• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 грудня 2004 р.  № 1758

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов
  Кабінету Міністрів України

  1. У пункті 12 Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959 (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 451; Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1889; 2003 р., № 23, ст. 1078), слово “Мінтранс” замінити словом “Мінтрансзв’язку”.

  2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 50, число 14, с. 52; 1998 р., № 4, ст. 143, № 17, ст. 627, № 37, ст. 1354; 2000 р., № 28, ст. 1167; 2001 р., № 47, ст. 2073; 2002 р., № 8, ст. 344, № 11, ст. 511, № 30, ст. 1427, № 52, ст. 2396; 2003 р., № 4, ст. 143, № 21, ст. 928, ст. 939, № 29, ст. 1464, № 31, ст. 1608; 2004 р., № 19, ст. 1317, № 24, ст. 1584, № 42, ст. 2757):

  1) пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Мінтрансзв’язку:

  а) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо встановлення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги;

  б) встановлює за погодженням з Мінекономіки:

  тарифи на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням зовнішньоторговельних та транзитних вантажів у морських і річкових портах (на причалах), та збори і плату за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських і річкових портах (на причалах) України;

  тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);

  тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою.

  в) за погодженням з Мінекономіки та Пенсійним фондом встановлює тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачуються з коштів Пенсійного фонду”;

  2) пункти 3 і 31, абзац третій пункту 14 та пункти 15 і 17 виключити;

  3) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

  “тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”;

  4) доповнити додаток пунктом 22 такого змісту:

  “22. Державіаслужба за погодженням з Мінекономіки встановлює:

  аеронавігаційні збори за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України;

  аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України (посадка — зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки)”.

  3. У тексті Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2003 р., № 6, ст. 236, № 37, ст. 1981; 2004 р., № 11, ст. 668), слово “Мінтранс” в усіх відмінках замінити словом “Мінтрансзв’язку”.

  4. У пункті 2 Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р., № 204 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 11, с. 85; 1998 р., № 52, ст. 1953), слово “Мінтранс” замінити словом “Мінтрансзв’язку”.

  5. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1544 “Про портові збори” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 42, ст. 1784; 2002 р., № 14, ст. 721) слова “Міністерством транспорту” замінити словами “Міністерством транспорту та зв’язку”.

  6. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001; 2003 р., № 9, ст. 375):

  1) пункт 12 виключити;

  2) у пункті 20 слово “Мінтранс” замінити словом “Мінтрансзв’язку”.

  7. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. № 314 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 602, № 37, ст. 1699; 2004 р., № 12, ст. 738):

  доповнити додаток після позиції “Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді” позицією такого змісту:

  “Мінтрансзв’язку

  12”;

  виключити такі позиції:

  “Мінтранс

  7”;

  “Держкомзв’язку

  5”.

  8. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 288 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 11, ст. 521):

  1) переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів:

  позиції “Мінтранс” та “Держкомзв’язку” виключити;

  доповнити перелік після позиції “Мінпромполітики” позицією “Мінтрансзв’язку”;

   

  2) переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності:

  виключити такі позиції:

  “Мінтранс

  транспорт; транспортні засоби та їх частини, обладнання: безпека, допуск до експлуатації, використання”;

  “Держкомзв’язку

  зв’язок; радіочастотний ресурс, сфера інформатизації”;

  доповнити перелік після позиції “Мінпромполітики” позицією такого змісту:

   

  “Мінтрансзв’язку

  транспорт; транспортні засоби та їх частини, обладнання: безпека, допуск до експлуатації, використання; телекомунікації, поштовий зв’язок, користування радіочастотним ресурсом та інформатизація”.

  9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 141 “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 6, ст. 236) слова “Міністерство транспорту” замінити словами “Міністерство транспорту та зв’язку”.

  10. У тексті Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 184), слово “Мінтранс” в усіх відмінках замінити словом “Мінтрансзв’язку”.

   

  _____________________