• In English

 •              ЗАТВЕРДЖЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України

       від 23 грудня 2004 р.  № 957-р

   

   

   

  ПЛАН

  заходів щодо реалізації в 2005 році Стратегії подолання бідності

   

   

              Відповідно до Указу Президента України від 15 серпня 2001 р. № 637 третій етап реалізації Стратегії подолання бідності (2005 – 2009 роки) передбачає здійснення в 2005 році заходів, спрямованих на подальше підвищення рівня зайнятості населення, динамічне зростання доходів громадян, забезпечення реформування системи пенсійного забезпечення шляхом запровадження добровільної системи пенсійного страхування, упорядкування системи пільг, посилення адресності соціальних виплат, створення умов для закріплення середнього класу.

  Показники рівня життя населення та рівня бідності наведені у додатках 1 – 6.

   

  Підвищення рівня зайнятості населення
  та розвиток ринку праці

   

  1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

  Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення”.

  Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст разом з об’єднаннями роботодавців і профспілками;

   

   

   

   

   

   

  Про професійний розвиток персоналу на виробництві.

   

  Мінпраці.

   

   

   

  2. Продовжити роботу з опрацювання, погодження і затвердження державних стандартів вищої освіти та державних стандартів з конкретних професій відповідно до державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

   

   

   

   

  МОН, Мінпраці.

   

   

   

   

   

  3. Продовжити виконання Програми забезпечення прав та інтересів громадян України, які виїжджають за кордон для працевлаштування, та   

   

   

   

   

  усиновлених іноземцями дітей на період до 2005 року.

  Мінпраці, Мінсім’ядітимолодь, МВС, МЗС, МОН, Мінекономіки, Мін’юст, Мінтрансзв’язку, Державна податкова адміністрація, Держприкордонслужба, Держпідприємництво.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Продовжити роботу з укладення міжнародних договорів у сфері праці, зайнятості та соціального забезпечення населення.

  Мінпраці, МЗС, Мін’юст.

   

   

   

   

   

   

  5. Забезпечити працевлаштування на вільні та новостворювані робочі місця не менш як 947,8 тис. незайнятих і безробітних осіб та залучення до громадських робіт не менш як 400 тис. таких осіб.

   

   

  Мінпраці разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

              6. Організувати професійне навчання безробітних відповідно до потреб роботодавців, зокрема за індивідуальними замовленнями, та стажування на підприємствах.

   

   

   

  Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
  та Севастопольська міські  держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

   

  7. Забезпечити надання соціальних послуг безробітним, які потребують додаткових соціальних гарантій та неконкурентоспроможні на ринку праці, зокрема шляхом бронювання робочих місць на підприємствах, працевлаштування на робочі місця, створені за рахунок дотацій роботодавцям, та виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

  Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
  та Севастопольська міські  держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8. Сприяти працевлаштуванню молоді (у тому числі дітей-інвалідів, дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними працездатного віку) та інших осіб, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці, шляхом бронювання робочих місць, виконання програм, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності, а також залученню їх до участі у молодіжних трудових загонах.

   

   

   

  Мінсім’ядітимолодь, Мінпраці, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
  та Севастопольська міські держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9. Сприяти розвитку мережі молодіжних центрів праці та забезпечувати їх підтримку під час виконання програм і заходів, спрямованих на працевлаштування молоді.

   

   

   

  Мінсім’ядітимолодь, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

   

  10. Забезпечити проведення всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності молоді.

   

   

  Мінсім’ядітимолодь, Держпідприємництво, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

   

  Збільшення доходів від трудової діяльності

   

  11. Розглянути можливість запровадження умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери за Єдиною тарифною сіткою.

  Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, МОН, МОЗ, Мінкультури, Мін’юст.

   

   

   

   

  Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Головдержслужба, Мін’юст.

   

   

   

   

  12. Продовжити роботу з впорядкування системи оплати праці працівників органів державної влади.

   

   

   

   

  13. Включити до галузевих та регіональних угод положення про умови зростання фондів оплати праці працівників виробничої сфери та   

   

   

  встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

   

  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з об’єднаннями роботодавців і профспілками.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Соціальне страхування як спосіб захисту

  особи від втрат доходу

   

   

  14. Здійснити підготовчі заходи, спрямовані на впровадження системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

  МОЗ, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

   

   

   

   

   

   

  15. Підготувати пропозиції щодо підвищення у 2005 році розмірів пенсій на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати порівняно з попереднім роком, виходячи з фінансових можливостей Пенсійного фонду України і державного бюджету.

  Пенсійний фонд України, Мінпраці, Мінфін.

   

   

   

   

   

   

              16. Сприяти розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та удосконаленню системи захисту пенсійних активів.

   

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Пенсійний фонд України, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Запровадження консолідованої системи адресної
  соціальної допомоги та соціальних послуг

   

  17. Забезпечити поступове наближення розмірів державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та на дітей, які перебувають під опікою (піклуванням), інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до розмірів, передбачених Законами України „Про державну   

   

  допомогу сім’ям з дітьми” і „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

   

   

   

   

  Мінпраці, Мінфін.

   

   

   

   

   

   

  18. Забезпечити включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, звільнених із служби за віком, хворобою або вислугою років працівників міліції, рядового і начальницького складу установ кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, вдів ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ.

  Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
  та Севастопольська міські держадміністрації.

   

   

   

             

   

   

  Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей,

  позбавлених батьківського піклування

   

  19. Забезпечити створення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціальної реклами, спрямованої на запобігання ранньому сирітству, дитячій бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, та сприяти поширенню цієї реклами, пропаганді сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальній підтримці сімей з дітьми.

   

  Мінсім’ядітимолодь, Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
  та Севастопольська міські держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20. Розширити мережу дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, надаючи пріоритетного значення сімейним формам виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

   

   

  Мінсім’ядітимолодь, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

   

  21. Розробити пропозиції щодо забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок підвищення їх доступності.

   

   

  МОЗ.

   

   

  22. Забезпечити оздоровлення 50 відсотків дітей шкільного віку шляхом розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів і запровадження цілорічного їх функціонування.

   

   

   

  Мінсім’ядітимолодь, МОН, МОЗ, МНС, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мінагрополітики, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Федерацією профспілок.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Поліпшення житлових умов соціально

  вразливих верств населення

   

  23. Розробити пропозиції щодо проектування житла для громадян, які потребують соціального захисту, відповідно до державних будівельних норм із застосуванням під час його будівництва місцевих матеріалів.

   

   

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
  та Севастопольська міські держадміністрації, Держбуд.

   

   

   

   

   

   

  24. Розробити та затвердити Державні будівельні норми “Заклади соціального захисту населення”. 

   

  Держбуд.

   

   

   

   

  25. Продовжити вдосконалення нормативно-правової бази розвитку конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг.

  Держжитлокомунгосп.

   

   

   

   

   

  Моніторинг реалізації стратегічних напрямів

  подолання бідності

   

  26. Проводити щокварталу моніторинг показників рівня бідності та рівня життя населення, готувати інформаційно-аналітичні матеріали з питань оцінки рівня бідності.

   

   

  Мінпраці, Держкомстат, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   

   

   

   

   

   

  27. Підготувати і видати щорічний статистичний збірник “Соціальні індикатори рівня життя населення”.

  Держкомстат. 

   

   

   

   

  28. Підготувати і видати статистичний бюлетень “Соціальний захист населення в Україні”.

   

  Держкомстат.

   

   

  29. Забезпечити постійне інформування громадськості про ситуацію на ринку праці.

  Мінпраці, Держкомстат.

   

   

   

   

  30. Розробити пропозиції щодо формування системи оцінки ефективності виробництва та забезпечення проведення моніторингу впливу цієї системи на сферу соціально-трудових відносин.

             

  Мінекономіки. 

   

   

  ________________________  Додаток 1

  до плану заходів

   

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
  рівня життя населення

   

  Показник

  Одиниця виміру

  2001

  рік

  2002

  рік

  2003 рік

  2004
  рік

  Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць,  у тому числі:

   

  гривень

  311,3

  342

  342

  362,23

       для працездатних осіб

   

   

  331,05

  365

  365

  386,73

       для осіб, які втратили працездатність

   

   

  248,77

  268

  268

  284,69

       для дітей віком до 6 років

   

  276,48

  307

  307

  324,49

       для дітей віком від 16 до 18 років

   

   

  345,66

  384

  384

  404,79

  Номінальна середньомісячна заробітна плата

  -“-

  311,08

  376,38

  462,27

  557,82

  (січень-серпень)

  Індекс реальної заробітної плати працівників порівняно з попереднім роком

  відсотків

  119,3

  118,2

  115,2

  124,7

  (січень-серпень)

  Рівень безробіття, визначений за методологією МОП

  -“-

  11,1

  10,1

  9,1

  8,7

  (перше півріччя)

  Чисельність безробітних, визначена за методологією МОП

   

  млн.

  чоловік

  2,52

  2,3

  2,0

  1,9

  (перше

  півріччя)

  Співвідношення номінальної середньомісячної заробітної плати з прожитковим мінімумом для працездатних осіб

  відсотків

   

  94

  103,1

  126,6

  144,2

  Мінімальна заробітна плата

   

  гривень

  118

  165

  185

  237

  (з вересня)

  Співвідношення мінімальної заробітної плати з прожитковим мінімумом  для працездатних осіб

  відсотків

  35,6

  48,2

  50,7

  61,3

  Мінімальна виплата пенсії (з урахуванням доплат і надбавок)

  гривень

  72

  86,9

  91,8

  284,69

  (з вересня)

  Співвідношення мінімальної пенсії (разом з цільовою грошовою допомогою) з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність

  відсотків

  28,9

  32,4

  34,3

  100

  Розмір мінімальної допомоги по безробіттю (у середньому за рік)

  гривень

  43,6

  68,8

  79,5

  88,3

  (очікуваний)

  Співвідношення розміру мінімальної допомоги по безробіттю з прожитковим мінімумом для працездатних осіб

  відсотків

  13,2

   

  18,8

  21,8

  22,8

  Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям у розрахунку на одну особу:

       для працездатних осіб

       для непрацездатних осіб

       для інвалідів

  гривень

  65

   

   

   

   

   

   

  80

   

   

   

   

   

  80

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  80

  110

  115

  _____________________________  Додаток 2

  до плану заходів

   

  РОЗМІР

  середньомісячних наявних доходів

  (у розрахунку на душу населення)

   

   

   (гривень)

   

  Регіон

   

   

  2003 рік

  Перше півріччя

  2003 року

  2004 року

  Усього

  279,4

  223,4

  282,1

  Автономна Республіка Крим

  226

  181,9

  235,7

       Область:

   

   

   

  Вінницька

  257,4

  176,4

  204,6

  Волинська

  237,7

  169,5

  207,6

  Дніпропетровська

  298,6

  242,8

  313,6

  Донецька

  293,3

  248,5

  329,9

  Житомирська

  248,2

  192,3

  232,4

  Закарпатська

  204,4

  149,4

  196,1

  Запорізька

  305

  246,3

  316,4

  Івано-Франківська

  221,4

  167,8

  207,7

  Київська

  294,3

  227,7

  262,6

  Кіровоградська

  242,7

  177

  216,1

  Луганська

  254,7

  217,1

  269,5

  Львівська

  253,5

  200,1

  247,3

  Миколаївська

  253,2

  212,2

  261,1

  Одеська

  237,1

  201,1

  249,5

  Полтавська

  281,2

  214,1

  270

  Рівненська

  244,6

  194,8

  214,1

  Сумська

  255,7

  198,5

  238,9

  Тернопільська

  204,1

  144,2

  172,8

  Харківська

  275,8

  216,1

  268

  Херсонська

  219,9

  165,7

  201,6

  Хмельницька

  238,9

  171,9

  209

  Черкаська

  233,5

  178

  226,1

  Чернівецька

  190,8

  133,4

  161

  Чернігівська

  259,3

  189,7

  236,8

  м. Київ

  418

  356,1

  500,9

  м. Севастополь

  224,6

  191,5

  252,1

  ___________________________  Додаток 3

  до плану заходів

   

  ПИТОМА ВАГА

  заробітної плати у доходах населення

  (відсотків)

   

  Регіон

   

  2003 рік

  Перше півріччя

  2003 року

  2004 року

  Усього

  42,4

  44

  45,6

  Автономна Республіка Крим

  43

  45,6

  44,9

       Область:

   

   

   

  Вінницька

  36,9

  40,1

  44,2

  Волинська

  35,1

  38,4

  40

  Дніпропетровська

  48,8

  51

  52,1

  Донецька

  50,3

  51,3

  50,8

  Житомирська

  37,8

  40

  42,4

  Закарпатська

  36,9

  40,2

  40,4

  Запорізька

  49,1

  49,6

  50,8

  Івано-Франківська

  36,3

  38,4

  40,5

  Київська

  40,8

  43,8

  50,3

  Кіровоградська

  37,5

  40,6

  42,1

  Луганська

  47

  47,4

  47,6

  Львівська

  41,9

  44,2

  45,9

  Миколаївська

  46,9

  47,9

  47,5

  Одеська

  46,7

  48

  49,4

  Полтавська

  43,4

  46,8

  48,6

  Рівненська

  36,7

  38,7

  42,8

  Сумська

  40,9

  43,9

  46,3

  Тернопільська

  33,3

  36,5

  39,3

  Харківська

  43,3

  45,9

  48

  Херсонська

  39

  39,9

  41,2

  Хмельницька

  36,7

  40,8

  41

  Черкаська

  39,2

  41

  42,9

  Чернівецька

  34,6

  38,1

  39,8

  Чернігівська

  36,7

  40

  42

  м. Київ

  50,9

  50

  51,3

  м. Севастополь

  49,7

  48,3

  48,7

  ________________________  Додаток 4

  до плану заходів

   

  РОЗПОДІЛ

  кількості найманих працівників за розмірами нарахованої

  їм заробітної плати у 2004 році за регіонами

   

                      (тис. осіб)

   

   

   

   

  Регіон

  Червень 2003 р.

  Червень 2004 р.

  кількість працівників, які відпрацювали

  50 і більше

  відсотків встановленого робочого часу

   

  з них кількість осіб, заробітна плата яких не перевищувала  185 гривень

   

  кількість працівників, які відпрацювали

  50 і більше

  відсотків встановленого робочого часу

  з них кількість осіб, заробітна плата яких не перевищувала  205 гривень

   

  Усього

   

   

  10630,2

   

  15,8

   

  10404,5

   

  9,8

  Автономна Республіка Крим

   

  370,7

   

  15

   

  386,1

   

  9,5

       Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  371,2

  22,4

  352,5

  15,7

  Волинська

  203,4

  24,6

  197,8

  17

  Дніпропетровська

  937,5

  11

  923,9

  5,7

  Донецька

  1215,8

  8,8

  1201,9

  5,2

  Житомирська

  288,6

  23,1

  277,2

  15,5

  Закарпатська

  191,9

  17,6

  188,2

  10,1

  Запорізька

  471

  11,8

  464,7

  6,4

  Івано-Франківська

  218

  16,3

  214,3

  10,6

  Київська

  371,6

  14

  364,1

  8,8

  Кіровоградська

  228,5

  22,4

  219,7

  13,5

  Луганська

  579,3

  12,9

  561

  7,5

  Львівська

  534

  18,2

  524,6

  11,9

  Миколаївська

  273,4

  16,6

  265,4

  12,3

  Одеська

  513,6

  21,7

  496,9

  16,3

  Полтавська

  384,1

  17,6

  374,2

  11,7

  Рівненська

  224,6

  22,2

  217,7

  14

  Сумська

  297,1

  20,5

  284

  12

  Тернопільська

  195,3

  26,6

  189,2

  20,4

  Харківська

  668,8

  12,2

  645,8

  6,3

  Херсонська

  228,9

  22,1

  215,5

  12,9

  Хмельницька

  291,5

  29

  274,8

  20,7

  Черкаська

  299,8

  20,4

  284,8

  11,2

  Чернівецька

  144,3

  23,4

  143,6

  16,9

  Чернігівська

  268

  25,3

  252

  17,4

  м. Київ

  790,5

  4,3

  815,2

  1,5

  м. Севастополь

  68,8

  8,9

  69,2

  6

  __________________________  Додаток 5

  до плану заходів

   

  СПІВВІДНОШЕННЯ

  заробітної плати з фактичною величиною прожиткового мінімуму

   

  Регіон

  Серпень 2003 р.

  Серпень 2004 р.

  заробітна плата,

  гривень

  фактична величина  прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

  гривень

  співвідношення заробітної

   плати з прожитковим мінімумом, відсотків

  заробітна плата, гривень

  фактична величина  прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

  гривень

  співвідношення заробітної плати з прожитковим мінімумом, відсотків

  Усього

  479,16

  332,96

  143,9

  604,19

  379,84

  159,1

  Автономна Республіка Крим

  462,18

  340,78

  135,6

  571,46

  383,04

  149,2

       Область:

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  353,7

  306,85

  115,3

  445,71

  349,07

  127,7

  Волинська

  336,7

  301,24

  111,8

  421,88

  333,68

  126,4

  Дніпропетровська

  542,4

  346,05

  156,7

  676,32

  393,79

  171,7

  Донецька

  563,83

  358,33

  157,3

  730,09

  410,32

  177,9

  Житомирська

  344,03

  304,22

  113,1

  438,62

  347,2

  126,3

  Закарпатська

  397,06

  321,54

  123,5

  493,6

  346,13

  142,6

  Запорізька

  560,15

  336,1

  166,7

  680,56

  382,66

  177,8

  Івано-Франківська

  428,7

  312,89

  137

  551,82

  361,84

  152,5

  Київська

  493,08

  328,55

  150,1

  614,86

  375,2

  163,9

  Кіровоградська

  374,25

  311,62

  120,1

  480,76

  363,15

  132,4

  Луганська

  489,95

  323,2

  151,6

  623,46

  363,45

  171,5

  Львівська

  434,84

  326,42

  133,2

  526,25

  364,83

  144,2

  Миколаївська

  478,37

  300,28

  159,3

  569,48

  333,85

  170,6

  Одеська

  464,46

  332,19

  139,8

  579,85

  380,33

  152,5

  Полтавська

  461,24

  327,98

  140,6

  585,50

  379,27

  154,4

  Рівненська

  399,84

  305,67

  130,8

  505,25

  346,23

  145,9

  Сумська

  405,98

  325,76

  124,6

  508,63

  376,24

  135,2

  Тернопільська

  308,94

  313,73

  98,5

  380,88

  349,44

  109

  Харківська

  462,57

  315,84

  146,5

  572,24

  370,58

  154,4

  Херсонська

  373,94

  303,24

  123,3

  458,91

  355,27

  129,2

  Хмельницька

  333,24

  309,42

  107,7

  445,37

  359,51

  123,9

  Черкаська

  367,27

  320,13

  114,7

  480,02

  363,79

  131,9

  Чернівецька

  356,72

  324,6

  109,9

  440,99

  360,57

  122,3

  Чернігівська

  361,75

  311,78

  116

  463,66

  360,56

  128,6

  м. Київ

  786,32

  379,55

  207,2

  983,1

  432,34

  227,4

  м. Севастополь

  505,15

  338,08

  149,4

  593,3

  379,48

  156,3

  __________________________  Додаток 6

  до плану заходів

   

   

  РІВЕНЬ БІДНОСТІ

  (відсотків)

   

   

  Регіон

   

   

  2001 рік

   

  2002 рік

   

  2003 рік

  Усього

  27,2

  27,2

  26,6

   

  Автономна Республіка Крим

   

  38,4

   

  38,3

   

  39,6

       Область:

   

   

   

  Вінницька

  30,4

  21,4

  25,7

  Волинська

  35,5

  34,9

  30,2

  Дніпропетровська

  23,3

  27

  20,7

  Донецька

  22

  21,5

  21,3

  Житомирська

  26,3

  28,2

  34,8

  Закарпатська

  46,6

  59

  40,2

  Запорізька

  31,4

  30,8

  23,8

  Івано-Франківська

  32,9

  32,9

  24,6

  Київська

  19,2

  26,6

  25,1

  Кіровоградська

  22,8

  34,3

  36,8

  Луганська

  33,1

  33,7

  34,6

  Львівська

  28,1

  20,3

  26,8

  Миколаївська

  35,6

  21,3

  10,6

  Одеська

  30

  33,9

  28,2

  Полтавська

  23

  22,1

  24,8

  Рівненська

  21,9

  35,1

  43,9

  Сумська

  33,3

  35,5

  39,7

  Тернопільська

  25,7

  24,6

  26,9

  Харківська

  20,1

  14,9

  20,9

  Херсонська

  36

  31,3

  33,9

  Хмельницька

  36,8

  36,4

  35,8

  Черкаська

  29

  27,3

  31,1

  Чернівецька

  29,3

  31,4

  24,3

  Чернігівська

  32,4

  25,8

  26,9

  м. Київ

  5,8

  8,2

  5,2

  ____________________________________