• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 23 грудня 2004 р.  № 959-р

   

  План

  заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми інформування
  громадськості з питань європейської інтеграції України
  на 2004 — 2007 роки

   

  Зміст заходу

  Відповідальні за

  виконання

  Строк

  виконання

   

  1. Проведення публічних заходів з питань європейської інтеграції, у тому числі:

   

   

   

  1) прес-конференцій та брифінгів:

   

   

   

  за участю керівників МЗС та глав європейських делегацій, які перебувають в Україні з візитами

  МЗС

  протягом року

   

  з питань співробітництва з ЄС у військово-політичній сфері

  Міноборони

   

  щомісяця

   

  з питань співробітництва з ЄС у сферах освіти і науки

  МОН
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим
  місцеві органи виконавчої влади   

  -“-

   

  з питань адаптації інституту державної служби  до стандартів ЄС

  Головдержслужба

  протягом року

   

  2) ексклюзивних інтерв’ю з представниками ЄС, керівниками, у
  тому  числі колишніми, держав — членів ЄС за результатами їх візитів до України

  Держкомтелерадіо
  Національна телекомпанія Національна радіокомпанія МЗС

  протягом року

   

  3) підсумкової прес-конференції з питань розвитку державно-церковних відносин та релігійно-церковного середовища в Україні у 2004 році

   

  Держкомрелігій

  березень

   

  2. Висвітлення у засобах масової інформації:

   

   

   

  результатів проведення саміту “Україна – Європейський Союз”, засідань Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, її Комітету, підкомітетів, робочих груп

   

  Держкомтелерадіо
  інші центральні органи виконавчої влади
  Укрінформ
  Національна телекомпанія Національна радіокомпанія


  протягом року

   

  процесу укладання та виконання договорів між Україною та ЄС

  Держкомтелерадіо
  інші центральні органи виконавчої влади

   

  -“-

   

  результатів проведення переговорів щодо вступу України до СОТ

  Держкомтелерадіо Мінекономіки
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна телекомпанія Національна радіокомпанія

  -“-

   

  3. Забезпечення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених з метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС

  центральні органи виконавчої влади

  -“-

   

  4. Висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань європейської інтеграції

  центральні органи виконавчої влади

  протягом року

   

  5. Інформування громадськості та висвітлення у засобах масової інформації заходів, яких вживає Уряд з метою забезпечення запровадження європейських стандартів життя

  органи виконавчої влади

  -“-

   

  6. Висвітлення питань співробітництва з ЄС:

   

   

   

  у газетах “ДК-зв’язок”, „Поштовий вісник”, журналі „Топ Інформ”, науково-виробничому журналі  “Зв’язок”, зокрема підсумкових документів саміту
  “Україна — Європейський Союз”, матеріалів засідань Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС  та її Комітету

  Мінтрансзв’язку

  -“-

   

  у газеті “Прикордонник України”, телепередачі “Кордон” на Першому національному каналі (двічі на місяць) та на сторінках журналу “Кордон” – заходів, що здійснюються з метою роз’яснення державної політики у сфері європейської інтеграції

  Адміністрація Держприкордонслужби

  щомісяця

   

  у газеті “Народна армія”, журналі “Військо України”, у програмах Центральної телерадіостудії Міноборони, у газетах Збройних Сил та оперативних командувань під рубриками “Європейський вибір України”, “Європейський Союз”, “Військове співробітництво”, “На шляху інтеграції”

  Міноборони

  протягом року

   

  у виданнях “Аптека”, “Провізор” і Віснику фармакології та фармації, зокрема діяльності, що провадиться з метою гармонізації нормативно-технічної документації, нормативно-правових актів з питань реєстрації, виробництва та дистрибуції лікарських засобів і виробів медичного призначення з вимогами ЄС, а також упровадження системи забезпечення безпеки, належної якості та ефективності лікарських засобів відповідно до вимог ВООЗ і ЄС

   

  МОЗ

  -“-

   

   

   

   

   

  7. Інформування громадськості про:

   

   

   

  стан реалізації щорічних планів заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

  Мін’юст
   інші центральні органи виконавчої влади

  кожного півріччя

   

   

  розвиток інтеграційних процесів у сфері транспорту, промисловості, охорони здоров’я, спорту, культури та з інших актуальних питань співробітництва з ЄС, зокрема щодо:

  центральні органи виконавчої влади

  щокварталу

   

  - результатів співробітництва з ЄС у сфері телекомунікацій та інформатизації — у галузевих виданнях

  Мінтрансзв’язку

  протягом року

   

  - вступу Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення до міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій

  МОЗ

  -“-

   

  - стратегічного курсу на європейську інтеграцію — під час проведення таких загальнодержавних масових заходів, як Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежників, Школа безпеки, Тиждень знань безпеки життєдіяльності

  МНС

  -“-

   

  8. Висвітлення в матеріалах телерадіокомпаній положень Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 —2007 роки

  Держкомтелерадіо

  щокварталу

   

  9. Проведення за участю громадськості:

   

   

   

  7-ї Європейської міністерської конференції з питань засобів масової інформації

  Держкомтелерадіо

  інші центральні органи виконавчої влади

  березень

   

  конкурсу "Євробачення-2005"

  Держкомтелерадіо
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна телекомпанія

  травень

   

  науково-практичної конференції на тему “Пріоритети державно-церковної політики в сучасній Україні”

  Держкомрелігій

  травень

   

  засідань “круглого столу” на тему:

  - Проблеми соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій України

   

  -“-


  жовтень

   

  - Стан виконання Державної програми розвитку промисловості на 2003 — 2011 роки

  Мінпромполітики

  протягом року

   

  методологічного семінару на тему "Психолого-педагогічні дослідження у країнах ЄС: проблематика, методологія, впровадження у практику"

  Академія педагогічних наук

  лютий

   

    10. Розроблення плану заходів щодо проведення Дня Європи та днів держав —членів ЄС

  центральні та  місцеві органи виконавчої влади

  I квартал

   

   11. Забезпечення організації та здійснення заходів щодо проведення Дня Європи та днів держав — членів ЄС у м. Києві та регіонах

  МЗС
  Мінекономіки
  Мінкультури
  місцеві органи виконавчої влади


   

  квітень —травень

   

  12. Висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо проведення Дня Європи та днів держав — членів ЄС 

  Держкомтелерадіо

  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

   

  I і II квартали

   

  13. Розповсюдження видань “ЄС на інвестиційній карті України” та “ЄС на інвестиційній карті регіонів України” (у друкованому та електронному форматі)

   

  Держкомтелерадіо

  протягом року

   

  14. Забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права

  Мін’юст

  -“-

   

   15. Забезпечення доступу до європейських правових, бібліографічних та інших інформаційних баз даних, розміщення відповідних посилань на веб-сторінці Центру європейського та порівняльного права

  Мін’юст
  Мінекономіки
  Мінкультури
  МЗС


  -“-

   

   16. Видання бюлетеня “Євроінформ” (у друкованому та електронному форматі) з розміщенням у ньому інформації про законодавство ЄС

   

  Мін’юст

  щокварталу

   

   17. Створення на веб-сайтах органів виконавчої влади спеціальних рубрик для висвітлення питань європейської інтеграції та регулярне оновлення на них інформації

  органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України

   

  протягом року

   

   18. Здійснення регулярного оновлення на веб-сайтах державних періодичних видань рубрик з висвітлення процесу європейської інтеграції

  Держкомтелерадіо

  -“-

   

   19. Проведення в мережі Інтернет і у телефонному режимі гарячих ліній з проблем, пов’язаних з розширенням та розвитком відносин з ЄС

  центральні органи виконавчої влади

  -“-

   

   20. Проведення соціологічних досліджень і моніторингу поінформованості громадськості про співробітництво з ЄС, визначення громадської думки з актуальних питань європейської інтеграції та забезпечення висвітлення результатів

  Держкомтелерадіо

  інші органи виконавчої влади

   

  -“-

   

   21. Проведення соціологічного опитування наукових, науково-педагогічних та педагогічних кадрів щодо європейської інтеграції

  Академія педагогічних наук

  квітень

   

   22. Забезпечення видання брошур, довідників, наукових, публіцистичних та інших праць, що стосуються історії та перспектив розвитку ЄС, механізму прийняття рішень його інституціями, політики, що проводиться у різних сферах співробітництва, вимог до держав — кандидатів на вступ до ЄС, розширення ЄС, інших окремих напрямів

  центральні органи виконавчої влади

  протягом року

   

   

   

   23. Висвітлення процесу інформування громадськості з питань європейської інтеграції у виданнях Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського "Україна: події, факти, коментарі", "Резонанс", "Уряд: відгуки про діяльність"

  Національна академія наук

  -“-

   

   24. Включення до нових навчальних програм, підручників та посібників з історії, географії, іноземних мов, економіки розділів про історію створення та розвиток ЄС, європейську інтеграцію

  МОН
  Національна академія наук Академія педагогічних наук

  III квартал

   

   25. Підготовка і видання навчального посібника "Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія та українські реалії"

  Мінфін

  протягом року

   

   26. Висвітлення питань щодо створення і розвитку ЄС у підручнику “Всесвітня історія” для учнів 11 класів

  Академія педагогічних наук

   

  -“-

   

   27. Формування переліку питань, які відображатимуть історію створення ЄС, його місце у соціально-економічних і культурно-освітніх процесах континентального та планетарного масштабу, проведення аналізу результатів приєднання до ЄС

  -“-

  вересень

   

   28. Виготовлення друкованої та сувенірної продукції для розповсюдження  серед населення з метою забезпечення обізнаності, поширення достовірної інформації про хід співробітництва з ЄС

  Держкомтелерадіо
  Мінекономіки
  МНС
  інші центральні органи виконавчої влади


  протягом року

   

   29. Розроблення та виготовлення буклетів "Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС" і "Структура та стандарти Євросоюзу"

  Мінфін

  протягом року

   

   30. Проведення переговорів з представниками держав — членів ЄС для організації відвідування українськими журналістами цих держав з метою більш широкого інформування громадськості про різні аспекти їх політичного, соціально-економічного, культурного життя

  Держкомтелерадіо

  двічі на рік

   

   31. Забезпечення організації Всеукраїнського конкурсу журналістів на найкраще висвітлення відносин з ЄС

  -“-

  протягом року

   

   32. Створення в рамках щорічного регіонального фестивалю преси та книги Донеччини спеціальної конкурсної номінації з питань європейської інтеграції

  Донецька облдержадміністрація

  -“-

   

   33. Підготовка тематичних матеріалів з актуальних питань європейської інтеграції для  засобів масової інформації, зокрема:

   

   

   

  проекту облаштування ділянок державного кордону, що межують із Чернігівською, Сумською, Харківською, Луганською і Донецькою областями, який реалізується за сприяння ЄС у рамках програми Тасіс

  Адміністрація Держприкордонслужби

  -“-

   

  циклу теле- і радіопрограм з питань європейської інтеграції — Центральною телерадіостудією Міноборони та телерадіокомпанією “Бриз” Військово-Морських Сил Збройних Сил

  Міноборони

  щомісяця

   

  щодо гармонізації нормативно-технічної документації, нормативно-правових актів з питань реєстрації, виробництва та дистрибуції лікарських засобів і виробів медичного призначення з вимогами ЄС, упровадження системи забезпечення безпеки, належної якості та ефективності лікарських засобів відповідно до вимог ВООЗ і ЄС

  МОЗ

  протягом року

   

  для запровадження в друкованих засобах масової інформації і на телерадіоканалах м. Києва спеціальних рубрик з питань європейської інтеграції

  Київська міськдержадміністрація

  -“-

   

  для проведення тематичного семінару редакторів обласних друкованих засобів масової інформації з питань співробітництва з ЄС

  Київська і Донецька облдержадміністрації

  протягом року

   

   

   34. Висвітлення у засобах масової інформації Одеської області:

   

   

   

  результатів засідань робочої групи "Регіональне партнерство" Асамблеї європейських регіонів та робочого комітету Асамблеї європейських виноробних регіонів

  Одеська облдержадміністрація

  I квартал

   

  результатів конкурсу на кращий інвестиційний проект у рамках Другого міжнародного форуму інвестицій та інновацій

  -“-

  червень

   

  прес-туру для журналістів "Одеський регіон — регіон з європейським рівнем відпочинку" в рамках Третьої міжнародної асамблеї туристичного бізнесу

  -“-

  квітень

   

   35. Організація в теле- і радіоефірі:

   

   

   

  циклу телепрограм на тему “Розширення ЄС – негативний та позитивний досвід нових держав — членів, уроки для України”

  Держкомтелерадіо Національна телекомпанія

  протягом року

   

  інформаційних програм під рубрикою “ЄС — очима журналіста”

  Держкомтелерадіо Національна радіокомпанія

  -“-

   

   

   

   

  висвітлення у тематичних передачах “Україна і світ” та “Відкрита студія” під рубрикою “Україна – ЄС: реалії та перспективи” таких напрямів співробітництва з ЄС, як політика, економіка, торгівля, правові відносини та боротьба з міжнародним тероризмом

  -“-

  -“-

   

   

  навчальних та популярних передач мовами держав — членів ЄС

  Держкомтелерадіо
  Національна телекомпанія
  Національна радіокомпанія

  -“-

   

   

  циклу програм на тему "Адаптація фінансового, податкового та митного законодавства України до міжнародних норм"

  Держкомтелерадіо
  Мінфін
  Національна телекомпанія
  Національна радіокомпанія


  протягом року

   

   

  серії інтерв’ю з керівниками структур Єврокомісії щодо просування України по шляху європейської інтеграції, підготовлених власним кореспондентом у м. Брюсселі

  Укрінформ

  -“-

   

   

   36. Видання і розповсюдження інформаційно-аналітичного вісника з актуальних питань європейської інтеграції

  Держкомтелерадіо
  Мінекономіки

  МЗС

  щомісяця

   

   37. Організація спеціальних засідань прес-клубу МЗС за участю представників органів державної влади, до компетенції яких належать питання європейської інтеграції

  МЗС

  протягом року

   

   38. Налагодження системної роботи Всеукраїнського прес-центру, створеного при Укрінформі, щодо проведення брифінгів та прес-конференцій з актуальних питань європейської інтеграції за участю представників органів державної влади, Представництва Єврокомісії в Україні та дипломатів держав — членів ЄС

  Укрінформ

  -“-

   

   39. Забезпечення роботи “вуличного телебачення” в регіонах з метою висвітлення різних аспектів життя в державах — членах ЄС

  Держкомтелерадіо
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим
  місцеві органи виконавчої влади

  -“-

   

   40. Утворення інформаційних центрів з питань європейської інтеграції та відкриття в містах інформаційних куточків Європи із забезпеченням регулярного оновлення розміщеної в них інформації

  -“-

  -“-

   

   41. Організація тематичної фотовиставки у приміщенні прес-служби МЗС

   

  МЗС

  -“-

   

   42. Відкриття:

  у військових частинах та інших підрозділах Збройних Сил  інформаційних куточків з питань європейської інтеграції

  Міноборони

  протягом року

   

  у Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В. О. Сухомлинського інформаційного куточку “Європейський Союз”

  Академія педагогічних наук

  -“-

   

   43. Проведення громадських читань:

  з актуальних питань європейської інтеграції

   

  Мінекономіки
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим
  місцеві органи виконавчої влади

  -“-

   

  на тему “Фінансові системи та фінансова політика держав — членів ЄС: досвід, перспектива використання”

  Мінфін

   

  -“-

   

   44. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток міжрегіонального та транскордонного  співробітництва з ЄС, у тому числі у рамках єврорегіонів

  Мінекономіки
  МЗС
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим
  місцеві органи виконавчої влади


  -“-

   

   45. Забезпечення інформування громадськості про розвиток транскордонного співробітництва з питань управління водними ресурсами, захисту від паводків, проведення моніторингу якості води у басейнах прикордонних річок, атмосферного повітря та інших факторів екологічної безпеки

   

  Мінприроди
  Держводгосп
  МОЗ
  МНС
  Волинська,
  Закарпатська,
  Івано-Франківська,
  Львівська,
  Одеська і
  Чернівецька облдержадміністрації
  протягом року

   

   46. Висвітлення заходів з розвитку транскордонного співробітництва, реалізації транс’європейських проектів та інвестиційного співробітництва з ЄС

  Держкомтелерадіо

   

  щокварталу

   

   47. Проведення Дня інформування населення з питань розвитку зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграційних процесів за участю заступників голови Київської міськдержадміністрації, голів районних у м. Києві держадміністрацій, заступників голови Київської облдержадміністрації, голів та заступників голів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад (міст обласного значення)

  Київська міськдержадміністрація Київська облдержадміністрація

  щомісяця

   

   48. Проведення в Державній науково-педагогічній бібліотеці
  імені В. О. Сухомлинського Дня інформації на тему “Політичне, соціально-економічне, культурне життя в державах — членах ЄС”

  Академія педагогічних наук

  протягом року

   

   49. Забезпечення оновлення матеріалів лекцій на курсах підвищення кваліфікації викладачів економічних і фінансових дисциплін у навчальних закладах, що належать до сфери управління Мінфіну, інформацією про діяльність ЄС та європейську інтеграцію

  Мінфін

   

  -“-

   

   50. Запровадження у вищих навчальних закладах I IV рівня акредитації навчального спецкурсу “Вища освіта і Болонський процес”

  МОН
  інші центральні органи виконавчої влади,
  до сфери управління яких належать навчальні заклади

  протягом року

   

   51. Проведення Всеукраїнського конкурсу на найкращий підручник і навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів з матеріалами про ЄС

   

  МОН
  Національна академія наук

  -“-

   

   52. Підготовка (у тому числі за кордоном) вчителів і викладачів навчальних закладів з питань європейської інтеграції

  МОН
   Національна академія наук
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим
  місцеві органи виконавчої влади


  -“-

   

   53. Організація та регулярне оновлення матеріалів інформаційних експозицій з питань, присвячених висвітленню діяльності ЄС, в бібліотеках вищих навчальних закладів та військових частин Збройних Сил, медичних навчальних закладів (у контексті Болонського процесу), Науково-дослідного фінансового інституту

   

  МОН
  Міноборони
  МОЗ
  Мінфін
  інші органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади  -“-

   

   54. Організація в рамках Програми “Європа в школі” проведення конкурсів творчих робіт учнів, конференцій, вікторин з питань співробітництва з ЄС

  МОН

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  місцеві органи виконавчої влади

   

  -“-

   

   

   55. Організація підготовки та проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних питань співробітництва з ЄС

  МОН

  протягом року

   

   56. Проведення консультацій з Представництвом Єврокомісії в Україні з питань організації обміну та стажування українських студентів у державах — членах ЄС з метою ознайомлення з їх політичним, соціально-економічним, культурним життям

  -“-

  -“-

   

   57. Здійснення заходів, спрямованих на  забезпечення розвитку співробітництва з ЄС та його окремими державами-членами в рамках програм ЄС у сфері культури, науки, освіти, навчання, у тому числі:

  МЗС
  Мінкультури
  МОН
  Мінсім’ядітимолодь
  Академія педагогічних наук  -“-

   

  сприяння залученню закладів культури і мистецтв до співробітництва з відповідними закладами держав — членів ЄС у рамках програми ЄС “Культура-2000”;

   

   

   

  здійснення фахового перекладу на українську мову наукового видання з психології для держав — членів ЄС “The Psychologist

   

   

   

   58. Визначення проектів міжнародної технічної допомоги, які можуть бути підтримані державами — членами ЄС, для сприяння здійсненню заходів цього плану та підготовка запитів щодо відповідних проектів

  Держкомтелерадіо

  МЗС
   МОН
  Мін'юст
  Мінекономіки


  -“-

   

   59. Залучення громадських організацій та технічної допомоги з боку ЄС для створення циклу теле- і радіопередач для учнів загальноосвітніх шкіл (про історію, традиції та культурне життя держав — членів ЄС), для студентів (про історію, інституційний устрій, навчально-освітні програми та програми студентського обміну ЄС) і для фахівців (про законодавство ЄС та його держав — членів, адаптацію до нього законодавства України, аспекти податкової, торговельно-економічної, сільськогосподарської, міграційної політики)

  Держкомтелерадіо Мінекономіки
  Мін’юст
  інші центральні органи виконавчої влади

   

   

   60. Залучення громадських організацій до здійснення заходів, спрямованих на європейську інтеграцію, зокрема створення циклу оглядових телепередач про держави — члени ЄС “Візитна картка країни”

  Держкомтелерадіо
  інші центральні органи виконавчої влади

  протягом року

  _____________________