• In English

 •            

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 31 грудня 2004 р. № 1802

   

  Київ

   

   

  Про внесення змін до Порядку і нормативу відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) господарськими організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності у 2003 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році

   

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  Внести до Порядку і нормативу відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) господарськими організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності у       2003 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня     2004 р. № 405 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 13, ст. 892, № 19,  ст. 1336), такі зміни:

  пункт 1 після слів і цифр “від 22 квітня 2003 р. № 557” доповнити словами і цифрами “та крім випадків, коли за результатами такої діяльності у 2003 році сплачено у повному обсязі частину прибутку (доходу) відповідно до зазначеної постанови”;

  у пункті 2:

  в абзаці другому слова “прибутку (доходу), що залишається в їх розпорядженні, розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку” замінити словами “чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку”;

  в абзаці третьому слова “розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку” замінити словами “розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку”.

   

   

  Перший
  віце-прем’єр-міністр України                                               М. АЗАРОВ
  Інд.34