• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 грудня 2004 р.  № 1757

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. № 348 “Про Комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні (“Молодь України”)”:

  1) у пункті 2 постанови слова “Міністерству у справах сім’ї та молоді” замінити словами “Міністерству у справах сім’ї, дітей та молоді”;

  2) у Комплексних заходах, затверджених зазначеною постановою:

  у тексті Комплексних заходів слово “Мінсім’ямолодь” замінити словом “Мінсім’ядітимолодь”;

  в абзаці третьому розділу ”Поліпшення становища молодої сім’ї та підготовка молоді до подружнього життя” слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами ”центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 961 “Про деякі заходи щодо підтримки здоров’я сім’ї, безпечного материнства і відповідального батьківства”:

  1) у тексті постанови слова “Державний комітет у справах сім’ї та молоді” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді” у відповідному відмінку;

  2) у пункті 6:

  слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 р. № 1768 “Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1947):

  1) у пункті 4 постанови слова “Державний комітет у справах сім’ї та молоді” замінити словами “Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді”;

  2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою:

  у тексті Програми “Держкомсім’ямолодь” замінити словом “Мінсім’ядітимолодь”;

  у пунктах 16 і 18 слова “центри соціальних служб для молоді” в усіх відмінках замінити словами “центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” у відповідному відмінку.

  4. В абзаці першому пункту 9 Типового положення про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та у підпункті 14 пункту 4 Типового положення про службу у справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2136 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 47, ст. 2307; 2002 р., № 39, ст. 1827; 2003 р., № 25, ст. 1191, № 34, ст. 1816; 2004 р., № 4, ст. 171, № 46, ст. 3055), слова “центри соціальних служб для молоді” в усіх відмінках замінити словами “центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” у відповідному відмінку.

  5. У заходах щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 454):

  у тексті заходів слово “Держкоммолодьспорттуризм” в усіх відмінках замінити словом “Мінсім’ядітимолодь” у відповідному відмінку;

  в абзаці сьомому слова “центрами соціальних служб для молоді” замінити словами “центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  6. В абзаці другому пункту 2.5 Концепції Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2001 р. № 466 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1812), слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  7. В абзаці дванадцятому розділу 4 Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 — 2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р. № 26 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 5, ст. 197), слова “соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  8. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 січня 2002 р. № 88 “Про затвердження Програми сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської  молоді на 2002 — 2005 роки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 5, ст. 90):

  1) в абзаці другому пункту 2 і у пункті 3 постанови слова “Державному комітетові у справах сім’ї та молоді” замінити словами “Міністерству у справах сім’ї, дітей та молоді”;

  2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою:

  у тексті Програми слова “Державний комітет у справах сім’ї та молоді” замінити словами “Мінсім’ядітимолодь”;

  у пункті 9 Основних заходів програми слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  9. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р.
  № 536 “Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002 — 2005 роки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 870):

  1) у пунктах 2 — 4 постанови слова “Державний комітет у справах сім’ї та молоді” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді” у відповідному відмінку;

  2) у Державній  програмі, затвердженій зазначеною постановою:

  у тексті Програми та додатка до неї слова “Державний комітет у справах сім’ї та молоді” в усіх відмінках замінити словами “Мінсім’ядітимолодь” у відповідному відмінку;

  у розділі 3 слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  10. У Комплексній програмі протидії торгівлі людьми на 2002 —2005 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від
  5 червня 2002 р. № 766 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 23,
  ст. 1123; 2003 р., № 37, ст. 1981):

  у тексті Комплексної програми слово “Держкомсім’ямолодь” замінити словом “Мінсім’ядітимолодь”;

  у пункті 17 слова “Державний центр соціальних служб для молоді” замінити словами “Держсоцслужба”.

  11. В абзаці першому пункту 8 Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  25 липня 2002 р. № 1062 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1468; 2004 р., № 46, ст. 3055), слова “Державного центру соціальних служб для молоді” замінити словами “Держсоцслужби”.

  12. У заходах щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 — 2011 роки”, “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році”, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від
  17 вересня 2002 р. № 1394 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38,
  ст. 1789):

  у тексті заходів слово “Держкомсім’ямолодь” замінити словом “Мінсім’ядітимолодь”;

  в абзаці четвертому пункту 30 розділу 1.1.11 слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  13. У пункті 3 розділу III Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 33 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 3, ст. 81; 2004 р., № 46, ст. 3055), слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, а слова “Державний центр соціальних служб для молоді” — словами “Держсоцслужба”.

  14. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 9 “Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 146): у назві розпорядження слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді”;

  пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

  “1. Відповідно до статті 25 Закону України “Про державну службу” віднести посади працівників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до таких категорій посад державних службовців:

  четверта категорія — посади директорів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

  п’ята категорія — посади заступників директора, начальників відділів та їх заступників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

  шоста категорія — посади директорів, начальників відділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; спеціалістів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

  сьома категорія — посади спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

  2. Відповідно до статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” віднести посади працівників міських, районних у містах, селищних (сільських) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до таких категорій посад в органах місцевого самоврядування:

  п’ята категорія — посади директорів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

  шоста категорія — посади директорів, начальників відділів, міських (міст районного значення), районних у містах, селищних (сільських) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; начальників відділів, спеціалістів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

  сьома категорія — посади спеціалістів міських (міст районного значення), районних у містах, селищних (сільських) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  15. У Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18 — 19, ст. 829; 2004 р., № 46, ст. 3055):

  у пункті 10 слова “центру соціальних служб для молоді” замінити словами “центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”;

  у пункті 11 слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  16. У Програмі реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 — 2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 877 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 24, ст. 1133):

  у тексті Програми слово “Держкомсім’ямолодь” замінити словом “Мінсім’ядітимолодь”;

  у пунктах 13, 14 і 16 розділу V:

  слова “центри соціальних служб для молоді” в усіх відмінках замінити словами “центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” у відповідному відмінку.

  17. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 1212 “Про затвердження Державної програми розвитку Всеукраїнської дитячої оздоровниці — курорту Євпаторія на 2004 — 2010 роки” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 32, ст. 56):

   1) у пункті 3 постанови слова “Державному комітетові у справах сім’ї та молоді” замінити словами “Міністерству у справах сім’ї, дітей та молоді”;

  2) у Державній програмі, затвердженій зазначеною постановою:

  у тексті Програми слово “Держкомсім’ямолодь” замінити словом “Мінсім’ядітимолодь”;

  в абзаці дев’ятому частини першої розділу I слова “центрів соціальних служб для молоді”, “центр соціальних служб для молоді” замінити відповідно словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, “центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  18. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 648 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей”:

  1) у пункті 2 розпорядження слово “Держкомсім’ямолоді” замінити словом  “Мінсім’ядітимолоді”;

  2) у плані заходів:

  у тексті плану заходів слово “Держкомсім’ямолодь” замінити словом “Мінсім’ядітимолодь”;

  у пункті 7 слова “Державний центр соціальних служб для молоді” замінити словом “Держсоцслужба”.

  19. В абзаці другому пункту 13 Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 168, № 46, ст. 3055), слова “центрів соціальних служб для молоді” замінити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  20. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 366 “Деякі питання Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 738) слова   “Державного   центру   соціальних   служб   для   молоді” виключити.

  21. В абзацах другому і третьому пункту 8 Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1325), слова “центр соціальних служб для молоді”, “центром соціальних служб для молоді” замінити відповідно словами “центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, “центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

  22. В абзаці п’ятому пункту 3 і пункті 5 заходів Державної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004 — 2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2004 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2344), слова “центри соціальних служб для молоді” в усіх відмінках замінити словами “центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” у відповідному відмінку.

  23. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1125 “Про утворення Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2339) викласти у такій редакції:

  “5. Ця постанова набирає чинності з 31 грудня 2004 року”.

  24. У підпункті 3 пункту 13 Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126 “Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2340), слова “служба вторинної зайнятості” виключити.

  25. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р.
  № 1126 “Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2340):

  1) пункт 3 постанови викласти у такій редакції:

  “3. Міністерству у справах сім’ї, дітей та молоді, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити перейменування центрів соціальних служб для молоді на центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та вжити заходів до подальшого розвитку їх мережі, зміцнення матеріально-технічної бази та укомплектування кадрами перейменованих центрів”;

  2) у пункті 20 Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого зазначеною постановою, слово “програмної” замінити словом “бюджетної”.

  ___________________