

  8,63

  4,85

  5,09

  5,35

   

  1,409

  45,86

  12,16

  Луганська

  975

  234

  41,93

  10,06

  31,87

  5,82

  5,82

  6,11

  6,42

  6,74

  11,02

  1,482

  62,14

  8,63

  Львівська

  1071

  386

  46,05

  16,6

  29,45

  9,6

  9,6

  8,51

  8,94

  9,4

   

  1,485

  68,38

  14,26

  Миколаївська

  184*

  184

  7,91*

  7,91

   

  4,58

  3,33

   

   

   

   

  1,473

  13,82

  6,75

  Одеська

  750

  443

  32,25

  19,05

  13,2

  11,02

  11,02

  3,24

  3,4

  3,57

   

  1,506

  48,57

  16,6

  Полтавська

  759

  220

  32,64

  9,46

  23,18

  5,47

  5,47

  5,74

  6,03

  6,33

  3,6

  1,38

  45,04

  7,55

  Продовження додатка

   

   

   

  Кількість інвалідів, які перебували на квартирному обліку станом
  на 1 січня
  2004 р., чоловік

   

  Загальна потреба в житлі, тис. кв. метрів загальної площі

   

   

   

   

   

   

  У тому числі

   

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  2009

  рік

  2010 рік

  Залишок

   

  Середня вартість
  1 кв. метра станом на
  1 січня 2004 р.,

  гривень

   

  Потреба капіталовкладень для забезпечення житлом інвалідів,
  млн. гривень

   

  на 2006 – 2010 роки

  з них на 2006 рік

  усього

  у тому числі інвалідів війни

   

  для інвалідів війни

  для інших категорій інвалідів

   

  Рівненська

  1378

  125

  59,25

  5,38

  53,87

  3,11

  3,11

  3,27

  3,43

  3,6

  42,73

  1,468

  86,98

  4,57

  Сумська

  712

  391

  30,62

  16,81

  13,81

  9,73

  9,73

  3,54

  3,72

  3,9

   

  1,418

  43,42

  13,8

  Тернопільська

  627

  104

  26,96

  4,47

  22,49

  2,59

  2,59

  2,72

  2,86

  3

  13,2

  1,375

  37,07

  3,56

  Харківська

  552*

  552

  23,74*

  23,74

   

  13,73

  10,01

   

   

   

   

  1,536

  43,24

  21,09

  Херсонська

  772

  166

  33,2

  7,14

  26,06

  4,13

  4,13

  4,34

  4,56

  4,79

  11,25

  1,407

  46,71

  5,81

  Хмельницька

  724

  268

  31,13

  11,52

  19,61

  6,67

  6,67

  5,64

  5,92

  6,23

   

  1,376

  42,83

  9,18

  Черкаська

  1421

  258

  61,1

  11,09

  50,01

  6,42

  6,42

  6,74

  7,08

  7,43

  27,01

  1,475

  90,12

  9,47

  Чернівецька

  239

  87

  10,28

  3,74

  6,54

  2,16

  2,16

  1,89

  1,98

  2,09

   

  1,394

  14,33

  3,01

  Чернігівська

  2530

  450

  108,79

  19,35

  89,44

  11,2

  11,2

  11,76

  12,35

  12,97

  49,31

  1,397

  151,98

  15,65

  м. Київ

  3650

  1622

  156,95

  69,75

  87,2

  40,35

  40,35

  22,32

  23,44

  30,49

   

  1,738

  272,78

  70,13

  м. Севастополь

  215

  74

  9,25

  3,18

  6,07

  1,84

  1,84

  1,77

  1,86

  1,94

   

  1,727

  15,97

  3,18

  ________________

   

  * Дані щодо загальної кількості інвалідів, які перебувають на квартирному обліку, відсутні. Зазначена кількість інвалідів війни.

   

   

   

  ____________________________