• In English

 •         Затверджено

  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 23 грудня 2004 р.  № 961-р

   

  План

  заходів щодо удосконалення системи захисту пенсійних активів

   

  Найменування заходу

  Строк виконання

  Відповідальні за виконання

  1.

  Створення інтегрованої системи обміну інформацією між органами, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення

   

  1 червня 2005 р.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Мінфін за участю Національного банку

   

  2.

  Підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”

  –"–

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Мінфін, Мінпраці, Мін’юст, Антимонопольний комітет за участю Національного банку

   

  3.

  Сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України “Про акціонерні товариства”, який, зокрема, передбачає удосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах

   

  1 липня 2005 р.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  4.

  Розроблення пропозицій щодо створення нових:

   

  видів довгострокових державних цінних паперів

   

   

   

   

  1 листопада 2005 р.

   

   

   

  Мінфін, Мінекономіки

   

  надійних фінансових інструментів

   

  1 листопада 2005 р.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

   

  5.

  Забезпечення взаємодії органів, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, під час проведення перевірки результатів діяльності недержавних пенсійних фондів та інших суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення

   

  1 січня 2005 р.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за участю Національного банку

  6.

  Створення умов для формування саморегулівних організацій адміністраторів недержавних пенсійних фондів

  1 березня 2005 р.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

   

  ___________________________