• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  відâ³ä 23 грудня 2004 рð. ¹ 948-рâ³ä                      2004 ð.  ¹

  Київ

  Про затвердження плану заходів щодо виконання
  у 2005 році Державної програми підготовки, перепідготовки
  та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської
  та євроатлантичної інтеграції України на 2004—2007 роки


  1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004—2007 роки, що додається.

  2. Органам виконавчої влади, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, здійснювати фінансування заходів в межах коштів, передбачених на 2005 рік у відповідних бюджетах на зазначені цілі, та з інших джерел.

   

    Виконуючий обов’язки    

  ПремÏðåìєрºð-міністра Україниì³í³ñòðа Óêðà¿íè          М. АЗАРОВ

   

   

  Інд.52