• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 грудня 2004 р. № 1798

  ЗМІНИ,
  що вносяться до обсягів державного замовлення
  на закупівлю товарів, виконання робіт, надання
  послуг для державних потреб у 2004 році


  1. У розділі “Зведена сума коштів, передбачених у Державному бюджеті на фінансування державного замовлення в 2004 році (у розрізі замовників)”:

  у позиції “Усього” цифри “5227715,52”, “3431251,75”, “97779,35”, “218168,8”, “179338,9”, “256032,7”, “425772,72” і “172568,3” замінити відповідно цифрами “5800898,84”, “3781997,28”, “169103,32”, “220168,8”, “238431,5”, “306032,7”, “463820,82” і “174541,42”;

  у позиції “Мінекономіки цифри “5269,1”, “1680,4” і “1201,4” замінити відповідно цифрами “5607,1”, “1946,7” і “1273,1”;

  у позиції “МЗС” цифри “1645”, “1057,1” і “587,9” замінити відповідно цифрами “1689,9”, “1085,93” і “603,97”;

  у позиції “Мінкультури” цифри “89432,7” і “32533” замінити відповідно цифрами “89932,7” і “33033”;

  у позиції “Міноборони” цифри “244845,3”, “235228,7” і “9616,6” замінити відповідно цифрами “270906”, “195751,4” і “75154,6”;

  у позиції “МОН” цифри “2527482,8”, “2391957,1”, “1477,9” і “128569,6” замінити відповідно цифрами “2951309,1”, “2756621,5”, “1547,2” і “187662,2”;

   у позиції “МОЗ” цифри “399970,52”, “100966”, “47908,8”, “250722,72” і “373” замінити відповідно цифрами “454348,02”, “112846,8”, “51900,7”, “288770,82” і “829,7”;

  у позиції “Мінприроди” цифри “212,6”, “25,4” і “187,2” замінити відповідно цифрами “223,4”, “27,3” і “196,1”;

  у позиції “Мінфін” цифри “25685,8” і “14135,8” замінити відповідно цифрами “38716,5” і “27166,5”;

  у позиції “Держводгосп” цифри “531,6” і “481,6” замінити відповідно цифрами “554,5” і “504,5”;

  у позиції “Держбуд” цифри “9337” і “9150” замінити відповідно цифрами “10837” і “10650”;

   у позиції “Держкомприродресурсів” цифри “256032,7” і “256032,7” замінити відповідно цифрами “306032,7” і “306032,7”;

  у позиції “Головдержслужба” цифри “2500” і “2500” замінити відповідно цифрами “2609,1” і “2609,1”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “75371,8” і “60903,5” замінити відповідно цифрами “76882,72” і “62414,42”;

  у позиції “Академія педагогічних наук” цифри “5951,5”, “3226,5” і “2725” замінити відповідно цифрами “7797,5”, “3467,3” і “4330,2”;

  у позиції “Академія правових наук” цифри “264,2” і “219,9” замінити відповідно цифрами “269,7” і “225,4”.

  2. У розділі “Державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів”:

  у позиції “Усього” цифри “3431251,75” замінити цифрами “3781997,28”;

  у підрозділі “Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів” цифри “2610201,55” замінити цифрами “2835887,98”:

  у підрозділі “МОН” цифри “1577032,9” замінити цифрами “1816701,8”;

  у підрозділі “Київський національний університет імені Тараса Шевченка” цифри “81799,6” замінити цифрами “91477,7”;

  у підрозділі “Академія педагогічних наук” цифри “1510,7” замінити цифрами “1687,9”;

  у підрозділі “Мінприроди” цифри “25,4” замінити цифрами “27,3”;

  у підрозділі “МОЗ” цифри “100966” замінити цифрами “112846,8”;

  у підрозділі “Мінфін” цифри “14135,8” замінити цифрами “27166,5”;

  у підрозділі “Мінекономіки” цифри “1680,4” замінити цифрами “1946,7”;

  у підрозділі “МЗС” цифри “1057,1” замінити цифрами “1085,93”;

  у підрозділі “Головдержслужба” цифри “2500” замінити цифрами “2609,1”;

  у підрозділі “Міноборони” цифри “235228,7” замінити цифрами “195751,4”;

  у підрозділі “Професійна підготовка робітничих кадрів” цифри “821050,2” замінити цифрами “946109,3”:

  у підрозділі “МОН” цифри “814924,2” замінити цифрами “939919,7”;

  у підрозділі “Академія педагогічних наук” цифри “1715,8” замінити цифрами “1779,4”.

  3. У розділі “Державне замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)”:

  у позиції “Усього” цифри “97779,35” замінити цифрами “169103,32”;

  у позиції “Підвищення кваліфікації” цифри “78646,65” замінити цифрами “85171,52”;

  у позиції “Перепідготовка” цифри “4545” замінити цифрами “69344,1”;

  у підрозділі “Мінекономіки”:

  цифри “1201,4” замінити цифрами “1273,1”;

  у позиції “Підвищення кваліфікації” цифри “310,5” замінити цифрами “342,1”;

  у позиції “Перепідготовка” цифри “34,5” замінити цифрами “40,5”;

  у позиції “Перепідготовка управлінських кадрів для підприємництва” цифри “856,4” замінити цифрами “890,5”;

  у підрозділі “МЗС” цифри “587,9” замінити цифрами “603,97”;

  у підрозділі “МОН” цифри “1477,9” замінити цифрами “1547,2”;

  у підрозділі “МОЗ”:

  цифри “47908,8” замінити цифрами “51900,7”;

  у позиції “Підвищення кваліфікації” цифри “33321,1” замінити цифрами “37313”;

  у підрозділі “Мінприроди”:

  цифри “187,2” замінити цифрами “196,1”;

  у позиції “Підвищення кваліфікації” цифри “110,7” замінити цифрами “119,6”;

  у підрозділі “Держводгосп” цифри “481,6” замінити цифрами “504,5”;

  у підрозділі “Міноборони”:

  цифри “9616,6” замінити цифрами “75154,6”;

  у позиції “Підвищення кваліфікації” цифри “7789,6” замінити цифрами “8568,6”;

  у позиції “Перепідготовка” цифри “1827” замінити цифрами “66586”;

  у підрозділі “Академія педагогічних наук” цифри “2725” замінити цифрами “4330,2”.

  4. У розділі “Державне замовлення у сфері культури”:

  у позиції “Усього” цифри “218168,8” замінити цифрами “220168,8”;

  у підрозділі “Проведення робіт з реставрації об’єктів культурної спадщини”:

  у підрозділі “Мінкультури” цифри “11133” замінити цифрами “11633”;

  у підрозділі “Шевченківський національний заповідник, м. Канів Черкаської області”:

  цифри “1000” замінити цифрами “1800”;

  у позиції “Проведення робіт з реконструкції та ремонту Музею
  Т.Г. Шевченка” цифри “900” замінити цифрами “1700”;

  у підрозділі “Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник” цифри “4000” замінити цифрами “3700”;

  у підрозділі “Держбуд”:

  цифри “9150” замінити цифрами “10650”;

  позицію “Кафедральний костел Св. Софії, м. Житомир   50” виключити;

  у позиції “Монастир-скит, с. Манява Богородчанського району Івано-Франківської області” цифри “250” замінити цифрами “400”;

  позицію “Церква-усипальниця Раєвських, с. Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області      100” виключити;

  у позиції “Фортеця Св. Єлисавети, м. Кіровоград” цифри “200” замінити цифрами “400”;

  у позиції “Успенський собор, м. Канів Черкаської області” цифри “100” замінити цифрами “600”;

  у позиції “Георгіївська церква, смт Седнів Чернігівської області” цифри “200” замінити цифрами “50”;

  у позиції “Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської області” цифри “470” замінити цифрами “770”;

  позицію “Катерининська церква, м. Чернігів   150” виключити;

  доповнити підрозділ позиціями такого змісту:

  “Садиба Терещенка, м. Андрушівка Житомирської області

  50

  Грецька церква (Пресвятої Володимирівської Богородиці),
  м. Кіровоград

  400

  Панорама оборони Севастополя (1854 — 1855 роки),
  м. Севастополь Автономна Республіка Крим

  350”.

  5. У розділі “Державне замовлення на випуск друкованої продукції”:

  у позиції “Усього” цифри “179338,9” замінити цифрами “238431,5”;

  у підрозділі “МОН”:

  цифри “94869,6” замінити цифрами “154869,6”;

  у позиції “Видання, придбання, зберігання і доставка підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів” цифри “13330”, “7,1” і “94869,6” замінити відповідно цифрами “19120,3”, “8,1” і “154869,6”;

  у позиції “Підручники для спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку” цифри “30,4”, “34,76” і “1056,7” замінити відповідно цифрами “129,3”, “23,01” і “3018,7”;

  у позиції “Підручники для початкової школи (1 — 4 класи), у тому числі підручники і посібники, видані мовами національних меншин” цифри “7313”, “6,05” і “44256,4” замінити відповідно цифрами “8946”, “6,3” і “57084,3”;

  позицію “Підручники для учнів 5 класу дванадцятирічної школи   369 10,99    4056” виключити;

  у позиції “Підручники для учнів середньої школи (7 — 11 класи), у тому числі підручники і посібники, видані мовами національних меншин; підручники для учнів професійно-технічних навчальних закладів” цифри “5287”, “6,13” і “32396,1” замінити відповідно цифрами “9490”, “6,73” і “66662,2”;

  у позиції “Підручники для студентів вищих навчальних закладів” цифри “330” і “6600” замінити відповідно цифрами “555” і “11100”;

  позицію “Доставка навчальної літератури” доповнити словами “та зберігання резервного фонду МОН”, а цифри “6254,4” замінити цифрами “10754,4”;

  доповнити підрозділ позиціями такого змісту:

  “Перехідні угоди (з року в рік) на 2005 рік

   

   

  6000

  У тому числі підручники і посібники для учнів 5 класу

   

   

  4056”;

  у підрозділі “Виготовлення документів про освіту”:

  у підрозділі “МОН”:

  цифри “33700” замінити цифрами “32792,6”;

  у позиції “Виготовлення документів про освіту” цифри “3267,2”, “1031” і “33700” замінити відповідно цифрами “3213,84”, “10,20” і “32792,6”;

  у позиції “Виготовлення документів про освіту на основі фотокомп’ютерних технологій” цифри “1943,22” і “33034,7” замінити відповідно цифрами “1889,84” і “32127,3”.

  6. У розділі “Державне замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи”:

  у позиції “Усього” цифри “256032,7” замінити цифрами “306032,7”;

  у підрозділі “Державна геологічна служба” цифри “252980,9” замінити цифрами “302980,9”;

  у підрозділі “Розвиток мінерально-сировинної бази” цифри “248200” замінити цифрами “298200”:

  у позиції “Буріння артезіанських свердловин” цифри “10000” замінити цифрами “30000”;

  у позиції “Капітальні трансферти (придбання обладнання для технічного переоснащення підприємств) цифри “20000” замінити цифрами “28600”;

  у позиції “Інші роботи і дослідження” цифри “218200” замінити цифрами “239600”;

  у підрозділі “Еколого-геологічні дослідження та заходи”:

  у позиції “Підготовка перспективних нафтогазових об’єктів” цифри “7”, “14” і “65” замінити відповідно цифрами “9”, “30” і “80”;

  у позиції “Рідкісноземельні метали” цифри “0,5” замінити цифрами “0,8117”;

  у позиції “Топаз” цифри “50” замінити цифрами “1019,413”.

  7. У розділі “Державне замовлення на поставку продукції медичного та соціального призначення”:

  у позиції “Усього” цифри “425772,72” замінити цифрами “463820,82”;

  у підрозділі “МОЗ”:

  цифри “250722,72” замінити цифрами “288770,82”;

  у підрозділі “Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров’я”:

  цифри “29725” замінити цифрами “17148,4”;

  у позиції “Апарат штучної вентиляції легенів для дітей” цифри “30” і “1470” замінити відповідно цифрами “20” і “906,8”;

  у позиції “Апарат штучної вентиляції легенів для дорослих” цифри “30” і “1590” замінити відповідно цифрами “54” і “2295”;

  у позиції “Апарат ультразвукової діагностики стаціонарний” цифри “40” і “2320” замінити відповідно цифрами “30” і “2805”;

  у позиції “Автоматизований діагностичний комплекс типу “Кардіо+” цифри “15” і “570” замінити відповідно цифрами “4” і “152”;

  у позиції “Апарат електрохірургічний” цифри “10” і “100” замінити відповідно цифрами “30” і “285”;

  позицію “Апарат для вимірювання артеріального тиску   одиниць   3000 135” виключити;

  позицію “Енцефалограф    —“—    5    210” виключити;

  у позиції “Електрокардіограф багатоканальний” цифри “40” і “440” замінити відповідно цифрами “89” і “786”;

  позицію “Електрокардіограф одноканальний   —“—   40  200” виключити;

  у позиції “Пульсоксиметр” цифри “40” і “240” замінити відповідно цифрами “30” і “147”;

  у позиції “Реанімаційно-хірургічний монітор” цифри “30” і “840” замінити відповідно цифрами “26” і “838,5”;

  позицію “Холтерівська система (система тривалого кардіомоніторування)    —“—   10    260” виключити;

  у позиції “Кабінет лабораторно-діагностичний пересувний” цифри “8” і “7200” замінити відповідно цифрами “7” і “5880”;

  позицію “Апарат для визначення функції зовнішнього дихання типу “Пульмовент”     —“—    15    270” виключити;

  позицію “Апарат для вимірювання вмісту цукру в крові   —“—   100  90” виключити;

  позицію “Аналізатор гематологічний     —“—     20    360” виключити;

  позицію “Спектрофотометр     —“—     30     840” виключити;

  позицію “Холодильник низькотемпературний  —“—   30  300” виключити;

  позицію “Центрифуга лабораторна     —“—     20    220” виключити;

  у позиції “Інкубатор клінічний” цифри “30” і “960” замінити відповідно цифрами “20” і “574”;

  позиції “Кольпоскоп   —“—   20    320”; “Крісло гінекологічне  —“—  20  100”; “Столик для новонароджених з підігрівом   —“—   50    70”; “Стерилізатори парові   —“—   15    225” виключити;

  у позиції “Стерилізатори сухоповітряні” цифри “120” замінити цифрами “74,9”;

  у позиції “Кабінет стоматологічний” цифри “760” замінити цифрами “393”;

  позицію “Пересувна стоматологічна установка “Сатва-Компакт”
  —“—     25     400” виключити;

  у позиції “Апарат локальної мікрохвильової гіпертермії простати” цифри “3” і “1320” замінити відповідно цифрами “2” і “860”;

  позицію “Лазерний офтальмологічний мікрохірургічний апарат
  СМ-2001   одиниць   8   960” виключити;

  позицію “Стіл операційний     —“—     20    360” виключити;

  у позиції “Ліжко функціональне” цифри “450” замінити цифрами “735”;

  у позиції “Відсмоктувач хірургічний” цифри “50” і “100” замінити відповідно цифрами “78” і “105,3”;

  позиції “Апарат ШВЛ    —“—    50   1850”, “Дефібрилятор імпульсний
  —“—   80  960”, “Відсмоктувач хірургічний з електроприводом   —“—   200 360”, “Пульсоксиметр  —“—  50  300”, “Монітор приліжковий
  —“—   50   1150”, “Електрокардіограф портативний  —“—  150  1050” виключити;

  у позиції “Дошка транспортувальна довга” цифри “150” і “135” замінити відповідно цифрами “117” і “246,2”;

  у позиції “Дошка транспортувальна коротка” цифри “150” і “90” замінити відповідно цифрами “78” і “64,7”;

  позицію “Опромінювач ртутно-кварцевий   —“—   100   30” виключити;

  у підрозділі “Централізоване придбання діагностичного та лікувального обладнання для боротьби з онкозахворюваннями, туберкульозом та іншими хворобами (насамперед для сільських лікарень):

  цифри “49850” замінити цифрами “100474,7”:

  у позиції “Рентгенівський діагностичний апарат на 3 робочих місця з цифровим приймачем рентгенівського зображення” цифри “25” і “17250” замінити відповідно цифрами “8” і “4756”;

  у позиції “Флюорограф стаціонарний з цифровою обробкою зображення” цифри “25” і “8750” замінити відповідно цифрами “7” і “2162”;

  позицію “Флюорограф пересувний з цифровою обробкою зображення
  —“—     20     7600” виключити;

  у позиції “Апарат для дослідження молочної залози” цифри “25” і “6250” замінити відповідно цифрами “20” і “5420,2”;

  у позиції “Апарат ультразвукової діагностики стаціонарний з двома датчиками” цифри “25” і “6250” замінити відповідно цифрами “65” і “16883,7”;

  у позиції “Кріохірургічний апарат” цифри “15” і “3750” замінити відповідно цифрами “5” і “1150”;

  доповнити підрозділ позиціями такого змісту:

  “Кабінет для рентгенофлюографічних та мамографічних досліджень пересувний

  одиниць

  23

  17250

  Кабінет лабораторно-діагностичний пересувний

  -”-

  10

  8400

  Гамма-камера

  -”-

  5

  5000

  Аппарат локальної мікрохвильової гіпертермії простати

  -”-

  8

  3520

  Кріохірургічна установка

  -”-

  30

  1170

  Реанімаційно-хірургічний монітор

  -”-

  100

  3195

  Електрокардіограф багатоканальний

  -”-

  150

  1416

  Аппарат ШВЛ для дорослих

  -”-

  50

  2500

  Пульсоксиметр

  -”-

  1500

  7200

  Лазерний офтальмологічний мікрохірургічний апарат

  -”-

  20

  2800

  Пересувна стоматологічна установка

  -”-

  60

  840

  Фотометр

  -”-

  500

  7450

  Гемокоагулометр

  -”-

  200

  2990

  Стіл хірургічний

  -”-

  30

  1152,6

  Центрифуга лабораторна

  -”-

  200

  1560

  Електрокардіограф одноканальний

  -”-

  120

  700

  Кольпоскоп

  -”-

  160

  2064

  Відсмоктувач хірургічний

  -”-

  150

  230

  Стерилізатори сухоповітряні

  -”-

  180

  550

  Дозатор автоматизований шприцевий

  -”-

  24

  115,2”.

  8. У розділі “Державне замовлення на найважливіші новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та технічне забезпечення наукової бази (зведені показники)”:

  у позиції “Усього” цифри “172568,3” замінити цифрами “174541,42”;

  у підрозділі “Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства”:

  цифри “3846,3” замінити цифрами “3857,22”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “300” замінити цифрами “310,92”;

  у підрозділі “Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань”:

  цифри “1046” замінити цифрами “1502,7”;

  у позиції “МОЗ” цифри “373” замінити цифрами “829,7”;

  у підрозділі “Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства”:

  цифри “3402,9” замінити цифрами “3408,4”;

  у позиції “Академія правових наук” цифри “219,9” замінити цифрами “225,4”;

  у підрозділі “Технічне забезпечення наукової бази”:

  цифри “68087,2” замінити цифрами “69587,2”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “60603,5” замінити цифрами “62103,5”;

  у таблиці “Найважливіші новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки”:

  у позиції Усього” цифри “15781,1” замінити цифрами “16254,22”;

  у підрозділі “Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства”:

  у позиції 2.04.34 цифри “80” і “80” замінити відповідно цифрами “83,344” і “83,344”;

  у позиції 2.04.35 цифри “80” і “80” замінити відповідно цифрами “83,253” і “83,253”;

  у позиції 2.04.36 цифри “90” і “50” замінити відповідно цифрами “91,888” і “51,888”;

  у позиції 2.04.37 цифри “90” і “30” замінити відповідно цифрами “92,435” і “32,435”;

   

   

   

   

  у підрозділі “Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань”:

  доповнити підрозділ позиціями такого змісту:

  “4.2.01.9. Розроблення, виробництво та впровадження нових форм препаратів алергенів для неінвазивного лікування алергійних захворювань дихальних шляхів

  МОЗ

  2004

  150

  150

  Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка Академії медицинських наук

  4.04.4. Розроблення та впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та лікування кислото-залежних захворювань шлунку

  МОЗ

  2004

  300

  300

  Національний медичний університет
  імені О. О. Богомольця”;

   

  у позиції 4.02.1 цифри “205” і “62” замінити відповідно цифрами “206,2” і “63,2”;

  у позиції 4.02.2 цифри “180” і “56” замінити відповідно цифрами “180,82” і “56,82”;

  у позиції 4.02.3 цифри “184” і “48” замінити відповідно цифрами “184,84” і “48,84”;

  у позиціях 4.02.4 і 4.02.5 цифри “267,3” і “48” замінити відповідно цифрами “268,13” і “48,83”;

  у позиції 4.02.6 цифри “105” і “33” замінити відповідно цифрами “105,68” і “33,68”;

  у позиції 4.02.7 цифри “90” і “28” замінити відповідно цифрами “90,55” і “28,55”;

  у позиції 4.03.1 цифри “150” і “50” замінити відповідно цифрами “150,95” і “50,95”;

  у підрозділі “Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства ”:

  у позиції 5.7.01.5 цифри “2001 – 2006”, “350” і “119,9” замінити відповідно цифрами “2001 – 2005”, “355,5” і “125,4”;

  у таблиці “Технічне забезпечення наукової бази”:

  у позиції “Усього” цифри “68087,2” замінити цифрами “69587,2”;

  у підрозділі “Нафтова і газова промисловість (бітум, паливо пічне побутове)”:

  цифри “330” замінити цифрами “348,5”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “330” замінити цифрами “348,5”;

  у підрозділі “Вугільна промисловість”:

  цифри “300” замінити цифрами “262,4”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “300” замінити цифрами “262,4”;

  у підрозділі “Чорна металургія (прокат і металеві вироби)”:

  цифри “1700” замінити цифрами “288,7”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “1700” замінити цифрами “288,7”;

  у підрозділі “Лісова, деревообробна промисловість”:

  цифри “1850” замінити цифрами “2115,4”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “1850” замінити цифрами “2115,4”;

  у підрозділі “Целюлозно-паперова промисловість”:

  цифри “1397” замінити цифрами “1456,4”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “1397” замінити цифрами “1456,4”;

  у підрозділі “Промисловість будівельних матеріалів”:

  цифри “1774” замінити цифрами “2106,4”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “1774” замінити цифрами “2106,4”;

  у підрозділі “Хімічна та нафтохімічна промисловість”:

  цифри “2805” замінити цифрами “2775,6”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “2805” замінити цифрами “2775,6”;

  у підрозділі “Легка промисловість”:

  цифри “1660” замінити цифрами “1813,2”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “1660” замінити цифрами “1813,2”;

  у підрозділі “Експедиційне спорядження”:

  цифри “700” замінити цифрами “725,2”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “700” замінити цифрами “725,2”;

  у підрозділі “Важке, енергетичне, транспортне машинобудування”

  цифри “370” замінити цифрами “257,7”;

   

  у позиції “Національна академія наук” цифри “370” замінити цифрами “257,7”;

  у підрозділі “Хімічне, нафтове і поліграфічне машинобудування”:

  цифри “40” замінити цифрами “69,8”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “40” замінити цифрами “69,8”;

  у підрозділі “Будівне і дорожнє машинобудування”:

  цифри “400” замінити цифрами “357,1”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “400” замінити цифрами “357,1”;

  у підрозділі “Електротехнічна промисловість”:

  цифри “1075” замінити цифрами “992,8”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “1075” замінити цифрами “992,8”;

  у підрозділі “Автомобільна промисловість”:

  цифри “900” замінити цифрами “919,7”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “900” замінити цифрами “919,7”;

  у підрозділі “Сільськогосподарське і тракторне машинобудування”:

  цифри “120” замінити цифрами “107,6”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “120” замінити цифрами “107,6”;

  у підрозділі “Приладобудування”:

  цифри “12026,2” замінити цифрами “14477,3”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “4932,5” замінити цифрами “7383,6”;

  у підрозділі “Пусконалагоджувальні роботи та надання послуг”:

  цифри “640” замінити цифрами “513,4”;

  у позиції “Національна академія наук” цифри “250” замінити цифрами “123,4”.