• In English

 •  
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 грудня 2004 р.  № 1735
   
   
   
  ПРАВИЛА
  надання послуг міським електричним транспортом
   Загальні положення
   1. Ці Правила розроблено з метою забезпечення надання  пасажирам надійних і якісних послуг міським електричним транспортом — трамваями, тролейбусами та метрополітеном, а також створення необхідних умов для належного функціонування підприємств міського електричного транспорту та захисту прав пасажирів.

  Правила регулюють відносини між замовниками транспортних послуг, перевізниками і пасажирами.

  2. Правила розроблено згідно із Законами України „Про транспорт”, „Про міський електричний транспорт”, „Про дорожній рух”, „Про захист прав споживачів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та іншими актами законодавства.

  3. Правила встановлюють порядок надання населенню послуг міським електричним транспортом (далі — транспортні послуги) та їх оплати, обов'язки, права і відповідальність їх замовників, перевізників і пасажирів.
  4. Взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг регламентуються Правилами користування трамваєм і тролейбусом та  Правилами користування  метрополітеном, які затверджуються у порядку, встановленому законодавством.
  5. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке  значення: 
  зупинка — спеціально обладнаний пункт на маршруті (лінії) для посадки та висадки пасажирів;
  інтервал руху — проміжок часу між відправленнями транспортних засобів, що рухаються один за одним на певному маршруті (лінії);
  норми наповнення рухомого складу  — якісний показник транспортного обслуговування населення,  який визначає сумарну кількість пасажирів, що припадає на 1 кв. метр вільної площі підлоги салону одиниці рухомого складу міського електричного транспорту з урахуванням кількості місць для сидіння;
  регулярність руху —  відношення кількості рейсів, фактично здійснених за розкладом руху, до запланованої кількості рейсів на відповідному маршруті (лінії); 

  розрахунковий тариф на транспортні послуги — необхідні (нормативні) розрахункові витрати на надання транспортних послуг на одиницю транспортної роботи.

   Визначення потреби у транспортних 
  послугах та їх планування
  6. Потреба у транспортних послугах визначається замовником на основі постійного вивчення попиту на  пасажироперевезення із застосуванням погоджених з перевізником методик та врахуванням специфіки транспортних послуг, які можуть бути надані лише в конкретно визначений час і на конкретному маршруті (лінії).
  На напрямках із значними пасажиропотоками, а також на курортах, у зонах відпочинку, районах щільної житлової забудови та підвищеного рівня забруднення довкілля перевага надається маршрутам (ліням) міського електричного транспорту. 
  Потреба у транспортних послугах повинна визначатися з урахуванням бюджетних призначень за умови постійності (надійності) перевезень на маршрутах (лініях), що передбачає запобігання незапланованим перервам руху та відновлення перевезень у разі їх виникнення.
  7. Планування задоволення потреби населення в перевезеннях повинне здійснюватися з дотриманням  нормативних витрат часу на проїзд, інтервалів руху, норм наповнення та обгрунтованих коефіцієнтів використання рухомого складу.
  Згідно з Державними будівельними нормами (Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень) ДБН 360-92** сумарні витрати часу на проїзд від місця проживання до місця роботи для 90 відсотків громадян не повинні перевищувати у містах з населенням понад 1 млн. 45 хв., від 500 тис. до 1 млн. — 40 хв.,  від 250 до 500 тис. - 35 хв., до 250 тис. —- 30 хв., а наповнення рухомого складу — 4 чоловіки на 1 кв. метр вільної площі підлоги салону одиниці рухомого складу (за умови заповнення усіх місць для сидіння).
  8. Кількість одиниць рухомого складу, що повинен працювати на маршрутах (лініях), визначається з урахуванням пасажиропотоків, що склалися. 
  9. Швидкість руху на маршрутах (лініях) встановлюється з урахуванням технічних та експлуатаційних характеристик рухомого складу, а також вимог безпеки руху.
  10. Інтервал руху не повинен перевищувати 10 хвилин. У разі перевищення інтервалу перевезення пасажирів здійснюється за розкладом. Інтервал і розклад руху на встановлених маршрутах (лініях) затверджується перевізником за погодженням із замовником транспортних послуг.
  Надання  транспортних послуг
  11. Транспортні послуги надаються перевізником згідно з договором про організацію надання транспортних послуг (далі — договір), що укладається між замовником та перевізником.
  Перевізник повинен мати свідоцтво про державну реєстрацію.
  12. Під час укладання договору враховується спроможність перевізника забезпечити виконання відповідного обсягу транспортної роботи, утримання рухомого складу у належному технічному стані, а також здійснення контролю за станом здоров’я водіїв (машиністів) і дотриманням ними режиму праці та відпочинку.
  13. Підставою для підготовки та укладення договору є замовлення на пасажирські перевезення. 
  Замовлення на пасажирські перевезення є також основним документом для розроблення перевізником розкладу і  графіків  руху  та  нарядів роботи  для водіїв (машиністів) рухомого складу з дотриманням вимог законодавства про працю.
  14. Договір укладається на строк не менше одного року, затверджується замовником і перевізником та передається перевізникові  не пізніше ніж за квартал до початку його дії.
  У разі замовлення транспортних послуг уповноваженою юридичною особою договір підлягає узгодженню з відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
  15. Питання, пов’язані з укладенням, зміною і розірванням або продовженням  строку дії договору, вирішуються відповідно до законодавства і цих Правил.
  16. Транспортні послуги надаються  на попередньо визначених маршрутах (лініях). Створення маршрутів (ліній) проводиться відповідно до законодавства.
  17. На кожний маршрут або лінію (за винятком ліній метрополітену) оформляється паспорт, що містить схему  маршруту (лінії) і управління рухом, акт заміру протяжності маршруту (лінії), повздовжнього профілю доріг, інформацію щодо пробного рейсу та обстеження пасажиропотоків і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.
  Маршрути руху трамвая (тролейбуса) погоджуються з відповідними органами Державтоінспекції. 
  18. На маршрутах (лініях) розміщуються диспетчерські станції, засоби управління рухом, павільйони (станції) для пасажирів, а також необхідне санітарно-гігієнічне та інше обладнання.
  19. Розміщення та обладнання зупинок трамвайного і тролейбусного сполучення здійснюється відповідно до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, а спорудження та обладнання станцій метрополітену – державних будівельних норм. 
  20. Про відкриття і закриття маршрутів (ліній) та про зміни на них населення повинне завчасно інформуватися через засоби масової інформації, а також спеціальні оголошення на зупинках і в салонах транспортних засобів.
  21.Тимчасове припинення або обмеження перевезень пасажирів може здійснюватися у випадках, передбачених Законом України „Про міський електричний транспорт”.
   22. Технічний, протипожежний і санітарний стан обладнання рухомого складу, який виконує перевезення пасажирів, повинен відповідати вимогам законодавства. 
  23. Перевізник повинен забезпечити оперативне усунення несправностей в рухомому складі або його заміну, а також поновлення руху в строки, встановлені нормативними документами.
   
  24. Оперативне управління та облік транспортної роботи здійснює перевізник, а контроль обсягу та якості надання транспортних послуг, в тому числі регулярності руху, — замовник.
  25. У салонах транспортних засобів обов’язково вивішуються витяги з Правил користування трамваєм і тролейбусом або з Правил користування метрополітеном у частині прав, обов’язків та відповідальності пасажирів і працівників перевізника, які безпосередньо контактують з пасажирами. 
  Водії (машиністи) інформують пасажирів про назву зупинок (станцій), вимоги до пасажирів щодо користування транспортними послугами, порядок оплати проїзду тощо.
  26. Документом на право одержання транспортних послуг є придбаний пасажиром разовий квиток (жетон), закомпостований абонементний талон, проїзний квиток (картка)  тривалого користування, посвідчення, що дає право  на пільговий проїзд відповідно до  законодавства.
  27. Перелік речей, які пасажирам забороняється  перевозити, встановлюється Правилами користування трамваєм і тролейбусом та Правилами користування метрополітеном.
   Оплата транспортних послуг пасажиром
   
  28. Пасажир безпосередньо здійснюють оплату  транспортних  послуг за встановленим тарифом (вартістю).
  29. Тарифи та вартість проїзних  квитків (карток) тривалого користування встановлюються відповідно до законодавства.
  30. Абонементні талони, разові чи тривалого користування проїзні квитки (картки), жетони (далі — проїзні документи) дають право на проїзд у відповідному рухомому складі у тому місті, де вони придбані.
  Зразки проїзних документів затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з обов’язковим визначенням їх вартості, виду міського електричного транспорту, назви  міста та друкарні їх виготовлення.
  31. Порядок справляння плати за проїзд з урахуванням попереднього придбання пасажирами проїзних документів або оплати проїзду безпосередньо під час поїздки в рухомому складі затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
  У разі  запровадження лише попередньої  оплати  проїзду перевізник повинен забезпечити  можливість придбання пасажирами проїзних документів.
  32. Справляння плати за проїзд та контроль оплати цього проїзду здійснюється перевізником.
  33. Безквитковий проїзд пасажира (несплата проїзду протягом однієї або більше зупинок або відсутність документа, що дає право на пільговий проїзд) тягне за собою адміністративну відповідальність згідно із законодавством.

  Справи про адміністративні правопорушення на міському електричному транспорті розглядаються згідно із законодавством.

  У разі стягнення штрафів порушникам видаються квитанції встановленого зразка, бланки яких належать до документів суворої фінансової звітності.

  Справи про адміністративні правопорушення на міському електричному транспорті розглядаються згідно із законодавством.

  У разі стягнення штрафів порушникам видаються квитанції встановленого зразка, бланки яких належать до документів суворої фінансової звітності.

  34.   У разі виходу рухомого складу з ладу  під час роботи на маршруті (лінії)
  пасажири, що оплатили вартість транспортної послуги, при    пересадці    на іншу

  одиницю рухомого складу повторно вартість проїзду не сплачують.

  Оплата транспортних послуг замовником

   

   35. Оплата замовником фактично виконаних обсягів пасажироперевезень  здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень. Обсяг відповідних робіт визначається як добуток розрахункового тарифу на транспортні послуги, затвердженого Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, на обсяг виконаної транспортної роботи, який зменшується на суму виручки від справляння плати за проїзд пасажирами, плати за рекламу, оренду тощо.

  36.                Вартісна   величина   розрахункового   тарифу   на   транспортні   послуги

  визначається згідно з додатком 1 і затверджується замовником.

  Розрахунковий тариф на транспортні послуги переглядається за погодженням сторін договору у разі зміни цін, тарифів на обладнання, комплектувальні вироби, матеріали, електроенергію тощо, а також перегляду рівня заробітної плати відповідно до законодавства.

  37.                     Оплата транспортних послуг здійснюється  на підставі  затвердженого

  замовником звіту про обсяг транспортних послуг, наданих перевізником у певному

  періоді (додаток 2).

  Звіт розглядається і затверджується замовником протягом п'яти календарних днів після його одержання від перевізника.

  38.            Перерахування коштів перевізнику за транспортні послуги здійснюється згідно із  звітною інформацією у строки  і в порядку, обумовлені договором, але не менше двох разів на місяць у межах відповідних бюджетних призначень на цей період.

  39.                   У разі припинення або зміни графіка руху на визначених договором

  маршрутах  з   незалежних  від  перевізника  причин   (стихійне   лихо,   проведення

  загальноміських  заходів,   ремонт  доріг,   припинення   постачання   електроенергії,

  складні дорожньо-погодні умови тощо) замовник у межах відповідних
  бюджетних призначень здійснює оплату транспортних
  послуг за плановими показниками згідно з актами, які складаються перевізником і затверджуються   замовником   не   пізніше   трьох   днів   після   їх   одержання   від

  перевізника (додаток 3).

  40.                   У разі невиконання запланованого обсягу транспортної роботи з вини перевізника замовник оплачує лише фактично виконані  обсяги такої роботи.

  41. Одержані понад план доходи від реалізації проїзних документів, а також доходи від стягнення штрафів за безквитковий проїзд залишаються в розпорядженні перевізника.
  Невиконання плану доходів від реалізації проїзних документів  замовником не компенсується.
  42. У разі відволікання рухомого складу з  регулярних маршрутів (ліній) з ініціативи замовника оплата послуг здійснюється за фактично виконану роботу, але не менше від обсягів планових показників, передбачених договором.
   Обов’язки, права та відповідальність 
  замовника і перевізника
  43. Обов’язки, права та відповідальність замовника і перевізника визначаються Законом України „Про міський електричний транспорт”.
  44. Спори між замовником, перевізником і споживачем транспортних послуг розв’язуються в порядку, визначеному законодавством.
  Контроль за виконанням Правил
  45. Контроль за виконанням Правил здійснюють у межах своєї компетенції Мінтрансзв’язку, Держжитлокомунгосп, Держспоживстандарт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також  органи місцевого самоврядування.
  46. Громадські організації споживачів (об’єднання споживачів) можуть сприяти замовникам у здійсненні ними контролю за якістю надання населенню  транспортних послуг та інших повноважень, передбачених Законами України „Про захист прав споживачів” і „Про міський електричний транспорт” та іншими актами законодавства.
   
  —————————————
   
   
   
   
   
   


  Додаток 1
  до Правил 
   
  ЗАТВЕРДЖУЮ
   _______________________________
   (замовник)
  "_____"________________    _____ р.
   
   
  РОЗРАХУНКОВИЙ ТАРИФ
  на транспортні послуги, що надаватимуться
  _______________________________________  у ______ році
  (перевізник)
   
   
   
  Показник
  Одиниця виміру
   
  Рік
  У тому числі за кварталами
  І
  ІІ
  ІІІ
  ІУ
  1. Витрати на замовлені транспортні
  послуги згідно з  договором, усього
  у тому числі:
   
  планова собівартість *
   
  планова рентабельність
  (прибуток)
  тис.
  гривень
   
   
  - ” -
   
  - ” -
   
   
   
   
   
   
   
  2. Розрахунковий обсяг транспортної роботи згідно з договором  
   
  тис.
  вагоно (тролей-бусо)-кілометрів
   
   
   
   
   
   
  3. Розрахунковий тариф на транспортні послуги **
   
   
  гривень
   
   
   
   
   
   
   
   
     ______________________                                           ________________________
        (підпис перевізника)                                                        (ініціали та прізвище)
  "_____" ________________  _____ р.
  —————————————
  *  Розраховується відповідно  до  чинних  законодавчих  та інших
  нормативно-правових  актів.
  **  Визначається шляхом ділення розрахункових експлуатаційних витрат 
  на розрахунковий обсяг транспортної роботи.


  Додаток  2
  до Правил 
   
  ЗАТВЕРДЖУЮ
   _______________________________
   (замовник)
  "_____"________________    _____ р.
   
   
   
  ЗВІТ
  про обсяг транспортних послуг, наданих
  ___________________________     у    ______________ 
  (перевізник)                                  (квартал, рік)
   
   
   
  Показник
   
  Одиниця виміру
   
  План
  (розрахунок)
   
  Фактичний
  показник
   
  Відсоток виконання
   
  1. Обсяг транспортної  роботи
   
   
  тис. вагоно (тролей-бусо)-кілометрів        
   
   
   
   
  2. Регулярність руху
   
  відсотків
   
   
   
   
  3. Розрахунковий тариф на  
  транспортні послуги
   
  гривень 
   
   
   
   
   
  4. Доходи перевізника 
   
  тис.
  гривень
   
   
   
   
  5. Фактичні витрати, пов’язані з
  перевезенням пасажирів *
   
  -”-
   
   
   
   
   
  6. Заборгованість замовника 
   
   
  -”-
   
   
   
   
   
   
  7. Підлягає перерахуванню  
  замовником перевізникові
   
  -”-
   
   
   
   
   
   
  _______________________
  * Визначається шляхом множення фактичного обсягу транспортної роботи
  (рядок 1 цього додатка) на розрахунковий тариф на транспортні послуги. 
  ______________________                                           ________________________
  (підпис перевізника)                                                        (ініціали та прізвище)
  "_____" ________________  _____ р.


  Додаток 3
  до Правил 
   
  ЗАТВЕРДЖУЮ
   _______________________________
   (замовник)
  "_____"________________    _____ р.
   
   
   
  АКТ
   
  Цей акт складено  „ ____” ______________   _______ р.  про  те,
   
  що „ ____”  _________________   _______ р.  з незалежних від 
   
  ________________________________________________________________________
                                                        (найменування перевізника)
  причин _________________________________________________________________
                                                        (зазначити причини)
   
  не  виконано  рейси  на таких маршрутах (лініях):
   
   
  № ____      ______________    (час простою ____ год. ___хв.,  від ___ до ___ )
                                (кількість рейсів)
  № ____     _______________   (час простою ____ год. ­­___ хв.,  від ___ до ___ )
                                (кількість рейсів)
   
   
  Усього не   виконано _____________ рейсів і _____ вагоно (тролейбусо) - кілометрів
  транспортної роботи.
   
  Сума втрат становить ________________________________________   тис. гривень.
   
  Акт складено для погашення замовником втрачених доходів перевізника.
   
   
  ______________________                                           ____________________
      (підпис перевізника)                                                   (ініціали та прізвище)
   
  "____"  _______________  _____ р.